Získejte stovky nabídek do 1 minuty

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na povinném ručení.

 • Allianz - povinné ručení
 • AXA - povinné ručení
 • ČSOB - povinné ručení
 • Generali - povinné ručení
 • Česká Pojištovna
 • ČPP - povinné ručení
 • Slavia - povinné ručení
 • Direct pojišťovna - povinné ručení
 • Hasičská vzájemná pojišťovna - povinné ručení
 • Kooperativa - povinné ručení
pojisteni_auta_online

Důkazem o tom, že má vaše vozidlo řádně vyřízené povinné ručení, je od roku 2008 Zelená karta podepsaná pojistníkem. Pojištění auta musí být vyřízeno předtím, než s ním vyrazíte do ulic, a to do 14 dnů od chvíle skončení předchozího pojištění. V opačném případě je nezbytné nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat příslušným orgánům osvědčení o registraci vozu a registrační známku. Povinné ručení se vztahuje i na ty, komu vozidlo půjčíte. Nemusíte tak mít strach půjčit vůz kamarádovi nebo dětem.

Pojišťovna poškozenému uhradí škodu vždy. V případě, že jste řídili pod vlivem alkoholu nebo drog či nebylo vozidlo technicky způsobilé k provozu, bude po vás pojišťovna celou částku vymáhat.

Jaké jsou sankce spojené s pojištěním vozidel?

Máte již pro své vozidlo řádně vyřízené zákonné pojištění motorových vozidel a Zelenou kartu vozíte podepsanou vždy při sobě, abyste se mohli při případné silniční kontrole prokázat jako zodpovědní majitelé vozu? Povinnost mít zaplacené povinné ručení stanovuje zákon zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud ne, měli byste to rychle napravit, abyste se vyhnuli velkým nepříjemnostem. Zákon je totiž v případech pochybení ohledně povinného ručení nesmlouvavý. Za nevyřízené zákonné pojištění vozidel může být majiteli vozu udělena pokuta až 40 000,-Kč, což je o dvacet tisíc víc než před vydáním novely v roce 2008. Další změnou, která nepojištěným řidičům znepříjemní život,je poplatek, jenž budou muset odvést do pokladny garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Tento poplatek činí 20 – 300,-Kč zpětně za každý den, kdy neplatili povinné ručení.

A i když je příspěvek do garančního fondu několikanásobně vyšší, než platba za zákonné pojištění vozidel, toto pojištění nesupluje – Česká kancelář pojistitelů od vás příspěvek vybere, ale způsobíte-li nehodu, budete škody platit z vlastních prostředků.

Přinejmenším nepříjemný je také flastr, který vás může zastihnout, pokud vyrazíte na cestu bez Zelené karty. Ten činí 1500 – 3000,-Kč a stejná pokuta hrozí za předložení nepodepsaného dokladu. A nakonec, až 20 000,-Kč vás může stát, pokud ve lhůtě 14 dní neodevzdáte osvědčení o registraci vozu a registrační známku patřičným orgánům.

Co hradí zákonné pojištění?

Zákonné pojištění vozidel je určeno ke krytí škod, které řidič způsobí provozem vozu na majetku či zdraví cizích osob při zaviněné havárii. Tyto újmy a škody jsou však hrazeny pouze do výše stanovených limitů pojistného plnění. Minimální výše těchto limitů je zákonem stanovena na 35 000 000,-Kč. Pojišťovny nabízejí různé varianty, a tak se výše těchto limitů může vyšplhat až na 150 000 000,-Kč. Samozřejmě, že se to významně promítne do výše pojistného. Pokud škody, které způsobíte, tento limit překročí, budete muset rozdíl doplatit z vlastních zdrojů, což by bylo jistě nepříjemné. Z povinného ručení jsou hrazeny újmy na zdraví (výlohy na lékařskou péči), odškodné v případě usmrcení, poškození majetku (včetně veřejného jako jsou značky apod.) a také ušlý zisk.

Srovnejte nabídky a získejte nejlepší pojištění pro Váš vůz

Srovnat povinné ručení
+ Získáte 100 Kč
na nákup v
100 Kč na nákup v Mall.cz

Co zákonné pojištění vozidel nehradí?

Pojistka na auto není určena ke krytí poškození zdraví nebo majetku pojištěného, který zavinil nehodu. V případě, že nejste viníkem havárie, obdržíte úhradu svých škod z pojištění majitele vozu, který nehodu způsobil. V opačném případě si budete muset veškeré škody a výdaje uhradit sami. Samozřejmě existuje možnost, jak ochránit také sebe a své vozidlo. K zákonnému pojištění je obvykle nabízena škála doplňkových připojištění, která obvykle zahrnují úrazové pojištění řidiče, pojištění zavazadel, skel apod. Pokud chcete být kryti dokonale, můžete si zřídit havarijní pojištění, které vás ochrání nejen v případě zaviněné nehody, ale při odcizení vozidla, živelních pohromách apod. Pokud si toto pojištění sjednáte spolu s povinným ručením, získáte u většiny pojišťoven slevu.

Nad rámec zákona všechny pojišťovny nabízí také asistenční služby, některé zdarma nabízí také právní poradenství nebo úhradu vašich nákladů za právní zastoupení v soudním řízení o náhradu škody.

Povinné ručení si sjednáte z domova on-line

Sjednat si autopojištění je velice snadné. Do formuláře vyplňte informace k vašemu vozu a obratem obdržíte nabídky pojišťoven. Kromě malého technického průkazu nemusíte mít u sebe žádné papíry. Informaci o objemu motoru a jeho výkonu zná z hlavy jen málokdo.

Po sjednání pojištění vozidla obdržíte Zelenou kartu obratem v emailu, která je však pouze dočasná a platí po dobu dvou měsíců. Smlouvu, kterou obdržíte, není nutné podepisovat. Je akceptována v okamžiku, kdy ji zaplatíte. Po uhrazení pojistného dostanete trvalou zelenou kartu. Pokud se vás to týká, nezapomeňte včas vypovědět starou pojistnou smlouvu.

Pojištění auta v zahraničí

Mít povinné ručení na auto je nutnost v každém z členských států EU. Pokud vyrážíte například na dovolenou, zkontrolujte si platnost vaší Zelené karty a její podpis. Chcete-li vyrazit s autem dále, zjistěte si předem, zda a případně jaké musíte mít pojištění auta do zahraničí.

Na které země se vaše povinné ručení vztahuje, najdete uvedeno na zadní straně Zelené karty. Seznam se liší podle dané pojišťovny. Platit si tzv. pojištění musíte ve státech, které do tohoto systému nespadají. Jsou to nejčastěji tyto státy, které mají pojišťovny vyškrtnuty ze seznamu: Rusko, Litva, Bělorusko nebo Jugoslávie, Kosovo a severní Kypr, Azerbajdžán, Írán, Izrael, Maroko, Tunisko, Moldávie.

Kde Zelená karta platí:

Zelená karta vám platí v těchto státech: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbsko, Černá Hora, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Bělorusko, Írán, Izrael, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko.

pojisteni_auta_online_2

Nejčastější otázky:

Je povinné ručení pro všechny nebo existují nějaké výjimky?

Povinné ručení je povinné pro všechna vozidla, které mají přidělenou registrační značku nebo technický průkaz či je používáno na veřejných komunikacích. Povinné ručení nemusí uzavírat:

 • řidič cizozemského auta, který je držitelem platné zelené karty v cizím státě nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu
 • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje
 • Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce

Liší se povinné ručení pro firemní a osobní vozy?

V případě, že je vozidlo využíváno pro provoz na veřejných komunikacích, zásadní rozdíl v ceně povinného ručení není. Pokud však využíváte auto jako taxi služba nebo provozujete autopůjčovnu, pak je zpravidla cena vyšší o 50-100%.

Lze si povinné ručení uznat jako náklad do účetnictví?

Ano, podmínkou je, že je vůz vložen do majetku firmy.