Kooperativa – povinné ručení online

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na povinném ručení.

Pojišťovna Kooperativa spadá pod významnou pojišťovací společnost Vienna Insurance Group (VIG), stejně jako Česká podnikatelská pojišťovna. I když je ČPP specialistou na povinné ručení, ani Kooperativa povinné ručení nezanedbává – ba naopak, svým stavebnicovým přístupem a širokými možnostmi patří mezi nejlepší produkty na trhu.

Sjednat si povinné ručení je povinností každého řidiče. Pokud zaviníte dopravní nehodu, platí se z povinného ručení škody na zdraví a majetku, které způsobíte třetí straně – proto je důležité zvolit si povinné ručení s dostatečně vysokým krytím.

Na českém trhu působí několik pojišťoven, jejichž nabídky na zákonné pojištění se mohou cenou i podmínkami výrazně lišit. Kooperativa nabízí povinné ručení v pěti variantách s pojistným limitem až 200 milionů korun. To patří vůbec k nejvyšším pojistným částkám, které si můžete sjednat.

Sjednejte si povinné ručení od Kooperativy online a zelenou kartu obdržíte obratem do e-mailu. Ihned tak můžete vyrazit na cesty po ČR i po Evropě.

Povinné ručení pojišťovny Kooperativa v kostce

 • pět variant povinného ručení
 • pojistný limit až 200/200 mil. Kč
 • základní asistenční služby zdarma pro nehodu i poruchu
 • úrazové pojištění řidiče a pojištění nezaviněné nehody (od 100/100 mil. Kč)
 • garance ceny na 3 roky (od 150/150 mil. Kč)

Kooperativa nabízí kromě povinného ručení také havarijní pojištění, které kryje škody na vašem vlastním vozidle při zavinění dopravní nehody, ale také poškození zvěří, vandaly nebo přírodními živly. K tomu si ještě můžete sjednat celou řadu připojištění – výhodou pojišťovny Kooperativa je, že můžete pojištění různě kombinovat v rámci produktu Autopojištění NAMÍRU. Zjistěte další informace o havarijním pojištění od Kooperativy.

Varianty povinného ručení od Kooperativy

Kooperativa nabízí opravdu širokou škálu možností, jak pojistit své vozidlo. Vybírejte z pěti variant povinného ručení, k nimž si můžete sjednat ještě další připojištění. Všechny varianty povinného ručení Kooperativa zahrnují základní asistenční služby, a to zdarma.

SLUŽBA / VARIANT 35/35 70/70 100/100 150/150 200/200
Škoda na zdraví 35 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč
Škoda na věci 35 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč
Pojištění asistenčních služeb ZÁKLAD ANO ANO ANO ANO ANO
Úrazové pojištění řidiče - ANO ANO ANO ANO
Pojištění nezaviněné nehody - - ANO ANO ANO
Pojištění VÝMOL (Pokud je ve smlouvě i havarijní pojištění.) - - ANO ANO ANO
Garance ceny na 3 roky - - - ANO ANO

Ze zákona musí být povinné ručení sjednáno alespoň s limitem 35 milionů korun na škody na zdraví a 35 milionů korun na škody na majetku. V nabídce pojišťovny Kooperativa najdete jak toto základní pojištění, tak i výrazně vyšší pojistné částky – až do 200/200 milionů korun. Proč si zvolit raději vyšší krytí? Pokud způsobíte například hromadnou dopravní nehodu, nemuselo by vám povinné ručení na pokrytí škod stačit a vše, co je přes pojistný limit, musíte doplatit z vlastní kapsy.

Čím vyšší pojistné limity, tím vyšší cenu za povinné ručení budete platit. U Kooperativy však můžete získat slevu až 50 % díky bonusům za bezeškodní průběh a navíc ještě slevu až 6 %, pokud máte u pojišťovny i jiné smlouvy. Porovnejte si, jak cenově vychází povinné ručení od Kooperativy ve srovnání s ostatními pojišťovnami pomocí online kalkulačky.

Garance ceny se při sjednání vybraných varianta povinného ručení vztahuje také na havarijní pojištění, pokud si ho sjednáte zároveň s povinným ručením.

Asistenční služby od Kooperativy

Všechny varianty povinného ručení Kooperativa mají v ceně pojištění asistenčních služeb ZÁKLAD, které vás nenechají na holičkách, když dojde k poruše, havárii nebo poškození vozidla přírodním živlem, zvířetem či vandaly. Asistenční služby platí na území České republiky i v zahraničí. Kooperativa nabízí rovněž rozšířené asistenční služby s vyššími pojistnými limity, a to ve variantě IDEÁL a MAX. Asistenční služba je hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění.

Varianty asistenčních služeb

Služba ZÁKLAD IDEÁL MAX
Max. počet pojistných událostí za pojistný rok 1 3 neomezený
Územní platnost ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
NEPOJÍZDNOST VOZIDLA (PORUCHA, HAVÁRIE, ŽIVEL, VANDALISMUS, ČÁSTEČNÉ ODCIZENÍ)
Příjezd a odjezd mechanika ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Práce mechanika v terénu 0,5 hod 0,5 hod 1 hod 1 hod 3 hod 3 hod
Vyproštění vozidla ORG ORG 5 000 Kč 300 € bez limitu 500 €
Odtah vozidla 50 km (jen havárie) 50 km (jen havárie) 100 km 100 km 200 km 200 km
Navýšení odtahu při pojistné události z havarijního pojištění doservisu určeného pojistitelem 100 km 200 km 400 km 400 km
Nařízený odtah - - - - 5 000 Kč 500 €
Přeprava do cíle odtahu vozidla nebo do místa ubytování či veřejné dopravy ANO ANO ANO ANO ANO ANO
jen výměna jen výměna ANO ANO ANO ANO
Dovoz paliva nebo odtah k nabíjecí stanici jen dovoz jen dovoz ANO ANO ANO ANO
Vybitý akumulátor – nastartování motoru ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Záměna paliva, ztráta klíčků od vozidla – odtah ORG ORG ANO ANO ANO ANO
Úschova vozidla - - 10 dní 7 dní (40€/den) 10 dní 7 dní (40€/den)
Telefonické poradenství ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Telefonické tlumočení ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Pomoc advokáta, tlumočníka - - - 1 000 € - 1 000 €
Zprostředkování finanční hotovosti - - - 1 000 € - 1 000 €
Přeložení nákladu - - - - 8000 Kč (společný limit) 600 € (společný limit)
Náhradní nákladní vozidlo - - - -
Likvidace vraku vozidla - - - - ANO ANO
ODCIZENÍ VOZIDLA / OPRAVNA URČENÁ POSKYTOVATELEM ASISTENCE NEZPROVOZNÍ VOZIDLO V DEN VYŽÁDÁNÍ ASISTENCE
Telefonické poradenství ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Telefonické tlumočení ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Náhradní osobní vozidlo - - - - 5 dní (1000 Kč/den) 5 dní (80 €/den)
Přistavení náhradního osobního vozidla - - - - ANO ANO
Přeprava v místě opravy nebo odcizení vozidla - - - - - 100 €
Ubytování - - - 1 noc (80 e/os.) 1 noc (1 200 Kč/os.) 2 noci (80 €/os.)
ODCIZENÍ VOZIDLA / OPRAVNA URČENÁ POSKYTOVATELEM ASISTENCE NEZPROVOZNÍ VOZIDLO DO 48 HOD OD VYŽÁDÁNÍ ASISTENCE
Repatriace oprávněné osoby do ČR nebo její doprava do cíle cesty - - - - - ANO
Návrat řidiče k vozidlu - - - - - ANO
Odtah vozidla do ČR - - - - - bez limitu
ÚRAZ, NEMOC NEBO ÚMRTÍ
Přeprava do nemocnice - - - - - ANO
Lékařská repatriace do ČR - - - - - ANO
Náhradní řidič - - - - ANO ANO
Přeprava tělesných pozůstatků do ČR - - - - - ANO

ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou, ORG = služba je zorganizována, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků.

Doplňková pojištění k povinnému ručení Kooperativa

Připojištění Limit plnění Spoluúčast
Pojištění všech skel vozu 6.000 Kč 500 Kč*
10.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
Úrazové pojištění trvalé následky 200.000–1.500.000 Kč smrt úrazem 100.000–800.000 Kč
tělesné poškození 25.000–200.000 Kč
hospitalizace v důsledku úrazu 200 Kč/den
bez spoluúčasti
Zavazadla od 5.000 Kč do 100.000 Kč 10 %, min. 1.000 Kč
Náhradní vůz 5 až 20 dnů bez spoluúčasti
Poškození vozidla zvířetem 100.000 Kč 1 %, min. 1.000 Kč
Živel obvyklá cena vozu bez spoluúčasti
Právní ochrana 500.000 Kč bez spoluúčasti
Havarijní pojištění TOTÁLKA obvyklá cena vozu bez spoluúčasti
Pojištění nezaviněné nehody bez limitu bez spoluúčasti
VÝMOL 10.000 Kč 1.000 Kč

*Spoluúčast se neplatí v případě opravy skla scelením – není nutná výměna skla, nebo pokud dojde k poškození pouze zrcadlových skel zpětných zrcátek.

Výpověď povinného ručení Kooperativa

Líbí se vám nabídka povinného ručení od pojišťovny Kooperativa? Pokud máte nyní sjednané jiné pojištění vozidla, musíte ho u své současné pojišťovny nejdříve ukončit. Přečtěte si, jak na výpověď povinného ručení. Pak si teprve můžete sjednat nové pojištění.

Chcete-li naopak zrušit pojištění vozu u Kooperativy, bude se vám hodit návod, jak podat výpověď povinného ručení u Kooperativy.

Jak funguje připojištění k povinnému ručení od Kooperativa:

Pojištění skel vozidla

Rozbité sklo od letícího kamínku patří vůbec k nejčastějším pojistným událostem. Chraňte svůj vůz a ušetřete si zbytečnou investici do nového skla. Pojištění skel si u Kooperativy můžete sjednat ve dvou variantách, a to jako pojištění pouze čelního skla, nebo pojištění všech výhledových skel včetně skel v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše a zrcadlových skel zpětných zrcátek s limitem 1.500 Kč.

Úrazové pojištění řidiče

Kooperativa nabízí připojištění pro úraz všech osob ve vozidle. Vztahuje se na trvalé následky, smrt následkem úrazu, tělesné poškození a pobyt v nemocnici. Limity pojistného plnění jsou určeny individuálně pro každou z těchto událostí.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel od Kooperativy se vztahuje na odcizení, poškození nebo zničení zavazadel ve vozidle nebo na motocyklu. Kromě toho platí na sportovní vybavení (lyže, kolo apod.), věci osobní potřeby, nosiče a zavazadlové boxy a jejich obsah. Pojištění zavazadel se nevztahuje na cennosti a na krádeže, ke kterým došlo mezi 22:00 a 6:00 hodinou.
Výhodou pojištění zavazadel od Kooperativy je, že se vztahuje také na poškození vozu, když dojde k pádu nosičů nebo zavazadlových boxů nebo při jejich montáži, případně při pádu zavazadel nebo sportovního vybavení během jejich nakládky nebo vykládky.

Náhradní vůz

Zůstalo vaše vozidlo nepojízdného kvůli nehodě, poškození přírodními živly nebo vandaly, případně došlo k jeho krádeži? S připojištěním náhradní vůz vám pojišťovna Kooperativa proplatí náklady na zapůjčení náhradního vozidla. Délku zapůjčení si zvolíte dle svého uvážení v délce 5 až 20 dnů, stejně jako výši denního limitu ceny půjčovného od 900 Kč do 5.000 Kč.

Poškození vozidla zvířetem

Srazili jste za snížené viditelnosti divoké zvíře nebo vám u zaparkovaného vozu překousala kuna kabely? Pojištění poškození vozidla zvířetem vám škody uhradí až do výše 100 tisíc korun. Pojištění je platné pouze pro události, k nimž došlo na území České republiky.

Živel

Připojištění živlu od pojišťovny Kooperativa se vztahuje na následující události:

 • povodeň, záplava,
 • úder blesku, požár,
 • vichřice,
 • krupobití,
 • sesuv půdy, lavina,
 • pád stromu/stožáru zapříčiněné vichřicí.

Pojištění je platné pouze na území České republiky.

Právní ochrana

Dostali jste se do potíží v souvislosti s provozem pojištěného vozidla? Pro tyto případy přijde vhod pojištění právní ochrany. Z něj vám pojišťovna uhradí právní poradenství, soudní poplatky a náklady spojené s ochranou vašich právních zájmů souvisejících s pojištěným vozidlem. Pojištění právní ochrany od Kooperativy se vztahuje na řidiče, vlastníka, provozovatele vozidla, stejně jako na přepravované osoby.

Havarijní pojištění TOTÁLKA

Havarijní pojištění TOTÁLKA je ideální pro majitele starších vozů, u nichž se klasické havarijko přestává vyplácet. Získáte s ním ochranu při havárii, odcizení, živlu nebo vandalismu v případě velké škody. Pojištění TOTÁLKA od Kooperativy je určeno pro vozy se stářím 8–15 let a sjednáte si ho vždy na dobu 3 let. Pokud dojde k pojistné události, výplata plnění nemá vliv na váš bonus a nepodílíte se žádnou spoluúčastí na škodě.

Pojištění nezaviněné nehody

Pojištění nezaviněné nehody vám pomůže v situacích, kdy vás někdo nabourá. V tom případě by se sice měly krýt škody z povinného ručení viníka, ale je s tím spojena řada starostí a průtahů. Díky pojištění nezaviněné nehody škodu vyřídíte přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u jaké pojišťovny je pojištěn viník nehody. Kooperativa vám proplatí náklady na pronájem náhradního vozidla u smluvní autopůjčovny a navíc garantuje 100 % proplacení nákladů na opravu vozidla ve smluvním servisu. Pojištění se vztahuje pouze na území ČR.

Pojištění VÝMOL

Jeden výmol v silnici umí napáchat na vozidle velké škody. S pojištěním VÝMOL získáte pojištění s pojistným limitem 10.000 Kč pro případ, že vjedete do neoznačeného výtluku na silnici. Pojištění VÝMOL získáte automaticky k povinnému ručení ve vyšších variantách od 100/100 mil. Kč, pokud si zároveň sjednáte i havarijní pojištění.

Pojistné podmínky a další užitečné dokumenty

<

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kontaktní adresa: Brněnská 634, 664 42 Modřice
Kontaktní telefon: 957 105 105
E-mail: info@koop.cz