prihlaseni_vozidla

Novela zákona č. 56/2001 nám říká, že přihlášení vozidla probíhá přímo na nového majitele bez předchozího odhlášení. Odhlášení vozidla z evidence známé jako polopřevod už neexistuje.

Vůz je registrován s původní značkou, kterou si vlastník smí za poplatek vyměnit pouze pokud je poškozená, zničená či ji ztratí. U převodu jsou přítomni jak kupující, tak prodávající. Pokud je některá ze stran zastoupena, musí to být doloženo plnou mocí. Vlastníci vozidla mají povinnost provést přepis auta do 10 dnů od uskutečnění prodeje. Vlastníkem může být i zahraniční subjekt za podmínky, že je provozovatel se sídlem nebo bydlištěm v ČR.

Jaká vozidla podléhají registraci?

  • silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
  • zvláštní vozidla, která jsou vyrobena k jiným účel účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k provozu na pozemních komunikacích schválena.

Přihlášení auta je povinnost, pokud má osoba, která jej provozuje na území ČR trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo pokud se jedná o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu. (Zdroj: MDČR)

Jak přihlásit auto?

Pokud kupujete nové auto, má vydán tzv. Čistopis velkého technického průkazu.

Od dealera vozu budete pro přihlášení potřebovat:

  • Čistopis velkého technického průkazu
  • Plnou moc prodávajícího

Dále na úřadě doložíte:

  • Přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • Doklad o nabytí vozidla v originálu
  • Zelenou kartu
  • Občanský průkaz

Postup je velmi snadný. Vyplníte formulář k registraci vozidla do registru silničních vozidel. Dokládat budete čistopis velkého technický průkazu, občanský průkaz, zelenou kartu, kupní smlouvu v originále. V případě, že bude prodávající zastoupen, musí být doložena jím podepsaná plná moc. Postup přihlášení je stejný u staršího i nového vozu.

Užitečný TIP pro Vás:

V případě, že kupujete nový vůz, nemáte ještě k dispozici SPZ. Informaci o ni pojišťovně sdělíte po jejím přidělení, pojištění můžete uzavřít i tak. Registr vozidel vám SPZ vydá prakticky na počkání, navíc si od roku 2016 můžete nechat vyrobit značku na přání. Ta je vedena na majitele, takže vám při prodeji vozu zůstane. Jedna značka stojí 5 000 Kč. Dle zákona se za nový vůz považuje vozidlo, které bylo pořízeno na území ČR, ke kterému obdrží kupující již zmíněný čistopis velkého technického průkazu.

Nejčastější otázky:

Kde přihlásit auto?

Registrace vozidla může být provedena na libovolném městském úřadě s rozšířenou působností. Seznam úřadů s rozšířenou působností najdete zde.

Do kdy musím auto přihlásit?

Povinnost přihlásit zakoupený vůz máte do 10 dnů od uskutečnění jeho prodeje.

Můj vůz prošel technickou kontrolou v zahraničí, musím ji absolvovat i v Česku, když žádám o jeho registraci?

České úřady mohou o STK požádat, evidenční kontrola je u vozu povinná, dokládá se při přepisu protokolem. Navíc se časové intervaly mezi technickými kontrolami v jednotlivých zemích liší. Je proto lepší kontrolu absolvovat.

Mohlo by vás také zajímat

Jak změnit pojišťovnu

Pokud nejste se svým současným pojištěním spokojeni nebo potřebujete uzavřít nové, můžete si povinné ručení objednat přímo zde na našich stránkách.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Jak postupovat při dopravní nehodě

Nabízíme vám přehledný seznam důležitých kroků, které by ste měli dodržet pokud se stanete účastníky autonehody. Bližší informace naleznete zde.

Více