UNIQA – povinné ručení online

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na povinném ručení.

Povinné ručení kryje škody na majetku a zdraví ostatních osob, když způsobíte dopravní nehodu. Jedná se o zákonné pojištění vozidla – bez sjednaného povinného ručení byste neměli vyjet na silnici, ať už řídíte osobní či nákladní auto nebo motocykl. S povinným ručením od UNIQA si zajistíte pojištění vozidla až do výše 140 milionů korun.

UNIQA povinné ručení je platné nejen v České republice, ale také v zahraničí. Konkrétní seznam států, kde vám pojištění vozidel platí, najdete na zelené kartě. Sjednejte si povinné ručení online a zelenou kartu obdržíte obratem do e-mailu.

Povinné ručení UNIQA v kostce

  • tři varianty povinného ručení s limitem až 140/140 mil. Kč
  • maximální výše bonusů 65 %
  • úrazové pojištění řidiče až do částky 1.000.000 Kč
  • náhradní doprava či ubytování součástí základní asistence
  • pojištění skel bez spoluúčasti (při opravě ve smluvním servisu)

Velkou výhodou povinného ručení je maximální výše bonusů 65 %, protože většina pojišťoven nabízí nanejvýš 50 % (při 120 a více měsících bez nehody).

Chcete si zajistit kompletní ochranu svého vozidla? Pak si zvolte kombinaci povinného ručení a havarijního pojištění, při společném sjednání dostanete od pojišťovny UNIQA slevu 5 %. Při roční platbě platí sleva 10 % z ceny pojištění. Zjistěte podrobnosti o havarijním pojištění UNIQA.

Varianty povinného ručení UNIQA pojišťovna

UNIQA pojišťovna nabízí povinné ručení se třemi různými pojistnými limity, přičemž ke každému si můžete zvolit variantu Plus s nadstandardním připojištěním.

SLUŽBA / VARIANT Pojistný limit 35/35 milionů koru Pojistný limit 70/70 milionů korun Pojistný limit 140/140 milionů korun
Škoda na zdraví 35 mil. Kč 70 mil. Kč 140 mil. Kč
Škoda na věci 35 mil. Kč 70 mil. Kč 140 mil. Kč
Úraz řidiče (PLUS)* trvalé následky 250.000 Kč, smrt 125.000 Kč trvalé následky 500.000 Kč, smrt 250.000 Kč trvalé následky 1.000.000 Kč, smrt 500.000 Kč
Pojištění zavazadel (PLUS)* X 10.000 Kč 15.000 Kč
Náhradní vozidlo (PLUS)* X X na 3 dny
Totální škoda na pojištěném voze (PLUS)* X X 150.000 Kč

* Pouze při sjednání variantu Plus s nadstandardním připojištěním

Základní povinné ručení od UNIQA nabízí pojistné plnění ve výši 35/35 milionů korun, což je také požadované zákonné minimum. Tato částka však nemusí být dostatečná, když například zaviníte hromadnou dopravní nehodu.

Proto se vyplatí zvážit i vyšší pojistné krytí, UNIQA nabízí až 140 milionů korun na škody na zdraví a 140 milionů korun na škody na majetku. K nejvyšší variantě povinného ručení si navíc můžete zvolit zajímavá připojištění, pokud se rozhodnete pro variantu Plus. Ta zahrnuje mimo jiné úrazové pojištění řidiče s limitem plnění 1 milion korun při trvalých následcích způsobených úrazem, což je v rámci povinného ručení velmi vysoký limit.

Cena povinného ručení se pro každého řidiče počítá individuálně podle několika parametrů. Zadejte své údaje do online kalkulačky a zjistěte, na kolik vás vyjde povinné ručení od UNIQA.

Asistenční služby od UNIQA pojišťovny

Ke všem variantám povinného ručení od UNIQA získáte zdarma základní asistenční služby, které vás podrží na cestách při nehodě, poruše nebo krádeži vozidla. Součástí je mimo jiné právní asistence s limitem plnění 10.000 Kč pro případy, kdy se dostanete do sporu v souvislosti s provozem vozidla. Asistenční služba je hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění.

Varianty základních asistenčních služeb

Typ povinného ručení v České republice v zahraničí
Oprava na místě 2.800 Kč (nehoda), 1.800 Kč (porucha) 150 €
Odtah vozu do servisu neomezený limit (nehoda), nejbližší servis (porucha) nejbližší servis
Úschova nepojízdného vozu 7 dní (nehoda) 7 dní (nehoda)
Ztráta klíče 1.200 Kč 50 €
Defekt pneu 3.000 Kč 120 €
Nedostatek/záměna paliva 1.200 Kč 50 €
Vybití akumulátoru 3.000 Kč 120 €
Náhradní doprava nebo ubytování (nehoda) náhradní automobil 1 den nebo taxi 300 Kč nebo hotel* 1 noc × 2.000 Kč nebo vlak/bus neomezeně (při poruše limit 2.000 Kč) náhradní automobil 2 dny nebo taxi 30 € nebo hotel* 2 noci × 75 € nebo vlak/bus neomezeně nebo letadlo 400 €
Náhradní doprava nebo ubytování (krádež) náhradní automobil 1 den nebo hotel 1 noc × 2.000 Kč nebo vlak/bus neomezeně náhradní automobil 2 dny nebo hotel* 2 noci × 75 € nebo vlak/bus neomezeně nebo letadlo 400 €
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozu neomezený limit 250 € (nehoda)
Právní asistence** celkový roční limit 10.000 Kč, právní zastoupení a znalecký posudek 6.000 Kč, správní, soudní a ostatní poplatky 6.000 Kč celkový roční limit 10.000 Kč, právní zastoupení a znalecký posudek 240 €, správní, soudní a ostatní poplatky 240 €
Repatriace vozidla zpět do vlasti X neomezený limit (nehoda), 750 € (porucha)
Ekologická likvidace vraku X 350 € (nehoda)
Poskytnutí půjčky na opravu X 2.000 €

*Podmínkou pro poskytnutí ubytování je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50 km. **Minimální hodnota předmětu sporu je 3.000 Kč, pojistný limit se vztahuje na právní zastoupení, znalecký posudek, úhradu správních nebo soudních poplatků, cestovného a ostatních poplatků.

Klienti UNIQA mají možnost připlatit si rozšířené asistenční služby MAX. Kromě vyšších limitů plnění je součástí také rozšířená právní asistence, která zahrnuje i spory se stanicí technické kontroly nebo spory, kdy někdo narušuje oprávněné zájmy pojištěného související s parkovacím místem či garáží aj.

Varianty rozšířených asistenčních služeb

Typ povinného ručení v České republice v zahraničí
Oprava na místě 2.800 Kč (nehoda), 1.800 Kč (porucha) 150 €
Odtah vozu do servisu neomezený limit (nehoda), nejbližší servis (porucha) nejbližší servis
Úschova nepojízdného vozu 7 dní (nehoda) 7 dní (nehoda)
Ztráta klíče 1.200 Kč 50 €
Defekt pneu 3.000 Kč 120 €
Nedostatek/záměna paliva 1.200 Kč + 5 l paliva v ceně 50 € + 5 l paliva v ceně
Vybití akumulátoru 3.000 Kč 120 €
Náhradní doprava nebo ubytování (při nehodě nebo poruše) náhradní automobil 3 dny (nehoda) nebo taxi 4000 Kč nebo hotel* 7 nocí × 2.700 Kč nebo vlak/bus neomezeně (při poruše limit 2.000 Kč) náhradní automobil 3 dny (nehoda) nebo taxi 160 € nebo hotel* 7 nocí × 110 € nebo vlak/bus neomezeně nebo letadlo 400 €
Náhradní doprava nebo ubytování (krádež) náhradní automobil 1 den nebo hotel 1 noc × 2.000 Kč nebo vlak/bus neomezeně náhradní automobil 2 dny nebo hotel* 2 noci × 75 € nebo vlak/bus neomezeně nebo letadlo 400 €
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozu neomezený limit 250 € (nehoda)
Právní asistence** celkový roční limit 100.000 Kč, právní zastoupení a znalecký posudek 30.000 Kč, správní soudní a ostatní poplatky 30.000 Kč celkový roční limit 100.000 Kč, právní zastoupení a znalecký posudek 1.200 €, správní soudní a ostatní poplatky 1.200 €
Repatriace vozidla zpět do vlasti X neomezený limit
Ekologická likvidace vraku X 350 € (nehoda)
Poskytnutí půjčky na opravu X 2.000 €

*Podmínkou pro poskytnutí ubytování je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50 km. **Minimální hodnota předmětu sporu je 3.000 Kč, pojistný limit se vztahuje na právní zastoupení, znalecký posudek, úhradu správních nebo soudních poplatků, cestovného a ostatních poplatků.

Doplňková pojištění k povinnému ručení UNIQA + ceník připojištění

Připojištění Limit plnění Spoluúčast* Cena pojištění
Všechna skla vozu 10.000 Kč bez spoluúčasti* 850 Kč
20.000 Kč bez spoluúčasti* 1.620 Kč
40.000 Kč bez spoluúčasti* 3.670 Kč
Úrazové pojištění všech osob ve vozidle 200 tisíc korun pro trvalé následky úrazu a 100 tisíc korun pro smrt následkem úrazu bez spoluúčasti do 6 sedadel 311 Kč, pro vozidlo s 7–9 sedadly je cena 467 Kč
Zavazadla 30.000 Kč bez spoluúčasti 600 Kč
Připojištění náhradního vozidla 10.000 Kč bez spoluúčasti 390 Kč
Střet se zvěří 150 tisíc Kč 1.000 Kč (při opravě v nesmluvním servisu 2.000 Kč)* 1.160 Kč
Pojištění živelních nebezpečí 150.000 Kč 1.000 Kč (při opravě v nesmluvním servisu 2.000 Kč)* 590 Kč
Pojištění vandalismu a odcizení 150 tisíc Kč 1.000 Kč (při opravě v nesmluvním servisu 2.000 Kč)* 860 Kč

*Pokud pojištěný nedodá fotodokumentaci podle pokynů pojišťovny UNIQA, zvyšuje se spoluúčast.

Jak funguje připojištění k povinnému ručení Uniqa

Pojištění skel vozidla

K povinnému ručení od UNIQA si můžete sjednat připojištění skel, které se vztahuje na poškození, zničení nebo odcizení skel jakoukoliv nahodilou událostí. Připojištění se vztahuje na všechna skla.

Všechny varianty pojištění skel jsou bez spoluúčasti, pouze v případě opravy nesmluvním servisu pojišťovny činí spoluúčast 1.000 Kč. Při nedodání fotodokumentace skel podle pokynů v e-mailu se spoluúčast zvyšuje na 50 % v prvních třech měsících a 25 % ve 3.–6. měsíci pojištění.

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

V rámci povinného ručení ve variantě Plus získáte úrazové pojištění řidiče, ale pokud chcete pojistit všechny osoby ve vozidle, je nutné sjednat si úrazové připojištění. Limity úrazového pojištění jsou 200 tisíc korun pro trvalé následky úrazu a 100 tisíc korun pro smrt následkem úrazu. Limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo ve vozidle. Úrazové pojištění k povinnému ručení UNIQA je bez spoluúčasti.

Cena pojištění do 6 sedadel činí 311 Kč, pro vozidlo s 7–9 sedadly je cena 467 Kč.

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Připojištění zavazadel a přepravovaných věcí se vztahuje na zavazadla a osobní věci, které mají osoby ve vozidla na sobě nebo jsou v zavazadlovém prostoru nebo střešním boxu. Za zavazadlo se považuje i dětská sedačka pro dítě žijící ve společné domácnosti s pojištěným. Pojištění cestovních zavazadel se vztahuje na poškození způsobená při dopravní nehodě, živelní události, odcizením vozidla nebo vloupáním do vozu.

Limit plnění pro pojištění zavazadel je 30.000 Kč bez spoluúčasti, při krádeži ze střešního boxu je limit plnění 15.000 Kč a spoluúčast 5.000 Kč. Cena pojištění činí 600 Kč.

Připojištění náhradního vozidla

Při nehodě nebo odcizení vozu vám přijde vhod připojištění náhradního vozidla. Z něj pokryjete zapůjčení náhradního auta po dobu až 10 kalendářních dnů s limitem plnění 10.000 Kč, pokud doba opravy přesáhne 8 hodin nebo se jedná o totální škodu.

Cena připojištění náhradního vozidla činí 390 Kč, pojištění je bez spoluúčasti.

Střet se zvěří

Srážka se zvířetem za zhoršené viditelnosti? Nebo překousané kabely u zaparkovaného vozu? Na oba typy poškození se vztahuje připojištění střet se zvěří s limitem plnění 150 tisíc korun. Pojistné krytí se vztahuje na škody způsobené divokým i domácím zvířetem. Cena pojištění je 1.160 Kč, spoluúčast je 1.000 Kč (při opravě v nesmluvním servisu 2.000 Kč). Pokud pojištěný nedodá fotodokumentaci podle pokynů pojišťovny UNIQA, zvyšuje se spoluúčast na 25 %.

Pojištění živelních nebezpečí

Pád stromu, stožáru, kamenů, sesuv půdy nebo laviny, požár, blesk či krupobití – příroda umí napáchat nemalé škody. S pojištěním živelních nebezpečí jste chráněni až do výše 150.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč (při opravě v nesmluvním servisu 2.000 Kč). Pokud pojištěný nedodá fotodokumentaci podle pokynů pojišťovny UNIQA, zvyšuje se spoluúčast na 25 %.

Cena tohoto připojištění k povinnému ručení UNIQA činí navíc 590 Kč.

Pojištění vandalismu a odcizení

Když na vaše vozidlo zaútočí nenechavé ruce vandalů či zlodějů, s tímto připojištěním budete chráněni. Připojištění odcizení a vandalismu kryje škody způsobené při odcizení vozidla či jeho části v důsledku krádeže, vloupání nebo loupeže nebo poškozením jinou osobou. Pojištění se nevztahuje na Bělorusko, Moldavsko, Rusko a Ukrajinu. Limit plnění dosahuje 150 tisíc korun, spoluúčast činí 1.000 Kč (při opravě v nesmluvním servisu 2.000 Kč). Pokud pojištěný nedodá fotodokumentaci podle pokynů pojišťovny UNIQA, zvyšuje se spoluúčast na 25 %. Cena pojištění je 860 Kč.

Výpověď povinného ručení Uniqa

Líbí se vám nabídka povinného ručení od pojišťovny Uniqa? Pokud máte nyní sjednané jiné pojištění vozidla, musíte ho u své současné pojišťovny nejdříve ukončit. Přečtěte si, jak na výpověď povinného ručení. Pak si teprve můžete sjednat nové pojištění.

Chcete-li naopak zrušit pojištění vozu u Uniqa, bude se vám hodit návod, jak podat výpověď povinného ručení u Uniqa.

Pojistné podmínky a další užitečné dokumenty

UNIQA pojišťovna, a.s.

Adresa centrály: Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefonní kontakt: 800 120 020
E-mail: info@uniqa.cz