Stejně jako u výpovědi povinného ručení platí, že havarijní pojištění nelze zrušit, kdykoliv se vám zachce. Ve většině případů je nutné podat výpověď havarijního pojištění 6 týdnů před výročím smlouvy.

Jak zrušit havarijní pojištění

Zdá se vám havarijní pojištění příliš drahé a chcete změnit pojišťovnu? Nebo vaše auto již zestárlo a havarijní pojištění se vám už nevyplatí? Ať už máte pro ukončení havarijního pojištění jakýkoliv důvod, musíte se při výpovědi řídit zákonem a podmínkami v pojistné smlouvě. Zjistěte, jak podat výpověď havarijního pojištění v různých situacích.

Kromě prvních dvou případů, kdy není nutné pojišťovně dokládat důvody pro ukončení havarijního pojištění, budete muset k výpovědi doložit velký technický průkaz se záznamem o změně, případně jiné doklady, které s důvodem ukončení souvisí.

Výpověď havarijního pojištění ke konci pojistného období

Tento druh výpovědi je nejjednodušší, protože nevyžaduje žádné další podklady. Nicméně musíte zaslat výpověď na pojišťovnu včas, a to 6 týdnů před koncem pojistného období, neboli před výročím smlouvy.

Havarijní pojištění se uzavírá na jeden rok. Poté se automaticky prodlužuje o další rok. Pokud jste smlouvu uzavřeli například 20. února 2022, nastane výročí smlouvy 20. února 2023. Výpověď havarijního pojištění byste tak museli doručit do pojišťovny na začátku ledna 2023.

Dejte si pozor na to, že frekvence plateb nemá na výročí smlouvy vliv. Přestože jste si uzavřeli havarijní pojištění s půlroční platbou, smlouva běží vždy jeden rok.

Vypoved ke konci obdobi Vzor výpovědi havarijního pojištění ke konci pojistného období ke stažení zdarma

Výpověď havarijního pojištění z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného

Zaslala vám pojišťovna oznámení o zvýšení pojistného? Pokud s novou částkou za havarijní pojištění nesouhlasíte, máte právo ho vypovědět do 30 dnů od oznámení pojišťovny. Odpočítejte si 30 dnů od data, které se uvádí v dopisu, nikoliv ode dne doručení dopisu.

Vypoved pri vzniku pojistne udalosti Vzor výpovědi z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného ke stažení zdarma

Ukončení havarijního pojištění z důvodu změny vlastníka vozidla

Při prodeji vozu nebo přepisu na jinou osobu v případě darování nebo dědictví můžete smlouvu o havarijním pojištění vypovědět bez sankcí a pojišťovna vám navíc vrátí přeplatek. K výpovědi přiložte kopii velkého technického průkazu, kde je zaznamenáno datum, kdy proběhla změna majitele vozu. K uvedenému datu bude havarijní pojištění ukončeno. Do výpovědi pojistky nezapomeňte uvést číslo účtu, kam vám pojišťovna pošle případný přeplatek pojistného.

Vypoved z duvodu zmeny vlastnika pri prodeni nebo darovani Vzor výpovědi z důvodu změny vlastníka ke stažení zdarma

Ukončení z důvodu vyřazení vozu z evidence

Havarijní pojištění můžete vypovědět také v případě, že budete vozidlo vyřazovat z evidence. Ať se jedná o dočasné vyřazení z evidence, nebo kompletní odhlášení z registru a likvidaci vozu, budete muset pojišťovně doložit záznam o vyřazení v technickém průkazu.

Vypoved z duvodu vyrazeni z evidence Vzor výpovědi z důvodu vyřazení vozidla z evidence ke stažení zdarma

Výpověď při vzniku pojistné události

Způsobili jste s vozidlem dopravní nehodu nebo jste řešili jinou pojistnou událost, na níž se vztahuje vaše havarijní pojištění? Pak máte právo smlouvu vypovědět do 3 měsíců od vzniku této pojistné události. Tak můžete smlouvu jednoduše zrušit bez hrozby sankcí, když jste nebyli spokojení s postupem pojišťovny. Smlouva zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

Vypoved z duvodu odcizeni vozidla Vzor výpovědi při vzniku pojistné události ke stažení zdarma

Ukončení z důvodu odcizení vozidla

Při krádeži vozu vám pojišťovna zruší pojištění okamžitě, ale musíte k výpovědi přiložit kopii policejního protokolu o odcizení vozidla.

Vypoved pri vzniku pojistne udalosti Vzor výpovědi z důvodu odcizení vozidla ke stažení zdarma

Výpověď smlouvy do dvou měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy

Jestliže jste si sjednali nové havarijní pojištění, můžete ho během dvou měsíců po podpisu smlouvy zrušit bez udání důvodů. To se hodí třeba v případě, když najdete levnější havarijní pojištění. Doručením pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejím uplynutí havarijní pojištění zaniká.

Vypoved do 2 mesicu Vzor výpovědi do 2 měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy ke stažení zdarma

Zánik havarijního pojištění pro neplacení pojistného

Rozhodli jste se havarijního pojištění již dále neplatit a spoléháte, že se tím automaticky zruší? To sice ano, ale dejte si pozor na to, že i přes zánik havarijního pojištění u vás bude pojišťovna evidovat dlužnou částku, kterou po vás může vymáhat.

Ukončení smlouvy dohodou

Samozřejmě můžete zkusit ukončit havarijního pojištění i dohodou. Na váš návrh ale musí pojišťovna přistoupit, a to se většinou nestane. Pro ukončení havarijního pojištění dohodou pošlete na pojišťovnu žádost o ukončení pojištění a vyčkejte na její písemné vyjádření.

Co musí obsahovat výpověď havarijního pojištění

  • údaje pojišťovny (název, adresa),
  • údaje pojistníka, který pojistku uzavíral (jméno, adresa, rodné číslo, kontaktní e-mail a telefon),
  • číslo pojistné smlouvy,
  • důvod výpovědi,
  • datum, místo a podpis.

Nejjednodušší bude, když si stáhnete výše uvedené vzory výpovědi podle důvodu k ukončení smlouvy a jen vyplníte potřebné údaje.

Můžete si požádat také o potvrzení o bezeškodném průběhu – u havarijního pojištění se totiž tento údaj neeviduje centrálně a některé pojišťovny vám mohou nabídnout slevu na uzavření nové smlouvy.

Výpověď doručte do pojišťovny osobně nebo zašlete poštou doporučeně, abyste měli důkaz o jejím doručení. Některé pojišťovny umožňují podání výpovědi v elektronické podobě.

Nejčastější otázky:

Havarijní pojištění se mi už nevyplatí, lze ho zrušit?

Pokud má vaše auto ty nejlepší roky za sebou, je možné, že se vám havarijní pojištění nevyplatí. V tom případě ho můžete zrušit ke konci pojistného období. Výpověď doručte do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, jinak dojde k automatickému prodloužení smlouvy.

Pojišťovna mi havarijní pojištění zdražila, mohu ho vypovědět?

Ano, změna výše pojistného je důvodem pro podání výpovědi. Pojišťovna by vás o změně pojistného měla informovat nejpozději 2 měsíce před tím, než tato změna nabyde účinnosti. Vy pak máte 30 dní od doručení tohoto oznámení, abyste podali výpověď.

Po sjednání havarijního pojištění se mi naskytla výhodnější nabídka, mohu ho zrušit?

Po sjednání nového havarijního pojištění máte dva měsíce na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výpověď pošlete do pojišťovny v písemné podobě, po jejím doručení začíná běžet lhůta 8 dnů, po jejímž uplynutí pojištění zanikne.

Je možné podat výpověď havarijního pojištění elektronicky?

Pouze některé pojišťovny nabízí možnost podat výpověď havarijního pojištění elektronicky – e-mailem nebo přes elektronický formulář. Než pošlete výpověď smlouvy e-mailem, raději si ověřte, zda tuto možnost pojišťovna akceptuje.

Nadále chci mít auto havarijně pojištěné, do kdy si mám sjednat novou smlouvu?

Pokud rušíte své současné havarijní pojištění kvůli nespokojenosti s cenou nebo podmínkami pojišťovny, ale nadále byste rádi své vozidlo měli havarijně pojištěné, měly by na sebe pojistné smlouvy navazovat. To znamená, že novou smlouvu uzavřete s platností od následujícího dne po datu ukončení původní smlouvy. Nejrychleji si havarijní pojištění sjednáte online.

Jak najít nejvýhodnější havarijní pojištění?

Zdá se vám, že platíte za havarijko zbytečně moc a hledáte výhodnější podmínky? Udělejte si online srovnání pojišťoven a najděte levnější havarijní pojištění. Porovnáte si nabídky od několika pojišťoven a zároveň si můžete pojištění přes internet také okamžitě sjednat.

Na co nezapomenout při výpovědi havarijního pojištění?

Podáváte-li výpověď havarijního pojištění z jiného důvodu než ke konci pojistného období, nezapomeňte požádat o vrácení zbývajícího pojistného a uvést číslo účtu, kam vám ho pojišťovna může poslat.

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2024

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více