Pro změnu povinného ručení se můžete rozhodnout z mnoha důvodů. Změna pojišťovny není složitá, musíte ale respektovat podmínky dané pojistnou smlouvou. Shrnuli jsme pro vás důležité informace o tom, kdy a za jakých podmínek je změna povinného ručení možná.

Změna pojišťovny je nejsnazší před výročím smlouvy

Povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které se pohybuje na českých silnicích. Standardně je sjednáváno na jeden rok s tím, že pojistná smlouva se automaticky prodlužuje. Chcete-li se vyhnout zbytečným výdajům, pak smlouvu o povinném ručení nemůžete ukončit, kdykoliv se vám zachce. Pokud jste se z nějakého důvodu rozhodli pro změnu pojišťovny, tak pro vás bude nejsnazší smlouvu vypovědět před jejím prodloužením. K tomu, abyste tak učinili co nejsnadněji, budete potřebovat znát tzv. výročí smlouvy. To naleznete v pojistné smlouvě nebo na zelené kartě.

Pro řádné ukončení smlouvy je potřeba podat písemnou výpověď pojišťovně – stáhněte si její vzor. Ta ji musí obdržet nejpozději šest týdnů před výročím smlouvy. Výpověď lze podat osobně na pobočce pojišťovny nebo poštou, nejlépe pak doporučeně.

Provozovaný vůz musí mít neustále platné povinné ručení

Jestliže plánujete vozidlo provozovat dál, tak si při změně pojišťovny ohlídejte, aby vaše nové povinné ručení začalo platit ve stejný den, kdy končí stará pojistná smlouva. Jízdou s nepojištěným autem – byť na jeden jediný den – se vystavujete riziku pokuty ve výši až 40 tisíc korun. Pokud se během této doby stanete účastníkem dopravní nehody, zaplatíte veškerou vzniklou škodu na majetku nebo zdraví ze svého. Taková změna pojišťovny by vás vyšla pěkně draho.

Změna pojištění auta je možná i v dalších situacích

Změna povinného ručení se může uskutečnit i za jiných okolností, nejen před výročím smlouvy. Jestliže způsobíte nehodu nebo jinou pojistnou událost, můžete do tří měsíců od oznámení této pojistné události vypovědět smlouvu. Toto pravidlo platí oboustranně – ve stejném období po pojistné události může pojišťovna ukončit smlouvu i vám. K tomu může dojít například tehdy, když za sebou máte již několikátou nehodu. Změna pojišťovny je snadná také v prvních dvou měsících nově uzavřeného povinného ručení. V takovém případě můžete od smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

Změna pojištění auta je možná rovněž v okamžiku, kdy pojišťovna mění výši pojistného. Pojišťovna má ze zákona povinnost vás informovat o všech změnách. Informaci o nové ceně pojistného vám musí poskytnout nejpozději dva měsíce před splatností starého pojistného období. Dojde-li ke zdražení povinného ručení, máte právo ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení ze strany pojišťovny. Výpověď můžete také podat, když vyřadíte auto z evidence nebo v případě odcizení vozu. Změna pojistníka u povinného ručení není možná.

Vybrané pojišťovny vychází klientům vstříc

Některé pojišťovny v rámci proklientského přístupu umožňují snadné vypovězení smlouvy kdykoliv během roku, pochopitelně s určitou výpovědní lhůtou. Není jich však mnoho. Zaměřte se na tyto podmínky při uzavírání povinného ručení – ne vždy musí platit, že nejlevnější nabídka je i ta nejlepší. Pokud máte uzavřenou smlouvu za výhodných podmínek, tak je změna povinného ručení mnohem jednodušší.

Je plánovaná změna pojišťovny motivovaná lepší nabídkou od konkurence? Nebojte se tuto skutečnost zmínit ve vaší pojišťovně. Nikdo nepřichází rád o své zákazníky, stávající pojišťovna se vám s největší pravděpodobností pokusí smlouvu vylepšit tak, aby vám vyhovovala lépe. Změna povinného ručení v rámci jedné pojišťovny je nejrychlejší a nejméně administrativně náročná.

Zdroje: Autorevue.cz / iDNES.cz / Autobible.cz

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2024

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více