Ať už jste auto prodali nebo nechali zlikvidovat, vždy musíte vozidlo odhlásit. Poradíme vám, jak na to, aby vše proběhlo správně a co proto musíte udělat.

Jaký je rozdíl mezi dočasným a trvalým vyřazením vozidla?

Jak již z názvu vyplývá, dočasné vyřazení je jen na omezený čas. Majitelé aut ho využívají hlavně v případě, kdy vědí, že nějakou dobu nebudou svým vozem jezdit (například při dlouhodobé cestě do zahraničí). Díky tomu se vyhnou i placení povinného ručení. Nezapomeňte, že auto musíme mít někde zaparkované tak, aby neohrožovalo a nepoškozovalo životní prostředí, rozhodně nesmí na silnici a po skončení stanoveného období ho musíte buď znovu přihlásit nebo vyřadit trvale z registru vozidel.

Trvalé vyřazení znamená, že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno a už nikdy jezdit nebude – neexistuje. Dnes se už nezapisuje jako trvalé vyřazení ale jako zánik vozidla. Je možné tak učinit jen za zákonem daných podmínek, tedy po ekologické likvidaci po předložení vhodných dokladů, po zničení vozu (například po autonehodě) nebo po pravomocném rozhodnutí v řízení o přestupku podle zákona o nakládání s odpady.

Jak na odhlášení vozidla při prodeji

Prodej vozu je nejčastějším důvodem, proč ruší řidiči povinné ručení a vůz odhlašují. Dnes už není možný polopřevod, jak tomu bylo dříve, ale provádí se rovnou přepis auta na nového majitele.

K převodu auta z jednoho majitele na druhého musí dojít do 10 dnů od podepsání smlouvy o prodeji. Původní majitel pak může zrušit své povinné ručení, zatímco nový si ho musí sjednat a na úřadě předloží zelenou kartu.

Zkuste si porovnat povinné ručení, možná zjistíte, že zbytečně přeplácíte

Povinné ručení je nezbytnou součástí každého pojištění vozidla, ale to neznamená, že byste měli platit více, než musíte. Díky našemu srovnání povinného ručení snadno zjistíte, zda neplatíte příliš mnoho. Stačí nám poskytnout několik údajů o vašem vozidle a my vám ukážeme nabídky povinného ručení od různých pojišťoven.

Pozor, nedodržení lhůty může znamenat pokutu až 50 000 Kč pro obě strany. Do doby než proběhne přepis navíc prodávající odpovídá za veškeré přestupky a pokuty, které by kupující mohl s autem udělat.

K přepisu potřebujete tyto dokumenty:

 • podepsanou kupní smlouvu,
 • formulář žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla,
 • velký a malý technický průkaz,
 • osobní doklady,
 • kopie zelené karty,
 • případně ověřenou plnou moc.

Od 1.1.2023 již není nutné s sebou nosit papírový doklad o evidenční kontrole. Úředníci si ho dokáží sam vyhledat v systému. Povinnost projít touto kontrolou zůstává. Stojí 400 Kč a platí 1 rok.

Kde odhlásit auto?

Převod vozidla na nového majitele lze uskutečnit na jakémkoliv registru vozidel či dopravním odboru úřadu obce s rozšířenou působností. Není tedy nutné věc vyřizovat jen v místě bydliště prodávajícího nebo kupujícího. Není ani nutné, aby při tom byly obě strany. Stačí, aby jedna z nich měla k dispozici plnou moc k přepisu vozidla, která musí být úředně ověřena. Za odhlášení vozu a přihlášení na nového majitele zaplatíte poplatek ve výši 800 Kč.

Jak funguje dočasné odhlášení automobilu?

Dočasné odhlášení vozidla možná znáte spíše pod názvem „dát do depozitu“. To můžete udělat jako vlastník vozidla, nebo jako jeho provozovatel se zmocněním vlastníka, běžné u leasingu. Můžete také někomu dát plnou moc, aby za vás podal žádost o dočasné vyřazení vozidla.

Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, ale využít lze i tento vzor, kdy vyplníte pouze první stranu. Žádost vám vyřídí na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. S sebou si nezapomeňte vzít:

 • malý technický průkaz,
 • velký technický průkaz,
 • registrační značky (SPZ),
 • doklad totožnosti.

Pokud jdete věc vyřizovat jako podnikající fyzická osoba, potřebujete živnostenský list a jako právnická osoba výpis z obchodního rejstříku. Vyřazení stojí 200 Kč.

TIP

Na některých úřadech přijímají žádosti také v elektronické podobě a SPZ lze doručit poštou, případně si vystačíte s čestným prohlášením, že jste je z vozidla sundali. Ne každý úřad toto umožňuje, proto se vždy raději informujte předem. Nakonec nezapomeňte oznámit změnu na své pojišťovně, kde máte vedené povinné ručení, abyste neplatili zbytečně.

Na co při dočasném vyřazení vozidla nezapomenout?

Vozidla vyřazené déle než jeden rok znamená, že musíte dojít na obecní úřad (tentokrát tam, kde jste vyřizovali dočasné vyřazení) nahlásit, kde máte vozidlo umístěné a k čemu slouží. Lhůtu vám prodlouží maximálně o šest dalších měsíců.

Pak si musíte značky z depozitu vyzvednout a nadále platit povinné ručení a vozidlo provozovat. V takovou chvíli je ideální tzv. sezónní pojistka. Vozidlo je oficiálně pojištěno po celý rok, ale platíte jen určité měsíce. V případě, že způsobíte škodu v měsících, kdy nejste pojištěni, budete hradit pojišťovně spoluúčast, což může být více než 90 %.

Tato pojištění se nemusí vždy vyplatit, proto je extrémně důležité správně vybrat poskytovatele, kde za pojistku skutečně ušetříte a nevyjde vás dráž než kdybyste platili za celý rok. Proto nezapomeňte jednotlivé nabídky pečlivě porovnat podle různých parametrů ideálně na jednom místě.

Další možností je ekologická likvidace vozidla a trvalé odhlášení z registru.

Jak odhlásit vozidlo z provozu trvale?

Postup likvidace auta není složitý. Zažádat o trvalé vyřazení z provozu může vlastník vozidla, případně jeho provozovatel nebo někdo jiný, který má k dispozici plnou moc od vlastníka. Cestou ke správnému odhlášení auta je v první řadě tzv. ekologická likvidace na některém z akreditovaných autovrakovišť. Je to proto, že automobil obsahuje oleje, kyseliny a různé chemické látky nebezpečné pro životní prostředí. Bere se tedy jako nebezpečný odpad. Míst, kde lze likvidaci provádět je více než 500 a najdete je na tomto seznamu.

Nemusíte platit víc za pojištění auta

Obáváte se, že platíte příliš mnoho za pojištění auta? Zjistěte to snadno a rychle pomocí našeho online srovnávače povinného ručení. Stačí nám říct něco málo o svém autě a svých potřebách a my vám ukážeme nejlepší nabídky různých pojišťoven. Ušetřete peníze za pojištění svého vozu.

K likvidaci vozidla si s sebou vezměte:

 • doklad totožnosti,
 • velký technický průkaz,
 • výpis z obchodního rejstříku u právnických osob,
 • plná moc u osob zastupujících vlastníka vozidla (nemusí být ověřená).

Z vrakoviště si odnesete potvrzení o ekologické likvidaci a poznávací značky z automobilu. Pak teprve mohou vaše kroky vést na úřad obce s rozšířenou působností.

Jaké formuláře vyplnit na úřadě?

Na úřad musíte vy nebo váš zástupce s plnou mocí osobně. Formulář dostanete také tam, ale dá se i stáhnout a vyplnit Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla provozu a zápis zániku silničního vozidla (vyplňte pouze první stranu).

Nezapomeňte si vzít s sebou:

 1. potvrzení o ekologické likvidaci vozidla se značkami,
 2. malý technický průkaz,
 3. velký technický průkaz,
 4. doklad totožnosti,
 5. v případě nutnosti plnou moc.

Podnikající fyzická osoba se musí prokázat živnostenským listem, právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku.

Za trvalé vyřazení vozidla neplatíte žádné poplatky.

Pamatujte

O odhlášení vozidla po likvidaci musíte zažádat nejpozději do deseti dnů od doby, kdy prakticky zaniklo. Zároveň také čím později necháte vozidlo vyřadit, tím déle budete muset mít platné povinné ručení. To totiž můžete odhlásit až tehdy, když je vozidlo zrušené.

Můžete odhlásit auto a nechat si ho na díly?

Připomíná vaše auto spíš vrak, ale chtěli byste si ho nechat na náhradní díly? Případně z něj udělat dekoraci na zahradu nebo něco podobného? Tuto možnost zákon neumožňuje. Odhlášení auta z registru je totiž definitivní jen v případě, že předložíte potvrzení o ekologické likvidaci vozu.

Toto potvrzení vám na vrakovišti vydají jen v případě, že obdrží kompletní vůz, včetně karoserie s VIN kódem a motorem. Není problém, že je auto po vážné autonehodě, ale základní díly by chybět neměly. Auto určené k likvidaci na vrakovišti také zváží. Pokud nesouhlasí hmotnost s údaji v technickém průkazu, mohou vám ekologickou likvidaci zamítnout a zaplatíte pokutu. Důvodem je snaha zamezit nelegálnímu rozebírání autovraků mimo oprávněná zařízení.

Kdy zanikne auto i bez ekologické likvidace?

Vyřadit osobní automobil lze bez ekologické likvidace v těchto případech:

 • vozidlo bylo odcizeno: na úřadu předložíte policejní protokol o odcizení a doklady k automobilu,
 • zaniklo povinné ručení: pokud nebylo do 14 dnů obnoveno, dochází k vyřazení automaticky. Vlastník vozidla se pak musí dostavit na úřad do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení, dodat příslušné dokumenty a sdělit, kde se auto nachází a k čemu slouží. Rozhodně ale nejde o správný postup a může vám hrozit vysoká pokuta.

V obou případech nejde o trvalé vyřazení, ale pouze dočasné.

Bez ekologické likvidace může zaniknout jen vozidlo, které bylo fyzicky zničeno (např. při havárii). Zničením se ovšem nerozumí rozebrání. Na úřadě předložíte doklad o zániku vozidla, doklady od něj a registrační značky, jestliže je máte a nebyly zničeny.

Jak odhlásit auto, které už nemám?

Prodali jste svůj automobil, dali plnou moc, ale kupující auto nepřevedl? Tato situace naštěstí má řešení. V ideálním případě máte k dispozici doklady k autu včetně velkého technického průkazu. V tom horším alespoň kupní smlouvu a u ostatních dokladů si necháte vystavit duplikáty. Pak zajděte na registr vozidel a začněte situaci řešit. A rychle.

Nejdříve nového majitele vozu jakýkoliv způsobem kontaktujte a vyzvěte ho k tomu, aby učinil slíbený přepis. Pokud se tak nestane, předejde důkazy o tom, že jste se ho snažili oslovit na registr. Díky zákonu č. 26/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zahájí řízení a vyzvou kupce k nápravě stavu. Pokud nebude reagovat, nedostane nový technický průkaz a dokonce může celá patálie skončit u soudu, kde dojde k určení vlastnictví vozidla a odpovědnosti za spáchané přestupky.

Nejčastější otázky:

Vozidlo se musí nechat zlikvidovat ekologicky. Existuje možnost, že si jej zlikviduji sám?

Dle platné legislativy je jedinou cestou, jak odhlásit vozidlo z registru, je ekologická likvidace. Tu může provádět pouze akreditovaný subjekt s povolením, který vám vydá protokol. Ekologickou likvidaci vozidel nesmí majitelé vozů provádět sami.

Co je to protokol o ekologické likvidaci?

Protokol o likvidaci vozidla je dokument obsahující informace o ekologické likvidaci vozu. Majitel vozidla by si jej měl vyžádat oproti odevzdání auta. Každý z protokolů je označen unikátním elektronicky vygenerovaným číslem pro snadnou kontrolu při odhlašování vozu na dopravním inspektorátu.

Musím být přítomen u ekologické likvidace vozidla?

U samotné likvidace být nemusíte. Stačí pouze potvrdit souhlas k úkonu likvidace s plnou mocí. Musí však proběhnout předání klíčů a dokumentace.

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2024

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více