Jízda autem s sebou občas přináší i nepříjemné momenty. Jedním z nich je dopravní nehoda. Ty méně vážné můžete řešit bez policie pouhým vyplněním záznamu o dopravní nehodě. Podívejte se, jak vyplnit záznam o dopravní nehodě a v jakých situacích máte tento formulář použít.

Záznam o dopravní nehodě – formulář

Co to vlastně záznam o dopravní nehodě je? Toto označení se používá pro formulář, který slouží jako důkaz pro pojišťovnu, že došlo k dopravní nehodě. Pojišťovna by v tomto dokumentu měla najít všechny potřebné informace sloužící k vyřízení pojistné události. Předpřipravený záznam o dopravní nehodě jste s největší pravděpodobností dostali od své pojišťovny při uzavření pojistky. Podívejte se do doprovodné knížečky, kterou jste obdrželi spolu se zelenou kartou, formulář by mohl být právě tam.

Případně na stránkách Ministerstva dopravy naleznete záznam o dopravní nehodě online.

zaznam o dopravni nehode

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Jedná se o evropský záznam o dopravní nehodě – položky formuláře jsou očíslované ve všech evropských zemích stejně. Z hlediska zákona není povinné mít s sebou v autě tento unifikovaný vzor záznamu o dopravní nehodě. Teoreticky stačí všechny potřebné informace – místo a čas dopravní nehody, její účastníky, vozidla, příčinu, průběh a následky nehody – odevzdat na libovolném papíru s podpisem zúčastněných řidičů. Nicméně jak pro vás, tak pro pojišťovnu je určitě pohodlnější vyplnit tento vzorový formulář. Minimálně si můžete být jisti tím, že jste skutečně vyplnili všechny potřebné informace.

Kdy lze záznam o dopravní nehodě použít?

Záznam o dopravní nehodě lze využít jen u těch nehod, ke kterým nemusíte volat Policii ČR. Jsou to dopravní nehody, při kterých:

  • nedošlo ke zranění nebo usmrcení osob,
  • zjevná věcná škoda na některém z vozidel nepřesáhla 100 tisíc korun,
  • nedošlo ke škodám na majetku třetích osob (například dopravní značení, svodidla, zaparkované vozidlo apod.),
  • lze zároveň obnovit provoz na pozemní komunikaci,
  • se účastníci byli schopni shodnout na jejím viníkovi.

V situacích, které jsou v rozporu s některým z těchto bodů, přivolejte k nehodě policii.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Nyní se podívejte na konkrétní položky, které je třeba v záznamu o dopravní nehodě vyplnit. Je jich celkem 15.

1. Datum nehody

Uveďte datum a přesný čas, kdy k nehodě došlo.

2. Místo

Vyplňte co možná nejpřesněji místo nehody. Ve městě to bude ulice a číslo popisné nejbližšího domu. Mimo město uveďte kilometr silnice či dálnice a její číslo. Kilometrovník naleznete podél dálnic a silnic vyšších tříd. Můžete využít i nějaký orientační bod, např. „u odpočívadla XY“. V případě nehod v křižovatce vepište, jaké ulice nebo silnice se zde kříží.

3. Zranění

Zde zaškrtnete ano, či ne podle toho, zda při nehodě došlo ke zraněním (včetně lehkých zranění).

4. Věcná škoda na jiných vozidlech a předmětech

Opět podle okolností nehody zaškrtnete ano, či ne. Mějte na paměti, že pokud v bodě 3 nebo 4 uvedete „ano“, máte povinnost k nehodě přivolat Policii ČR.

5. Svědci

Do této kolonky uveďte případné svědky nehody a jejich kontaktní údaje. Může jít o další pasažéry, náhodné kolemjdoucí apod. Je-li svědků více, můžete je sepsat na jiný papír a do této kolonky pouze vepište, že jsou svědci uvedeni v příloze. Nezapomeňte papír viditelně označit, ať je zřejmé, že jde o přílohu k záznamu o dopravní nehodě, opatřete jej aktuálním datem a jako přímí účastníci nehody jej podepište.

6. Pojištěný/Pojistník (u vozidla A i u vozidla B)

Na základě dokladu o pojištění (zelené karty) napište jméno, adresu a kontakt osob, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení.

7. Vozidlo (u vozidla A i u vozidla B)

Zde uvedete údaje o vozidlech. Všechny informace dohledáte v osvědčení o registraci vozidla, tzv. „malém techničáku“. Kolonku „Přípojné vozidlo“ vyplníte jen tehdy, pokud měl některý z účastníků přívěsný vozík za vozidlem v době nehody.

8. Pojistitel (u vozidla A i u vozidla B)

Vyplňte název pojišťoven, u kterých bylo k vozidlům sjednáno povinné ručení. Je nutné uvést jméno pojišťovny, číslo pojistné smlouvy, číslo a platnost zelené karty. Potřebné údaje byste měli vyčíst právě ze zelené karty. Ideálně doplňte i konkrétní pobočku pojišťovny, jež smlouvu uzavřela. Na konci kolonky zaškrtnete, zda je vozidlo pojištěno havarijně.

9. Řidič (u vozidla A i u vozidla B)

Místo pro vyplnění informací o obou řidičích – přímých účastnících nehody. Uvedete celé jméno, datum narození, adresu a kontakt na řidiče. Kromě toho také číslo řidičského průkazu spolu s jeho platností a skupinou řidičského oprávnění.

10. Označte šipkou body vzájemného střetu (u vozidla A i u vozidla B)

Připravené nákresy slouží k tomu, abyste pomocí šipky přesně označili, kde došlo k prvotní kolizi.

11. Viditelná poškození (u vozidla A i u vozidla B)

Stručně popište, k jakému poškození na vašem vozidle po nehodě došlo (např. poškozený přední nárazník, rozbité přední sklo apod.).

12. Okolnosti nehody

Uprostřed formuláře je vytvořen sloupeček s popsáním určitých situací, jež mohly předcházet nebo vést k dopravní nehodě. Z obou stran těchto možností jsou zaškrtávací políčka pro vozidlo A i B. U každého vozu můžete označit více situací, ty nehodící se škrtněte. Dole pod sloupečkem ještě uveďte, kolik možností jste u jednotlivých vozidel označili.

13. Nákres nehody v okamžiku střetu

Tato kolonka slouží jako prostor pro nákres nehody. Neočekává se žádné výtvarné umění, jde o to co možná nejpřesněji načrtnout okamžik střetu. Vyznačte zde silnice i ulice včetně jejich názvů, doplňte semafory, značky apod. (např. semafor není třeba kreslit, stačí vepsat heslo „zelená na semaforu“ apod.).

Pochopitelně nejdůležitější je označení vozu A i B – opět netřeba velkého výtvarného umu, nakreslete situaci z nadhledu a vozidlo jednoduše zobrazte jako obdélník s označením A nebo B. Doplňte rovněž směr jízdních pruhů, směr jízdy vozidel a jejich postavení v okamžiku střetu.

14. Poznámky (u vozidla A i u vozidla B)

Zde mohou oba řidiči ještě doplnit informace, které považují za důležité pro řešení dopravní nehody. Je-li kolonka příliš malá, pouze v ní zmiňte, že další poznámky jsou součástí přílohy a vše podstatné rozepište v ní. Rovněž zde můžete uvést, že jste provedli fotodokumentaci nehody a pod jakým kontaktem je případně k dispozici. Ostatně pořízení několika fotografií lze doporučit, bohatě vám k tomu postačí mobilní telefon.

15. Podpis

Nakonec musí záznam o dopravní nehodě podepsat oba řidiči. Podpis slouží pouze jako potvrzení pravosti všech vyplněných údajů, neznamená přiznání odpovědnosti. Formulář by měl mít tři kopie, přičemž dvě si rozdělí přímí účastníci nehody a třetí je určena pro pojišťovnu viníka.

Nezapomeňte doplnit přílohy k formuláři, jestli nějaké jsou a nejlépe si je vyfoťte – zejména, pokud jste je psali jen v jednom vyhotovení. Dále je nutné co nejdříve informovat pojišťovnu o nehodě. Na zelené kartě najdete příslušné kontaktní údaje. Na dalším postupu byste se poté již měli domluvit přímo s pojišťovnou.

Na webu Ministerstva dopravy najdete formulář i vzor jeho vyplnění: Záznam o dopravní nehodě: Vzor ke stažení

Zdroje: Auto.cz / Autobible.cz / Autorevue.cz

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2024

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více