Při sjednávání povinného ručení nebo havarijního pojištění se setkáte s pojmy bonus a malus. Jedná se o systém slev a přirážek, který pojišťovny využívají pro motivaci řidičů k jízdě bez nehod. Jak přesně bonusy a malusy fungují?

Bonus povinného ručení

Bonus u povinného ručení je jednoduše řečeno sleva za jízdu bez nehod. Za každých 12 měsíců, kdy máte uzavřené povinné ručení a jezdíte bez nehody, se vám přičte bonus. Ten se přepočte na procentuální slevu ze základní ceny povinného ručení. Obvykle znamená každý rok bez nehody slevu ve výši 5 %, přičemž maximální bonus na povinném ručení činí 50 %.

Ověření bonusu povinného ručení

Délku pojištění i počet pojistných událostí eviduje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Zatímco dříve jste při změně pojišťovny potřebovali výpis o bezeškodním průběhu od své původní pojišťovny, nyní jsou údaje centrálně evidovány pod vaším rodným číslem u ČKP. Každá pojišťovna si tak jednoduše ověří, na jak vysoký bonus z povinného ručení máte nárok. Bonusy se sčítají i při přechodu mezi pojišťovnami, a tak se nemusíte obávat, že o ně přijdete, když změníte svou pojišťovnu.

Výpočet bonusu povinného ručení

Bonus k povinnému ručení je poskytován za každých 12 měsíců bezeškodního průběhu. Každá pojišťovna si však individuálně určuje pravidla, jak bonusy přepočítává na procentuální slevy. Obvykle získáte slevu 5 % za každý rok bez nehody, ale některé pojišťovny nabízí zrychlené přičítání bonusu v prvních třech letech pojištění. To znamená, že například první tři roky získáte 7% bonus ročně a od čtvrtého roku 5% bonus. Stejně tak se liší výše maximálního bonusu, která standardně činí 50 % za 120 měsíců bez nehod. Některé pojišťovny však nabízí maximální bonus až 60 %.

Pokud způsobíte dopravní nehodu, bude vám odečtena určitá část z vašeho bezeškodního průběhu. Za každou nehodu můžete přijít o 24 až 36 měsíců. Jak poté probíhá výpočet bonusu povinného ručení? Dejme tomu, že jste za 5 let pojištění nezpůsobili nehodu a nasbírali jste 60 měsíců bezeškodního průběhu, tudíž máte u své pojišťovny nárok na 25% slevu z povinného ručení. Poté jste způsobili dopravní nehodu a bylo vám odečteno 36 měsíců z vašich bonusů. Zbylo vám tedy jen 24 měsíců bezeškodního průběhu, což znamená, že se vám sleva na povinné ručení sníží jen na 10 %.

Převod bonusů povinného ručení

Bonusy povinného ručení se vztahují k pojistníkovi, který je uveden na pojistné smlouvě. Nezáleží tedy na tom, kdo je majitelem vozidla nebo kdo vůz reálně řídí. Bonus se eviduje pod rodným číslem u fyzických osob, případně pod IČ u právnických osob.

Převod bonusů povinného ručení probíhá mezi pojišťovnami i mezi vozidly. To znamená, že o svůj bonus nepřijdete, když změníte pojišťovnu, ani když si koupíte nové vozidlo. Bohužel ale není možné převádět bonusy mezi různými kategoriemi vozidel, například mezi osobním autem a motocyklem.

Dříve se prováděl také převod bonusů povinného ručení v rodině –⁠ například rodiče převedli část svých bonusů na děti, aby jim zlevnili povinné ručení na první auto. V dnešní době už ale převod bonusů v rodině pojišťovny neumožňují. Pokud chcete na povinném ručení u dětí ušetřit, samozřejmě můžete vozidlo pojistit na sebe –⁠ tím pádem ale mladý řidič nezačne se sbíráním bonusů za bezeškodní průběh a problém se jen odsouvá v čase. Navíc riskujete, že při zavinění dopravní nehody přijdete o bonusy vy a zdražíte si pojistku i na své vlastní vozidlo.

Malus povinného ručení

Malus je v podstatě opak bonusu, tedy přirážka k základní ceně povinného ručení. O malusy si koledují řidiči, kteří často bourají, případně řidiči s čerstvě uzavřeným povinným ručením, kteří v zápětí způsobí dopravní nehodu. Pokud se od délky pojištění odečtou měsíce za způsobenou nehodu a vznikne záporná hodnota, jedná se právě o malus.

Například řidič má uzavřené povinné ručení pouze 12 měsíců a způsobí dopravní nehodu, která mu odečte 36 měsíců. Dostane se tedy do malusu 24 měsíců, který pojišťovna přepočte na procentuální přirážku k základní ceně povinného ručení. Výpočet konkrétní výše přirážky, stejně jako u bonusu, má plně v rukou daná pojišťovna.

Jak zjistit bonus či malus u povinného ručení

Výši svého bonusu či malusu zjistíte u své pojišťovny, která vám na žádost musí vystavit potvrzení o době trvání pojištění a jeho škodním průběhu. Ještě jednodušší je zjistit si výši bonusů při porovnání cen povinného ručení. Do online kalkulačky zadejte své údaje a zvolte možnost zjistit bonus v registru. Pak už stačí jen vyplnit křestní jméno a rodné číslo a během pár sekund uvidíte výši svého bonusu. Ten se samozřejmě ihned zohlední také ve srovnání pojišťoven, tudíž získáte cenové nabídky povinného ručení přesně na míru.

Bonus a malus u havarijního pojištění

Bonus a malus je systém slev a přirážek určený primárně pro povinné ručení. Většina pojišťoven ho uplatňuje i pro smlouvy havarijního pojištění, ale neexistují zde žádná jednotná pravidla ani centrální databáze, kde by se evidovala délka bezeškodního průběhu. Pojišťovny obvykle uplatňují dva přístupy –⁠ buď berou v úvahu výši bonusů z povinného ručení i pro havarijní pojištění, nebo si vedou délku bezeškodního průběhu zvlášť pro havarijní pojištění.

Jezděte bez nehod a ušetřete

Čím méně bouráte, tím méně rizikový klient pro pojišťovnu jste, a proto vám bonusy za jízdu bez nehod zlevní pojištění vozidel až o desítky procent. Myslete na to nejen v době, kdy budete za volantem vy. Pro pojišťovnu totiž není důležité, kdo dopravní nehodu zavinil – bonusy odečte ze smlouvy, kde jste jako pojistník uveden vy. Z toho důvodu byste si měli důkladně rozmyslet, komu své auto nebo motorku půjčíte.

Nejčastější otázky:

Jak započítám svůj bonus do online kalkulace?

Jakmile vyplníte do formuláře údaje o svém vozidle a kliknete na tlačítko pro srovnání povinného ručení, objeví se vyskakovací okno s možností doplnění bonusu. Buď si zvolíte možnost zadat bonus ručně – v tom případě vyplníte délku všech předchozích smluv povinného ručení v měsících a počet zaviněných pojistných událostí. Nebo můžete zvolit možnost zjistit bonus v centrálním registru – vyplníte své křestní jméno a rodné číslo a výši vašeho bonusu zjistíte přímo u České kanceláře pojistitelů.

Která pojišťovna nabízí nejvyšší bonus?

Maximální bonus u některých pojišťoven představuje slevu až 60 %. Pokud chcete výši bonusů a dalších slev znát, můžete si projít profily jednotlivých pojišťoven. Nicméně podmínky pro získání a výpočet bonusů se mohou v čase měnit. Navíc vysoký bonus není jediným ukazatelem pro nejlevnější povinné ručení. Pokud bude základní pojištění vozidla drahé, nepomůže vám ani vysoký bonus. Proto raději vybírejte podle celkové ceny po započtení všech slev, která se vám přehledně zobrazí ve srovnání povinného ručení.

Přijdu o bonus, když někdo zaviní nehodu s mým autem?

Bohužel ano, povinné ručení se sice uzavírá na vozidlo, ale bonusy se vážou k pojistníkovi. Při zavinění dopravní nehody nezáleží na tom, kdo vozidlo řídil, bonusy se vždy odečtou pojistníkovi, který je uveden ve smlouvě. Proto si dobře rozmyslete, komu svůj vůz půjčujete. Rizikové může být také to, že se propůjčíte jako pojistník na povinné ručení jiné osoby (např. svého potomka). Sice mu nejspíš pomůžete k levnějšímu pojištění, ale když zaviní havárii, přijdete o bonusy vy.

Můžu si převést bonus z povinného ručení na havarijní pojištění?

Některé pojišťovny umožňují převést bonus z povinného ručení na havarijní pojištění, resp. nabídnou vám stejnou výši bonusu u havarijního pojištění, jakého byste u dané pojišťovny dosáhli v rámci povinného ručení. Případně se může bonus převést částečně, například u povinného ručení získáte bonus 50 %, u havarijního pojištění vám pojišťovna nabídně 40 %.

Setkáte se ovšem i s odlišným přístupem, že se bonus na havarijko počítá pouze z bezeškodního průběhu havarijního pojištění. Bohužel neexistuje žádný jednotný registr pro sledování bonusů z havarijního pojištění, a tak musíte získat potrvzení přímo od vaší bývalé pojišťovny.

Je možné bonusy uplatnit na více vozidel?

Bonusy můžete uplatnit na více vozidel ve stejné kategorii. Pokud si pojistíte například dvě osobní auta, můžete si obě povinná ručení zvýhodnit díky započítání vašeho bonusu.

Bonus ale není možné přenášet mezi vozidly různých kategorií – například mezi osobním autem a motocyklem. Máte-li vyježděný bonus na autě, ale pořídíte si ještě motorku, budete u ní začínat opět od nuly.

Ztratím bonus, když zruším povinné ručení nebo prodám vozidlo?

Ne, bonusy se vztahují na osobu pojistníka a v centrálním registru se evidují na vaše rodné číslo (u podnikatelů na IČO). Od roku 2000 se započítává každých 12 měsíců, kdy jste měli uzavřené povinné ručení a nezpůsobili jste žádnou nehodu. Ani při zrušení povinného ručení nebo prodeje vozidla o nasbíraný počet měsíců bez nehod nepřijdete. Dokonce ani v případě, že několik let nebudete mít pojištěné žádné vozidlo, bonusy neztratíte.

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2024

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více