Allianz – havarijní pojištění online

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na havarijním pojištění.

Havarijní pojištění zabrání zbytečným finančním ztrátám, když dojde k poškození vašeho vozidla v důsledku dopravní nehody, vandalismu, krádeže nebo živelných událostí. Roční pojistné se u vozidel do 3,5 t vypočítává podle vybrané kategorie ročního nájezdu kilometrů. Čím méně s autem najezdíte, tím méně platíte.

U Allianz havarijního pojištění si můžete vybrat z několika komplexních balíčků (PLUS, EXTRA a MAX) podle toho, která pro vás bude nejvýhodnější. Jejich součástí je i povinné ručení. Dostupné jsou také dvě varianty ALLRISK a MINIRISK. Havarijní pojištění začíná tam, kde končí dosah povinného ručení a určitě se vyplatí se o něj zajímat a nejlépe ho mít i uzavřené.

Havarijní pojištění od Allianz pojišťovny v kostce

  • Právní poradenství a asistence na telefonu 24/7
  • Výběr ze dvou limitů spoluúčasti
  • Pojištění GAP
  • Za převedení dalších pojistek sleva ve výši 7 % za jednu, celkem až 21 %
  • Do absolvování prohlídky VINFOTO společnosti Cebia, s.r.o. spoluúčast 50 %

Allianz poskytuje svým klientům komplexní spektrum služeb s rozsáhlými variantami havarijního pojištění a možností připojištění. V případě využití jednoho z jejich balíčků dostanete rovnou povinné ručení od Allianz s pojistnými limity 70 a 150 mil. Kč. Asistenční služby jsou k dispozici nepřetržitě každý den.

Varianty havarijního pojištění od Allianz

Allianz nabízí svým klientům dvě varianty havarijního pojištění s názvem ALLRISK a MINIRISK.

MINIRISK ALLRISK
Základní asistence + Právní poradenství* Základní asistence + Právní poradenství*
Živelné události Havárie
Odcizení celého vozidla Živelné události
Srážka vozidla se zvířetem Odcizení
Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem Vandalismus
Srážka vozidla se zvířetem
Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

*Jsou automatickou součástí havarijního pojištění. Ostatní body jsou volitelné a vy si můžete poskládat havarijní pojištění podle svých preferencí.

Havarijní pojištění, pojištění skel, asistenční služby a právní poradenství jsou platné na území Evropy (i Turecka). Neplatí v Bělorusku, Moldavsku, Rusku a na Ukrajině. U varianty MINIRISK uhradí pojišťovna škodu maximálně do výše zvoleného limitu. V případě varianty ALLRISK do výše aktuální tržní ceny vozidla. Pokud si sjednáte havarijní pojištění s GAP, proplatí vám škodu až do výše pořizovací ceny nového vozidla. GAP lze sjednat jen pro vozidla maximálně půl roku stará a platí jen tři roky od počátku pojištění.

Komplexní balíčky pojištění od Allianz

Allianz pojišťovna si pro své klienty připravila 4 balíčky pojištění, aby si klienti mohli snáze vybrat přesně to, co vyhovuje jejich potřebám.

Služby Balíček Plus Balíček Extra Balíček Max
Povinné ručení 70 mil. Kč/70 mil. Kč 150 mil. Kč/150 mil. Kč 150 mil. Kč/150 mil. Kč
Právní poradenství Ano Ano Ano
Rozšířená asistence Ano Ano Ano
Rozšířené úrazové pojištění Ano Ano Ano
Přírodní události Ano Ano Ano
Požár a výbuch Ano Ano Ano
Poškození zvířetem Ano Ano Ano
Krádež Ne Ano Ano
Skla Ne Ano Ano
Vandalismus Ne Ano Ano
GAP Ne Ne Ano
Havárie Ne Ne Ano

Balíčky jsou rozděleny podle své komplexnosti. Balíček Plus je určený pro ty, kdo chtějí mít pojištěné vozidlo i pro případ neočekávaných přírodních událostí, v balíčku extra najdete navíc odcizení vozidla, vandalismus a poškození skel a v nejkomplexnějším balíčku pro náročné najdete ještě pojištění havárie, kterou sami způsobíte a GAP pojištění.

Jezdím málo, platím málo

Výhodná nabídka pro všechny, kteří toho automobilem moc nenajezdí. Při sjednávání pojištění stačí přibližně odhadnout, kolik kilometrů ročně najezdíte automobilem a vaše cena havarijního pojištění se podle toho spočítá. Jednoduše nahrajete fotografii s aktuálním stavem tachometru a jednou za rok pošlete přehled o počtu ujetých kilometrů. Podle toho vám pojišťovna připraví pojistné na další rok. Jestliže ujedete méně, než je deklarovaný původní počet, získáte přeplatek, popřípadě platíte menší pojistné.

Spoluúčast u havarijního pojištění Allianz

Klient si stanovuje míru spoluúčasti od 5 % do 10 %.

  • Spoluúčast 5 %, min. 5 000 Kč
  • Spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč

Asistenční služby Allianz pojišťovny

Základní balíček pojištění KOMFORT zahrnuje zdarma základní asistenční služby, které jsou dostupné 24 hodin, 7 dní v týdnu, když se na cestách dostanete do obtíží. Asistenční služby platí v České republice, na území Evropy (vč. evropské části Turecka a řecké části Kypru) s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Moldavska.

K balíčkům PLUS, EXTRA a MAX nabízí Allianz rozšířené asistenční služby s vyššími limity plnění a dalšími službami. Asistenční služba je hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění.

>> Více o Asistenčníc službách Allianz

Doplňková připojištění k havarijnímu pojištění Allianz pojišťovny

Připojištění Limit plnění
Úrazové připojištění Jednorázové odškodnění za trvalé následky úrazu až 600 000 Kč
Denní odškodné za dobu léčení 150 Kč
Pobyt v nemocnici 150 Kč/den
Pojištění skel Maximální limit je obvyklá cena vozu
Spoluúčast vždy 1000 Kč
GAP pojištění Rozdíl ceny vozu v době koupě a cenou vozu v době vzniku pojistné události
Přírodní události, požár, výbuch, poškození zvířetem, krádež, havárie, vandalismus Úhrada až do výše aktuální tržní ceny vozidla mimo vozidel s pojištěním GAP
Pojištění zavazadel od 15 000 Kč do 100 000 Kč

Jak funguje připojištění k povinnému ručení Allianz

Přírodní události, požár, výbuch, poškození zvířetem, vandalismus, krádež či havárie

Pokud dojde ke škodě na vašem vozidle některou z výše zmíněných událostí, uhradí pojišťovna Allianz částku až do výše aktuální tržní ceny vozidla a při sjednaném pojištění. Jestliže máte sjednané GAP pojištění, pak dojde k doplacení až do výše pořizovací ceny nového vozidla.

Skla

Rozbité sklo v automobilu není nic příjemného a ani levného. Ať už dojde k rozbití jakéhokoliv skla, včetně střešního nebo prosklené střechy například v případě vandalismu či havárie, dojde k uhrazení škody až do výše aktuální tržní ceny vozu. Maximální limit je obvyklá cena vozu. Při výměně skel je vždy uplatněna spoluúčast 1000 Kč.

Úrazové pojištění

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Kdyby došlo při dopravní nehodě k nešťastné události s následkem smrti či invalidity, můžete mít uzavřené úrazové pojištění v základní variantě pro řidiče nebo v rozšířené variantě pro všechny, kdo ve vozidle jedou. Pojistné plnění:

  • jednorázově až 600 000 Kč v případě trvalých následků,
  • 150 Kč/den po dobu léčení,
  • 150 Kč/den za pobyt v nemocnici

GAP pojištění

GAP pojištění ocení zejména majitelé nových aut. Nárok na vyplacení pojistného máte v případě, že dojde k totální škodě do dvou let od počátku pojištění. Pojišťovna vám vyplatí částku, kterou jste zaplatili za nové vozidlo. Abyste mohli čerpat pojistné plnění, musíte mít k dispozici fakturu od prodejce nových vozidel. Neodečítá se spoluúčast.

Pojistné podmínky a další užitečné dokumenty

Allianz pojišťovna, a. s.

Kontaktní adresa: Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8
Kontaktní telefon: +420 241 170 000
E-mail: kontatktní formulář