UNIQA – havarijní pojištění online

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na havarijním pojištění.

Způsobili jste dopravní nehodu? Škody třetí straně se zaplatí z povinného ručení, které musí být uzavřeno na každé vozidlo, ale co s poškozením vašeho vlastního auta nebo motorky? To musíte zaplatit z vlastní kapsy nebo si uzavřít havarijní pojištění.

V rámci havarijního pojištění si kromě nehody můžete vybrat i další rizika, na která svůj vůz pojistíte – třeba poškození zvěří, vandalismem, přírodním živlem nebo odcizení vozu. Pojišťovna UNIQA nabízí havarijní pojištění ve třech balíčcích, které kombinují ochranu proti různým rizikům.

Havarijní pojištění od UNIQA pojišťovny v kostce

 • tři balíčky havarijního pojištění
 • není omezené stáří vozidla pro havarijní pojištění
 • plný bonus (120 měsíců) znamená slevu 65 %
 • základní asistenční služby zdarma

  Když si uzavřete havarijní pojištění od UNIQA spolu s povinným ručením, dostanete dodatečnou slevu ve výši 5 %. Zjistěte podrobné informace o povinném ručení od UNIQA pojišťovny.

Zvolte si nejvhodnější variantu havarijního pojištění

Pojišťovna UNIQA nabízí tři různé balíčky, které kombinují pojistitelná rizika. Nejoblíbenější je varianta GO KLASIK, která představuje all-risk havarijní pojištění a kryje rizika havárie, odcizení, živlu, vandalismu a poškození zvěří. Varianta GO MINI nezajišťuje ochranu při havárii. Naopak havarijní pojištění GO MAXI zahrnuje všechna rizika a navíc ještě pojištění GAP, z nějž se hradí při totální škodě rozdíl mezi aktuální tržní cenou vozidla a jeho nákupní cenou. Po uplynutí 3 let pojištění GAP zaniká a sjednaný balíček GO MAXI se mění na balíček GO KLASIK.

Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus Poškození zvěří GAP*
GO MINI NE ANO ANO ANO ANO NE
GO KLASIK ANO ANO ANO ANO ANO NE
GO MAXI ANO ANO ANO ANO ANO ANO

*Pojištění GAP se nevztahuje na spoluúčast sjednanou v havarijním pojištění. Podmínka sjednání: osobní nebo užitkový automobil do 3,5 t do max. 5 let stáří v hodnotě 100.000 Kč až 1.500.000 Kč.

UNIQA havarijní pojištění si můžete sjednat na pojistnou částku maximálně 3 miliony korun. Při pojištění vozu staršího než 30 let obdržíte automaticky obchodní slevu ve výši 10 %. Havarijní pojištění UNIQA platí na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Spoluúčast u havarijního pojištění UNIQA

Při sjednání havarijního pojištění si musíte zvolit výši spoluúčasti. To je částka, kterou v případě pojistné události zaplatíte ze svého. UNIQA pojišťovna nabízí tři různé výše spoluúčasti:

 • 2.000 Kč,
 • 5 % minimálně 5.000 Kč,
 • 10 % minimálně 10.000 Kč.

Při volbě spoluúčasti 2.000 Kč se jedná o fixní částku při jakékoliv výši škody. U nízké spoluúčasti ale musíte počítat s tím, že budete hradit vyšší pojistné. U procentuální výše spoluúčasti se nejdříve uplatní výpočet procentem, a pokud tato částka nepřesáhne dané minimum, musíte uhradit minimální výši spoluúčasti, která je daná fixní částkou.

Asistenční služby od UNIQA pojišťovny

Asistenční služby UNIQA existují ve dvou variantách, plnění a jejich limity se odvíjí také od území:

 • ČR + SR: Česká republika a Slovenská republika,
 • Zahraničí: území členských států Evropské unie a ostatních států tvořících Evropský hospodářský prostor, dále území Bulharska, FYROM (Makedonie), Chorvatska, Rumunska, Srbska, Černé Hory, Turecka, s výjimkou území České a Slovenské republiky.

Asistenční služby v základní verzi jsou zahrnuty v ceně všech variant havarijního pojištění. Nadstandardní asistenční služby MAX od UNIQA si můžete připlatit za 990 Kč. Asistenční služby MAX nabízí mimo jiné rozšířenou právní asistenci, která se vztahuje i na následující situace: spory se stanicí technické kontroly, spory s třetí osobou, která narušuje oprávněné zájmy pojištěného v souvislosti s parkovacím místem/garáží, trestní nebo správní řízení související s provozem vozidla, spor z jiných závazkových vztahů.

>> Více o Asistenčníc službách UNIQA

Doplňková pojištění k havarijnímu pojištění UNIQA pojišťovny + ceník

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Všechna skla vozu 10.000 Kč bez spoluúčasti* 850 Kč
20.000 Kč bez spoluúčasti* 1.620 Kč
40.000 Kč bez spoluúčasti* 3.670 Kč
Úrazové pojištění všech osob ve vozidle 200 tisíc korun pro trvalé následky úrazu a 100 tisíc korun pro smrt následkem úrazu bez spoluúčasti do 6 sedadel 311 Kč, pro vozidlo s 7–9 sedadly je cena 467 Kč
Zavazadla 30.000 Kč bez spoluúčasti ** 600 Kč
Náhradní vůz 10.000 Kč, max. 10 dní bez spoluúčasti 390 Kč

*Při opravě v nesmluvním servisu pojišťovny je spoluúčast pojištění skel 1.000 Kč. V případě nedodání fotodokumentace skel podle pokynů pojišťovny se spoluúčast zvyšuje na 50 % pro první tři měsíce pojištění a 25 % pro 3.–6. měsíc pojištění.
**Při krádeži ze střešního boxu je limit plnění 15.000 Kč a spoluúčast 5.000 Kč.

Jak funguje připojištění k povinnému ručení Uniqa

Pojištění skel vozidla

Sjednejte si k havarijnímu pojištění UNIQA připojištění skel. Výhodou je nulová spoluúčast. Připojištění skel platí pro všechna skla vozu při poškození, zničení nebo odcizení skel jakoukoliv nahodilou událostí.

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Havarijní pojištění se vztahuje na škodu na vašem voze, ale nikoliv na vašem zdraví. S úrazovým připojištěním všech osob ve vozidle získáte ochranu pro řidiče i celou posádku (podle počtu sedadel ve voze). Limity úrazového pojištění činí 200 tisíc korun pro trvalé následky úrazu a 100 tisíc korun pro smrt následkem úrazu. Limit plnění platí zvlášť pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo ve vozidle.

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Pojištění zavazadel se vztahuje na škody způsobené při havárii, poškození živelní událostí, odcizením vozidla nebo vloupáním do vozu. Do zavazadel se počítají věci osobní potřeby uzavřené v zavazadlovém prostoru či střešním nosiči nebo které má posádka při sobě. Za zavazadlo se považuje i dětská sedačka pro dítě žijící ve společné domácnosti s pojištěným.

Připojištění náhradního vozidla

Pokud si musíte půjčit vozidlo kvůli nehodě nebo odcizení vašeho vozu, díky připojištění náhradního vozidla vám náklady na zapůjčení zaplatí pojišťovna po dobu až 10 kalendářních dnů s limitem plnění 10.000 Kč, pokud doba opravy přesáhne 8 hodin nebo se jedná o totální škodu.

Pojistné podmínky a další užitečné dokumenty

UNIQA pojišťovna, a.s.

Adresa centrály: Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefonní kontakt: 800 120 020
E-mail: info@uniqa.cz