Dříve oblíbený polopřevod, kdy prodávající odhlásil auto na úřadě, zaslal novému majiteli doklady a ten si auto opět přihlásil, už není možný. Nyní se kvůli přepisu vozu musí na úřad dostavit prodávající i kupující najednou. Pokud to nejde, musí použít úředně ověřenou plnou moc.

K přepisu vozidla se na úřad musí dostavit prodávající i kupující

Přepis vozidla je možné provést na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností, nezáleží na místě trvalého bydliště. Na úřad se pro převod vozidla musí dostavit prodávající i kupující. V případě, že se nemůže některá ze stran účastnit, lze to vyřešit tím, že pověří na základě plné moci někoho jiného. Převod vozidla pak může provést jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům. Stačí k tomu pouze ověřená plná moc k přepisu vozidla.

Poté, co si tento vzor stáhnete a vyplníte, je potřeba nechat úředně ověřit podpis. To provedete u notáře nebo na pobočkách Czech Pointu (např. na vybraných poštách). Ověření podpisu na plné moci stojí 30 Kč.

Komu dát plnou moc k přepisu vozidla?

Plnou moc k přepisu vozidla může udělit:

 • prodávající kupujícímu,
 • kupující prodávajícímu,
 • obě strany třetí osobě (např. zástupce autobazaru),
 • prodávající jiné osobě a kupující jiné osobě.

Pokud to okolnosti dovolí, je nejlepší variantou, aby se o převod vozidla postaral prodávající. Odpovědnost za přepis totiž nese právě původní majitel auta – jestliže nová registrace neproběhne do 10 dnů od prodeje, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Proto by si měl prodávající vyžádat raději plnou moc na přepis vozidla od kupujícího než naopak.

Upozornění

Prodávajícímu nehrozí jen pokuta za neuskutečněný přepis ve stanovené lhůtě, ale jdou za ním i všechny přestupky nebo nehody, které druhá strana s vozem způsobí. Navíc odhlásit vozidlo, které už nemáte, je dost problém.

Jaké náležitosti musí mít plná moc k přepisu vozidla?

Na internetu existuje mnoho vzorů plných mocí k přepisu vozidla ke stažení. Ta nemá úředně nařízenou formu, proto ji můžete sepsat i rukou. Z dokumentu musí být zřejmé, o co se jedná. Je možné ji udělit bez omezení nebo ji omezit na konkrétní časové období a místo. Vždy musí být úředně ověřena.

Plná moc k přepisu vozidla vždy obsahuje následující údaje:

 • identifikaci zmocnitele a zmocněnce: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, popřípadě IČ a sídlo, pokud se jedná o právnickou osobu
 • specifikaci úkonu, k němuž je zmocněnec na základě plné moci oprávněn
 • specifikace vozidla: tovární značka a model, výrobní číslo karoserie (VIN) a číslo registrační značky (RZ)
 • datum, místo a podpisy
 • úřední ověření podpisu

Co dalšího je potřeba pro přepis vozidla?

Kromě plné moci budete pro přepis vozidla potřebovat:

 • vyplněnou Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (získáte přímo na úřadě) nebo stáhnete zde,
 • osobní doklady obou smluvních stran, v případě zastoupení pak doklady zmocněnců,
 • velký technický průkaz,
 • malý technický průkaz, tedy osvědčení o registraci vozidla,
 • platnou zelenou kartu (ideálně s povinným ručením, které má na sebe napsané už kupující),
 • kupní smlouvu na auto (příp. darovací smlouvu při darování auta),
 • od 1.3.2023 už nepotřebujete papírový protokol o evidenční kontrole. Úředník si jej sám dohledá. Povinnost absolvovat evidenční kontrolu nadále zůstává,
 • úhradu ekologické daně. U vozidel EURO 0 jde o 10 000 Kč, EURO 1 stojí 5000 Kč a za EURO 2 zaplatíte 3000 Kč. Případně předložte potvrzení o její dřívější úhradě.

Za přepis vozidla se platí správní poplatek ve výši 800 korun. Jak přesně převod vozidla probíhá a na co si dát pozor se dočtete v článku o přepisu vozidla. Další užitečné informace najdete v článku Jak na koupi ojetého vozidla.

Nemusíte platit víc za pojištění auta

Obáváte se, že platíte příliš mnoho za pojištění auta? Zjistěte to snadno a rychle pomocí našeho online srovnávače povinného ručení. Stačí nám říct něco málo o svém autě a svých potřebách a my vám ukážeme nejlepší nabídky různých pojišťoven. Ušetřete peníze za pojištění svého vozu.

Vůz před koupí vždy ověřte

Kupujete ojetý vůz právě vy? Nezapomeňte na jeho prověření. Na trhu se objevuje mnoho vozů s upraveným tachometrem, po haváriích nebo klidně i s upraveným původem. Na první pohled to poznáte hodně těžko. Mnohem lepší je využít k tomu různé systémy. Online ověření nabízí celosvětový registr vozidel založený na databázi blockchain carVertical jehož podrobnou recenzi jsme pro vás sepsali. Stačí zadat VIN kód a hned víte, na čem jste.

TIP

Neprověřujte jen vůz, ale i prodávajícího. Pokud by na něj byla vedena exekuce, nesmí auto prodat a vám by ho mohl vzít exekutor. A to i přesto, že jste zaplatili a máte k dispozici platnou kupní smlouvu.

Nezapomeňte odhlásit povinné ručení

Jakmile máte v ruce doklad, že auto už vám neříká pane, odhlaste povinné ručení a podejte výpověď z něj, ať vám zbytečně neběží. Kupující by si měl co nejdříve sjednat nové, ideálně už v den přepisu. Do té doby jdou jakékoliv problémy za prodávajícím.

Pokud stojíte na druhé straně a auto kupujete, nezapomeňte při výběru nového povinného ručení postupovat obezřetně, porovnat si mezi s sebou jednotlivé poskytovatele a vybrat nejvýhodnější nabídku.

Nejčastější otázky:

Co je to plná moc?

Plná moc je písemný dokument, který dává jedné osobě (zmocněnec) právo jednat jménem jiné osoby (zmocnitel) a provádět právní úkony, včetně podpisu dokumentů. Plná moc se obvykle uděluje na konkrétní právní úkony, aby se zamezilo jejímu zneužití. Je možné ji také časově a místně omezit.

Kdo je zmocněnec a kdo zmocnitel?

Zmocnitelem je osoba, která dává někomu jinému oprávnění vykonat za něj určitý právní úkon. Zmocněnec je potom osoba, která na sebe toto právo přebírá a je oprávněna za zmocnitele daný právní úkon vykonat. Plná moc je platná i bez podpisu zmocněnce.

Musí být plná moc pro přepis vozidla úředně ověřená?

Ano, plná moc pro přepis vozidla musí být úředně ověřená. Stačí ověřit podpis zmocnitele.

Jak probíhá úřední ověření plné moci?

Zmocnitel se s vyplněnou plnou mocí dostaví k notáři nebo na pobočku Czech Pointu. Úředníkovi předloží svůj doklad totožnosti a před jeho očima plnou moc podepíše. Na plnou moc obdrží razítko a podpis, které potvrzuje pravost podpisu.

Jak dlouho platí plná moc?

K zániku plné moci k přepisu auta dochází provedením úkonu, tedy okamžikem přepsání vozidla, případně odvoláním plné moci zmocnitelem. Důležitý je pak moment vyrozumění zmocněnce o odvolání. Dokud není odvolání plné moci zmocněnci známé, mají jeho právní úkony účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala. Platnost plné moci můžete také ohraničit a uvést časové období, kdy platí.

Je možné, aby přepis vozidla provedla třetí osoba, pokud má plnou moc? Tedy ani prodávající a ani kupující.

Ano je to možné, musí však mít plnou moc jak od původního, tak od nového vlastníka vozidla. To znamená, že na úřadě předloží dvě plné moci.

Pokud je sepsána plná moc na auto, může jej kupující přepsat kdekoliv?

Ano, s plnou mocí může kupující vůz přepsat na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Kupujete-li vůz z Ostravy, nemusíte kvůli přepisu cestovat do Karlových Varů atp. Omezení by vznikla pouze v případě, že je to výslovně uvedeno v plné moci.

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2024

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více