plna_moc_k_prepisu_vozidla

Při změně vlastníka vozidla není díky novému systému možné provozovat vozidlo ve stavu, kdy ještě není dokončen jeho převod. Je tím myšlena situace, kdy původní majitel auto na úřadě odhlásil, zaslal novému majiteli doklady a ten si auto na úřadě přihlásil. Nyní se provádí převod vozu na jiného majitele najednou. Je to možné na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností.

Přepis vozidla jinou osobou

Obecně je pro přepis vozidla potřeba předložit vyplněnou žádost, malý a velký technický průkaz vozu, platnou zelenou kartu, doklad totožnosti, protokol o provedené evidenční kontrole vozidla a kupní smlouvu na auto. Pro více informací můžete navštívit článek o přepisu vozidla, kde se dozvíte mnoho dalších užitečných informací.

V případě, že se nemůže některý z účastníků dostavit, lze to vyřešit tím, že pověří na základě plné moci někoho jiného. Převod vozidla pak může provést jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům. Stačí k tomu pouze plná moc k přepisu vozidla.

Plná moc k přepisu vozidla a její náležitosti

Plná moc na přepis vozidla nemá úředně nařízenou formu, proto ji můžete sepsat i rukou. Dokument musí být zřejmý, aby bylo jasné, že se jedná o plnou moc na přepis auta, kdo a koho k tomuto úkonu zmocňuje. Pro účely změny vlastníka vozidla stačí napsat, že se plná moc uděluje k tomuto konkrétnímu úkonu. Je možné ji omezit na konkrétní časové období a místo.

Plná moc by měla obsahovat tyto údaje:

  • Identifikaci zmocnitele a zmocněnce: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, popřípadě IČ a sídlo pokud se jedná o právnickou osobu
  • Specifikaci toho, k čemu je zmocněnec na základě plné moci oprávněn
  • Specifikace vozidla: tovární značka a model, výrobní číslo karoserie (VIN) a číslo registrační značky (RZ)
  • Datum, místo a podpisy
  • Úřední ověření podpisu

Vzor plné moci k přepisu vozidla v PDF je pro vás ke stažení zdarma.

Užitečný TIP pro Vás:

Poté, co si tento vzor stáhnete a vyplníte, je potřeba nechat úředně ověřit podpis. To provedete u notáře, na úřadě, na poště nebo na Czech Pointu.

Nejčastější otázky:

Jak dlouho platí plná moc?

K zániku plné moci k přepisu auta provedením úkonu, tedy okamžikem přepsání vozidla, případně odvoláním plné moci zmocnitelem. Důležitý je pak moment vyrozumění zmocněnce o odvolání. Dokud není odvolání plné moci zmocněnci známé, mají jeho právní úkony účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala.

Je možné, aby přepis vozidla provedla třetí osoba, pokud má plnou moc? Tedy ani prodávající a ani kupující.

Ano je to možné, musí však mít plnou moc jak od starého, tak od nového vlastníka vozu.

Pokud je sepsána plná moc na auto, může jej kupující přepsat kdekoliv?

Ano, s plnou mocí může kupující vůz přepsat na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Kupujete-li vůz z Ostravy, nemusíte kvůli přepisu cestovat do Karlových Varů, atp.

Mohlo by vás také zajímat

Jak změnit pojišťovnu

Pokud nejste se svým současným pojištěním spokojeni nebo potřebujete uzavřít nové, můžete si povinné ručení objednat přímo zde na našich stránkách.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Jak postupovat při dopravní nehodě

Nabízíme vám přehledný seznam důležitých kroků, které by ste měli dodržet pokud se stanete účastníky autonehody. Bližší informace naleznete zde.

Více