plna_moc_k_prepisu_vozidla

Při změně vlastníka vozidla není kvůli novému systému možné provozovat vozidlo ve stavu, kdy ještě není dokončen jeho převod. Dříve oblíbený polopřevod, kdy původní majitel auto na úřadě odhlásil, zaslal novému majiteli doklady a ten si auto na úřadě přihlásil, už tedy není možný. Nyní se provádí převod vozu na jiného majitele najednou. Je to možné na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností.

Přepis vozidla jinou osobou

Obecně je pro přepis vozidla potřeba předložit vyplněnou žádost, malý a velký technický průkaz vozu, platnou zelenou kartu, doklad totožnosti, protokol o provedené evidenční kontrole vozidla a kupní smlouvu na auto. Pro více informací si přečtěte článek o přepisu vozidla nebo o darování auta, kde se dozvíte mnoho dalších užitečných informací. Také by vás mohlo zajímat náš článek Jak na koupi ojetehého vozidla.

Na úřad se ale pro převod vozidla musí dostavit prodávající i kupující. V případě, že se nemůže některý z účastníků dostavit, lze to vyřešit tím, že pověří na základě plné moci někoho jiného. Převod vozidla pak může provést jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům. Stačí k tomu pouze plná moc k přepisu vozidla.

Plnou moc k převodu vozidla by si měl vyžádat prodávající

Nejčastěji dá prodávající plnou moc k registraci vozidla kupujícímu nebo naopak. Plnou moc ale můžete udělit i třetí osobě – v tom případě je nutné vypracovat zplnomocnění od prodávajícího i kupujícího.

Pokud to okolnosti dovolí, je nejlepší variantou, aby se o převod vozidla postaral prodávající. Odpovědnost za přepis nese právě původní majitel auta – jestliže nová registrace neproběhne do 10 dnů od prodeje, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Proto by si měl prodávající vyžádat raději plnou moc na přepis vozidla od kupujícího, než naopak.

Plná moc k přepisu vozidla a její náležitosti

Plná moc na přepis vozidla nemá úředně nařízenou formu, proto ji můžete sepsat i rukou. Dokument musí být zřejmý, aby bylo jasné, že se jedná o plnou moc na přepis auta. Uveďte, kdo a koho k tomuto úkonu zmocňuje. Pro účely změny vlastníka vozidla stačí napsat, že se plná moc uděluje k tomuto konkrétnímu úkonu. Je možné ji omezit na konkrétní časové období a místo. Plná moc k přepisu motorového vozidla musí být vždy úředně ověřená.

Plná moc by měla obsahovat tyto údaje:

  • Identifikaci zmocnitele a zmocněnce: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, popřípadě IČ a sídlo, pokud se jedná o právnickou osobu
  • Specifikaci toho, k čemu je zmocněnec na základě plné moci oprávněn
  • Specifikace vozidla: tovární značka a model, výrobní číslo karoserie (VIN) a číslo registrační značky (RZ)
  • Datum, místo a podpisy
  • Úřední ověření podpisu

Vzor plné moci k přepisu vozidla v PDF je pro vás ke stažení zdarma.

Užitečný TIP pro Vás:

Poté, co si tento vzor stáhnete a vyplníte, je potřeba nechat úředně ověřit podpis. To provedete u notáře, na úřadě, na poště nebo na Czech Pointu.

Nejčastější otázky:

Jak dlouho platí plná moc?

K zániku plné moci k přepisu auta provedením úkonu, tedy okamžikem přepsání vozidla, případně odvoláním plné moci zmocnitelem. Důležitý je pak moment vyrozumění zmocněnce o odvolání. Dokud není odvolání plné moci zmocněnci známé, mají jeho právní úkony účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala.

Je možné, aby přepis vozidla provedla třetí osoba, pokud má plnou moc? Tedy ani prodávající a ani kupující.

Ano je to možné, musí však mít plnou moc jak od starého, tak od nového vlastníka vozu.

Pokud je sepsána plná moc na auto, může jej kupující přepsat kdekoliv?

Ano, s plnou mocí může kupující vůz přepsat na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Kupujete-li vůz z Ostravy, nemusíte kvůli přepisu cestovat do Karlových Varů, atp.

Mohlo by vás také zajímat

Jak na výpověď povinného ručení

Pokud nejste se svým současným pojištěním spokojeni nebo potřebujete uzavřít nové, můžete si povinné ručení objednat přímo zde na našich stránkách.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2023

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více