plna_moc_k_prepisu_vozidla

Dříve oblíbený polopřevod, kdy prodávající odhlásil auto na úřadě, zaslal novému majiteli doklady a ten si auto opět přihlásil, už není možný. Nyní se kvůli přepisu vozu musí na úřad dostavit prodávající i kupující najednou. Pokud to nejde, musí použít úředně ověřenou plnou moc.

K přepisu vozidla se na úřad musí dostavit prodávající i kupující

Přepis vozidla je možné provést na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností, nezáleží na místě trvalého bydliště. Na úřad se pro převod vozidla musí dostavit prodávající i kupující. V případě, že se nemůže některá ze stran účastnit, lze to vyřešit tím, že pověří na základě plné moci někoho jiného. Převod vozidla pak může provést jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům. Stačí k tomu pouze ověřená plná moc k přepisu vozidla.

Komu dát plnou moc k přepisu vozidla?

Plnou moc k přepisu vozidla může udělit:

 • prodávající kupujícímu,
 • kupující prodávajícímu,
 • obě strany třetí osobě (např. zástupce autobazaru),
 • prodávající jiné osobě a kupující jiné osobě.

Pokud to okolnosti dovolí, je nejlepší variantou, aby se o převod vozidla postaral prodávající. Odpovědnost za přepis totiž nese právě původní majitel auta – jestliže nová registrace neproběhne do 10 dnů od prodeje, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Proto by si měl prodávající vyžádat raději plnou moc na přepis vozidla od kupujícího než naopak.

Plná moc k přepisu vozidla a její náležitosti

Plná moc na přepis vozidla nemá úředně nařízenou formu, proto ji můžete sepsat i rukou. Z dokumentu musí být zřejmé, že se jedná o plnou moc k přepisu vozidla. Je možné ji udělit bez omezení nebo ji omezit na konkrétní časové období a místo. Plná moc k přepisu motorového vozidla musí být vždy úředně ověřená.

Plná moc k přepisu vozidla musí obsahovat tyto údaje:

 • identifikaci zmocnitele a zmocněnce: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, popřípadě IČ a sídlo, pokud se jedná o právnickou osobu
 • specifikaci úkonu, k němuž je zmocněnec na základě plné moci oprávněn
 • specifikace vozidla: tovární značka a model, výrobní číslo karoserie (VIN) a číslo registrační značky (RZ)
 • datum, místo a podpisy
 • úřední ověření podpisu

Vzor plné moci k přepisu vozidla v PDF je pro vás ke stažení zdarma.

Užitečný TIP pro Vás:

Poté, co si tento vzor stáhnete a vyplníte, je potřeba nechat úředně ověřit podpis. To provedete u notáře nebo na pobočkách Czech Pointu (např. na vybraných poštách). Ověření podpisu na plné moci stojí 30 Kč.

Co dalšího je potřeba pro přepis vozidla?

Kromě plné moci budete pro přepis vozidla potřebovat:

 • vyplněnou žádost (získáte přímo na úřadě),
 • osobní doklady obou smluvních stran, v případě zastoupení pak doklady zmocněnců,
 • velký technický průkaz,
 • malý technický průkaz, tedy osvědčení o registraci vozidla,
 • platnou zelenou kartu,
 • kupní smlouvu na auto (příp. darovací smlouvu při darování auta),
 • protokol o evidenční kontrole,
 • úhradu ekologické daně u vozidel EURO 0, 1, 2, případně potvrzení o její dřívější úhradě.

Za přepis vozidla se platí správní poplatek ve výši 800 korun. Jak přesně převod vozidla probíhá a na co si dát pozor se dočtete v článku o přepisu vozidla. Další užitečné informace najdete v článku Jak na koupi ojetého vozidla.

Nejčastější otázky:

Co je to plná moc?

Plná moc je písemný dokument, který dává jedné osobě (zmocněnec) právo jednat jménem jiné osoby (zmocnitel) a provádět právní úkony, včetně podpisu dokumentů. Plná moc se obvykle uděluje na konkrétní právní úkony, aby se zamezilo jejímu zneužití. Je možné ji také časově a místně omezit.

Kdo je zmocněnec a kdo zmocnitel?

Zmocnitelem je osoba, která dává někomu jinému oprávnění vykonat za něj určitý právní úkon. Zmocněnec je potom osoba, která na sebe toto právo přebírá a je oprávněna za zmocnitele daný právní úkon vykonat. Plná moc je platná i bez podpisu zmocněnce.

Musí být plná moc pro přepis vozidla úředně ověřená?

Ano, plná moc pro přepis vozidla musí být úředně ověřená. Stačí ověřit podpis zmocnitele.

Jak probíhá úřední ověření plné moci?

Zmocnitel se s vyplněnou plnou mocí dostaví k notáři nebo na pobočku Czech Pointu. Úředníkovi předloží svůj doklad totožnosti a před jeho očima plnou moc podepíše. Na plnou moc obdrží razítko a podpis, které potvrzuje pravost podpisu.

Jak dlouho platí plná moc?

K zániku plné moci k přepisu auta dochází provedením úkonu, tedy okamžikem přepsání vozidla, případně odvoláním plné moci zmocnitelem. Důležitý je pak moment vyrozumění zmocněnce o odvolání. Dokud není odvolání plné moci zmocněnci známé, mají jeho právní úkony účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala. Platnost plné moci můžete také ohraničit a uvést časové období, kdy platí.

Je možné, aby přepis vozidla provedla třetí osoba, pokud má plnou moc? Tedy ani prodávající a ani kupující.

Ano je to možné, musí však mít plnou moc jak od původního, tak od nového vlastníka vozidla. To znamená, že na úřadě předloží dvě plné moci.

Pokud je sepsána plná moc na auto, může jej kupující přepsat kdekoliv?

Ano, s plnou mocí může kupující vůz přepsat na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Kupujete-li vůz z Ostravy, nemusíte kvůli přepisu cestovat do Karlových Varů atp. Omezení by vznikla pouze v případě, že je to výslovně uvedeno v plné moci.

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2023

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více