Chystáte se přepsat auto na manželku, nebo obdarovat čerstvě plnoletého potomka? Pak nejspíš řešíte, jakým způsobem darování auta v rodině funguje. Zjistěte, jak na přepis auta na rodinného příslušníka v roce 2023.

Přepis auta na rodinného příslušníka vyžaduje darovací smlouvu

Přepis auta v rodině má svá specifika, ale ve své podstatě se nijak zásadně neliší od přepisu auta na kohokoliv jiného. Zásadní rozdíl je v tom, že v rámci rodiny bývá auto často předáno darem. Jak darovat auto a jaké náležitosti s sebou darování auta v rodině přináší?

Podle občanského zákoníku se jedná o darování movité věci. V takovém případě můžete i nemusíte sepsat darovací smlouvu. K jejímu uzavření dochází i předáním daru – zákon nevyžaduje písemnou podobu smlouvy. Nicméně chcete-li vyřídit převod vozidla, tak se bez písemné formy neobejdete. Darovací smlouva nemá žádnou pevně stanovenou formu a může být sepsána velmi jednoduše. Měla by obsahovat:

 • definování smluvních stran,
 • specifikaci darovaného předmětu, v tomto případě vozu,
 • projev vůle darovat věc bezplatně,
 • úmysl dar přijmout ze strany obdarovaného,
 • podpisy obou smluvních stran.

Vzor darovací smlouvy

Pro jednodušší sestavení darovací smlouvy v rodině využijte náš vzor. Vyplňte osobní údaje dárce a obdarovaného a údaje o vozidle. Na darovací smlouvě nemusí být ověřené podpisy. Nicméně pro přihlášení vozu bude obdarovaný potřebovat ověřenou plnou moc, a tudíž můžete nechat při jednom ověřit podpisy na obou dokumentech – například u notáře nebo na pobočce CzechPointu.

Stáhnout vzor darovací smlouvy na auto v PDF Stáhnout vzor darovací smlouvy na auto v PDF

Stáhnout vzor darovací smlouvy na auto ve Wordu (.docx) Stáhnout vzor darovací smlouvy na auto ve Wordu (.docx)

Darování auta v rodině nemusí být konečné

Darovanému koni na zuby nehleď? Ne vždy to musí platit. Pokud máte v rámci rodiny dobré vztahy, tak se nedá předpokládat, že byste měli ohledně darování auta řešit nějaké potíže. Na druhou stranu nikdy nevíte, co se může přihodit. Obdarovaný má ze zákona právo dar vrátit, když na něm najde vady, na které jej dárce neupozornil. Naopak dárce může za určitých okolností dar odvolat a požadovat jeho vrácení. Zákon stanovuje dva hlavní důvody pro odvolání daru – nevděk a nouzi.

Mohlo by vás zajímat: Jak na koupi ojetého vozu?

Pojmem nevděk se rozumí situace, kdy obdarovaný hrubě poruší dobré mravy nebo ublíží dárci, a to jak úmyslně, tak z hrubé nedbalosti. Vrácení daru pro nevděk mohou požadovat i dědicové dárce. Nároky na vrácení musí být vzneseny do jednoho roku od darování, případně rok ode dne, kdy se dárce či dědicové o nevděku dozvěděli. Druhým důvodem je hmotná nouze, která způsobuje, že si dárce není schopen zajistit uspokojení základních životních potřeb. Je-li ale sám obdarovaný v hmotné nouzi, nebo si dárce nouzi způsobil sám úmyslně, pak dar nemusí být vrácen.

První cesta vede do pojišťovny

Po darování auta v rodině povedou vaše první kroky do pojišťovny. Oficiální přepis vozu totiž není možné uskutečnit bez uzavření nového povinného ručení. Počítejte s tím, že se cena povinného ručení bude lišit v závislosti na řidiči – rozdíl může být značný, zejména pokud auto přepisujete na mladé řidiče. Ti jsou pro pojišťovny z pohledu nehodovosti rizikovými klienty, navíc nemohou uplatnit své bonusy za bezeškodní průběh. Váš syn nebo dcera tak za povinné ručení zaplatí mnohem více.

Bonusy je většinou možné na jiného rodinného příslušníka převést. Poskytovatelé povinného ručení tyto možnosti podmiňují různými způsoby – například stejným trvalým bydlištěm nebo omezením počtu vozidel, na která jde bonusy převést. Informujte se u vaší pojišťovny, zda a za jakých podmínek je převod bonusů možný. Oproti minulosti jsou tato pravidla v současnosti přísnější.

Z pojišťovny pojedete na STK

Před přepisem auta musíte ještě na STK na evidenční kontrolu. Ta se vztahuje na vozidlo, takže ji může provést jak dárce, tak obdarovaný. Protokol o evidenční kontrole, který vám na STK vystaví, nesmí být v době, kdy žádáte o přepis auta na rodinného příslušníka, starší než 30 dnů.

Zaměstnanci STK po vás budou chtít předložit originál technického průkazu vozidla a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz). Smysl evidenční kontroly je potvrzení, že se stav vozidla shoduje se skutečnostmi, které jsou uvedeny právě v těchto dvou požadovaných dokumentech. Evidenční kontrolu vám obvykle provedou na počkání na jakékoliv stanici technické kontroly. Cena se liší v závislosti na STK, běžně se pohybuje kolem 400 korun.

Přepis auta na rodinného příslušníka: Poslední krok

Po darování vozu, návštěvě pojišťovny a STK už následuje samotný přepis auta na rodinného příslušníka. Přepis učiníte na registru vozidel úřadu obce s rozšířenou působností. Zatímco dříve bylo nutné úkon provést na místně příslušném úřadu podle trvalého bydliště starého vlastníka, od června roku 2017 můžete přepis auta v rodině – stejně jako všechny další přepisy – vyřídit na jakémkoliv registru vozidel.

Nemůže-li se na úřad dostavit dárce či obdarovaný, je možné udělit tomu druhému plnou moc pro přepis vozidla.

Pro přepis auta na rodinného příslušníka budete muset předložit:
 • vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel, kterou obdržíte přímo na příslušném úřadu,
 • osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz vozidla (malý a velký „techničák“),
 • doklad o nabytí vozidla (darovací smlouvu), přičemž potvrzení o darování auta by nemělo být starší než 10 dnů,
 • doklady totožnosti obou zainteresovaných řidičů, případně plnou moc pro jejich zastupování,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla vystaven maximálně před 30 dny,
 • doklad o uzavření povinného ručení novým majitelem – zelenou kartu.

Na registru vozidel zaplatíte poplatek za převod, který činí 800 korun. Tímto krokem přepis auta na rodinného příslušníka končí. Pouze v případě, že se jedná o staré vozidlo, u něhož doposud nebyla uhrazena ekologická daň, je nutné zaplatit ještě tento poplatek. V závislosti na typu vozidla se pohybuje mezi 3–10 tisíci korun. Ekologická daň je jednorázová – za vozidlo musí být uhrazena jen jednou po celou dobu jeho provozování. Za normálních okolností by se na přijetí daru vztahovala ještě povinnost uhradit daň z příjmu. Darování mezi přímými příbuznými, nebo členy jedné domácnosti, je ale od této daně osvobozeno.

Zdroje: finance.cz, autobible.cz

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2023

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více