zelena_karta

Jakmile si sjednáte povinné ručení, obdržíte takzvanou zelenou kartu. K čemu slouží a proč ji mít stále u sebe? Novinkou je, že od 1. července 2020 se barva zelené karty změnila na bílou.

Co je zelená karta?

Zelená karta je osvědčení o platnosti povinného ručení u konkrétního vozu. Má platnost nejen na území ČR, ale také ve vybraných státech v zahraničí, a je jediným uznávaným dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dle zákona č.168/1999 Sb., ve znění zákona č. 137/2008 Sb.) Zelená karta vám umožní jednak prokázat, že máte platné pojištění odpovědnosti a rovněž vám ve vybraných státech umožní vstup vozidla do zahraničí bez nutnosti hradit tzv. Hraniční pojištění.

Zákon ukládá mít u sebe zelenou kartu vždy, když vyjedete s vozem, ať už je to do práce nebo na zahraniční dovolenou. V případě, že nemáte zelenou kartu u sebe a nemůžete ji tedy předložit při silniční kontrole nebo způsobené nehodě, je to bráno jako přestupek, který je pokutován částkou ve výši 1 500 – 3 000 Kč. Platnost zelené karty je po dobu 1 roku, tedy po tu dobu, kdy máte sjednáno povinné ručení.

Co je na zelené kartě uvedeno?

Zelená karta obsahuje rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Aby vám v dané zemi platila, nesmí být značka na kartě přeškrtnuta. Podle § 6, odst. 5), 6) zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, je obligatorní a dobrovolná územní platnost pojištění odpovědnosti stanovena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (MF). Navíc může být rozšířena ještě o země, s nimiž uzavřela dohodu Česká kancelář pojistitelů.

Dále jsou na ní uvedeny tyto údaje:

  • Název: Mezinárodní automobilová pojišťovací karta
  • Údaje o vozidle: uvedení jeho značky a modelu, druhu vozidla, registrační značky vozidla či jeho VIN
  • Kód země a kód pojistitele
  • Číslo pojistné smlouvy
  • Datum platnosti
  • Informace o názvu, sídle a zástupci pojišťovny, včetně kontaktu na asistenční službu

Užitečný TIP pro Vás:

Nezapomeňte jakékoliv změny na vozidle hlásit pojišťovně, která vám na základě toho vystaví novou zelenou kartu.

Zelenou kartu obdržíte téměř okamžitě po sjednání povinného ručení. Pokud jej sjednáváte online, obdržíte zelenou kartu e-mailem, originál vám potom přijde poštou.

Kde zelená karta platí?

Zelená karta platí v zemích Evropského hospodářského prostoru (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko) a na území dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán).

Pojištění je platné také v zemích, s nimiž uzavřela dohodu Česká kancelář pojistitelů (Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko). O rozšíření platnosti povinného ručení o tyto státy si rozhodují individuálně jednotlivé pojišťovny, proto si musíte předem ověřit, zda zde zelená karta platí ve vašem případě. Pokud je rozeznávací značka státu na vaší zelené kartě přeškrtnuta, bohužel v něm pojištění platné není. V tom případě si musíte udělat tzv. hraniční pojištění při překročení státní hranice.

Zelená karta: Musí být ještě zelená?

Zatímco v minulosti jste se kvůli vytištění dočasné zelené karty na papír jiné barvy mohli dostat do problémů s policií, teď to již nehrozí. Od 1. července 2020 se barva zelené karty se změnila na bílou. Dohoda o změně barvy zelené karty se týká celého Evropského hospodářského prostoru.

Proč k takové změně došlo? S bílou kartou je její výměna při ztrátě nebo poškození snazší – každý řidič si ji jednoduše vytiskne doma. Pojišťovny budou zasílat dokument i nadále poštou, ale v případě zájmu může řidič zažádat o poslání e-mailem ve formátu PDF a sám si dokument vytisknout.

Stačí zelená karta v mobilu?

V závěru loňského roku proběhla médii zpráva, že řidiči již nemusí mít zelenou kartu vytištěnou. Ta vycházela z případu, kdy se řidič odvolal proti pokutě, která mu byla uložena za předložení zelené karty v e-mailu na displeji telefonu. Správní orgány mu daly za pravdu s odůvodněním, že v zákoně není jednoznačně stanoveno, že musí být zelená karta v listinné podobě.

Nicméně se jedná pouze o posouzení individuálního případu. Policie zatím nemá stanovené postupy, které by uznávaly elektronickou podobu zelené karty. Proto si zelenou kartu raději vytiskněte. Do budoucna se plánuje kompletní přenesení dokumentu do elektronické podoby.

Nejčastější otázky:

Stačí mít s sebou kopii zelené karty?

Při sjednávání povinného ručení obdržíte zelenou kartu e-mailem. Dokument si vytisknete, stačí černobíle. Takto vytištěná zelená karta je platným dokladem o pojištění. Při cestě do zahraničí se hodí mít s sebou více kopií, v případě nehody odevzdáte duplikát tamní policii.

Jak je to s převozem auta ze zahraničí?

Převážíte-li vůz ze zahraničí, musíte si sjednat dočasnou smlouvu o povinném ručení. Budete se tak prokazovat zelenou kartou s omezenou platností. Po převozu je pak nutné co nejdříve sjednat klasické povinné ručení, ke kterému obdržíte platnou zelenou kartu. Podívejte se na podrobný návod krok za krokem, jak postupovat při dovozu auta ze zahraničí.

Co dělat při ztrátě zelené karty?

Pokud zelenou kartu ztratíte nebo poškodíte, vytiskněte si novou kopii – stačí černobíle. Nemáte-li možnost tisku, zastavte se na pobočce své pojišťovny. Bez zelené karty nesmíte vůbec vyjet, jinak si koledujete o pokutu, proto je lepší využít městskou hromadnou dopravu.

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2023

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více