zelena_karta

Jakmile si sjednáte povinné ručení, obdržíte takzvanou zelenou kartu. K čemu slouží a proč ji mít stále u sebe?

Co je zelená karta?

Zelená karta je osvědčení o platnosti povinného ručení u konkrétního vozu. Má mezinárodní platnost a je jediným uznávaným dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dle zákona č.168/1999 Sb., ve znění zákona č. 137/2008 Sb.) Zelená karta vám umožní jednak prokázat, že máte platné pojištění odpovědnosti a rovněž vám umožní vstup vozidla do zahraničí bez nutnosti hradit tzv. Hraniční pojištění.

Zákon ukládá mít u sebe zelenou kartu vždy, když vyjedete s vozem, ať už je to do práce nebo na zahraniční dovolenou. V případě, že nemáte zelenou kartu u sebe a nemůžete ji tedy předložit při silniční kontrole nebo způsobené nehodě, je to bráno jako přestupek, který je pokutován částkou ve výši 1 500 – 3 000 Kč. Platnost zelené karty je po dobu 1 roku, tedy po tu dobu, kdy máte sjednáno povinné ručení.

Co je na zelené kartě uvedeno?

Zelená karta obsahuje rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Aby vám v dané zemi platila, nesmí být značka na kartě přeškrtnuta. Podle § 6, odst. 5), 6) zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, je obligatorní a dobrovolná územní platnost pojištění odpovědnosti stanovena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (MF).

Dále jsou na ní uvedeny tyto údaje:

  • Název: Mezinárodní automobilová pojišťovací karta
  • Údaje o vozidle: uvedení jeho značky a modelu, druhu vozidla, registrační značky vozidla či jeho VIN
  • Kód země a kód pojistitele
  • Číslo pojistné smlouvy
  • Dátum platnosti
  • Informace o názvu, sídle a zástupci pojišťovny, včetně kontaktu na asistenční službu

Užitečný TIP pro Vás:

Nezapomeňte jakékoliv změny na vozidle hlásit pojišťovně, která vám na základě toho vystaví novou zelenou kartu.

Zelenou kartu obdržíte téměř okamžitě po sjednání povinného ručení. Pokud jej sjednáváte online, obdržíte zelenou kartu emailem, originál vám potom přijde poštou.

Kde zelená karta platí?

Podle zákona je platná pro všechny státy Evropské unie (EU) a státy, které jsou uvedeny ve vyhlášce ministerstva financí (MF) – Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán. Dále jsou to země, se kterými uzavřela dohodu Česká kancelář pojistitelů (ČKP) – Bělorusko, Írán, Izrael, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko. U poslední skupiny států záleží na každé pojišťovně, zda jejich území do působnosti pojistky zahrne nebo nikoli.

Pro území Kosova neplatí zelená karta, či jiný doklad. Při vstupu do této země si musíte zaplatit hraniční pojištění.

Musí být zelená karta skutečně zelená?

Povinností každé pojišťovny je vydat zákazníkům po uzavření smlouvy zelenou kartu. Při sjednávání online ji obdržíte emailem, kdy je potřeba si ji vytisknout. V případě, že dáte do tiskárny špatný papír, může se vám to prodražit.

Zatímco v ČR se domluvíte s policisty snadno, v zahraničí vám může vytištění zelené karty na bílý papír přinést problémy. Stále častěji se stává, že úřednici v zahraničí odmítnou tento doklad uznat, protože není zelený. Podle všeho se však jedná o špatnou interpretaci zákona. V případě, že vám doklad odmítají uznat, je třeba důsledně upozornit na to, že na barvě skutečně nezáleží. Dočasná zelená karta by vám proto měla být uznána ve všech státech, kde máte vyznačenou platnost.

Na zrušení požadavku na zelený papír je přitom shoda v Radě kanceláří, která vydavatele zelených karet ve světě sdružuje a zastřešuje. V současnosti tak probíhají konzultace mezi všemi členskými národními kancelářemi. Požadavek na zelený papír by měl přestat platit v roce 2020.

Nejčastější otázky:

Stačí mít sebou kopii zelené karty?

Při sjednávání povinného ručení obdržíte jak originál zelené karty, tak její duplikát. Při cestě do zahraničí mějte sebou obě karty. V případě nehody odevzdáte duplikát tamní policii.

Jak je to s převozem auta ze zahraničí?

Převážíte-li vůz ze zahraničí, musíte si sjednat dočasnou smlouvu o povinném ručení. Budete se tak prokazovat zelenou kartou s omezenou platností. Po převozu je pak nutné co nejdříve sjednat klasické povinné ručení, ke kterému obdržíte platnou zelenou kartu.

Co dělat při ztrátě zelené karty?

Pokud zelenou kartu ztratíte, dostavte se na pobočku pojišťovny. Bez zelené karty nesmíte vůbec vyjet, proto je lepší využít městskou hromadnou dopravu. V pojišťovně nahlásíte ztrátu, předložíte pojistnou smlouvu a doklad o zaplacení.

Mohlo by vás také zajímat

Jak změnit pojišťovnu

Pokud nejste se svým současným pojištěním spokojeni nebo potřebujete uzavřít nové, můžete si povinné ručení objednat přímo zde na našich stránkách.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Jak postupovat při dopravní nehodě

Nabízíme vám přehledný seznam důležitých kroků, které by ste měli dodržet pokud se stanete účastníky autonehody. Bližší informace naleznete zde.

Více