Právnické termíny ve smlouvách pojišťoven mohou zmást nejednoho řidiče. Víte přesně, kdo je to pojistník, pojištěný a pojistitel? Může být pojistník odlišný od majitele vozu? Podívejte se na vysvětlení těchto důležitých pojmů a udělejte si v povinném ručení jednou provždy jasno.

Kdo je pojistník – definice pojmu

Pod pojmem pojistník se skrývá fyzická nebo právnická osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu. Ze smlouvy pojistníkovi vzniká závazek platit pojistné, které je ve smlouvě uvedeno. V případě pojistné události je pojistník ta osoba, která má právo na plnění.

Velmi často se pojistník shoduje s pojištěným – tedy s osobou, na kterou se pojištění ustanované pojistnou smlouvou vztahuje. Nemusí to tak však být, pojistník nemusí v některých případech mít k pojištěné věci žádný vztah, a přesto může sjednat s pojišťovnou smlouvu. V případě povinného ručení nemusí pojištěné vozidlo pojistník vlastnit ani užívat – jeden člověk může být majitel vozu a jiný zase pojistník.

Jak je to s bonusy?

Případné bonusy vyplývající ze smlouvy se vztahují na pojistníka, nezáleží na tom, kdo auto reálně řídí. Pojistník tak může zajistit levnější pojistku svému blízkému, když mu propůjčí své bonusy například za dlouholetou jízdu bez nehod. Na druhou stranu dotyčný riskuje, že o bonusy přijde za nehodu, kterou nezpůsobil přímo on – byl však pojistníkem.

Tento způsob se často využívá především u mladých řidičů – auto pojistí rodiče, kteří mají povinné ručení výrazně levnější. Některé pojišťovny se tomu ale začaly bránit a zavedly příplatek právě pro případy, kdy se liší osoba pojistníka a majitele vozu. Tento postup se tak nemusí vyplatit u všech pojišťoven.

Kdo je pojištěný?

Pojištěný je fyzická či právnická osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se vztahuje pojištění dané pojistnou smlouvou. V případě povinného ručení se tak jedná o každou osobu, která bude odpovídat za škody způsobené pojištěným vozidlem.

Pojištěný se tak stává nejen majitel, ale i každý řidič, který si auto jen půjčil. To platí rovněž v případě, že auto řídil neoprávněně. V této situaci však musí počítat s tím, že pojišťovna sice uhradí vzniklou škodu, ale bude vyžadovat náhradu pojistného plnění, které za takového řidiče uhradila.

Kdo je pojistitel?

Právnická osoba, která má požadovaná oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území daného státu – jednoduše řečeno je to přímo pojišťovna. S pojistitelem uzavírá pojistník pojistnou smlouvu.

Pojišťovny, neboli pojistitelé, se sdružují pod Českou kancelář pojistitelů (ČKP). To je profesní organizace, která spravuje garanční fond, provozuje Linku pomoci řidičům 1224 aj. Česká kancelář pojistitelů řeší především případy, když nehodu způsobí řidič bez povinného ručení nebo nezjištěný pachatel.

Mohlo by vás také zajímat

Generátor výpovědi pojistné smlouvy

Ušetřete svůj čas a využijte náš generátor výpovědi, který vám pomůže vyplnit všechny potřebné informace a vytvořit profesionální výpověď pojistné smlouvy.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2024

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více