HVP – povinné ručení online

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na povinném ručení.

Povinné ručení kryje škody, které způsobíte ostatním, když zaviníte dopravní nehodu. Pojištění vás tak chrání před finančními nároky poškozených – škody za vás uhradí pojišťovna až do výše pojistného limitu. Právě proto je důležité zvolit si dostatečně vysoké krytí.

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí povinné ručení s pojistným limitem 35, 70 nebo 100 milionů korun. Výhodou jsou základní asistenční služby zdarma, které platí pro nehodu i poruchu. Bezplatnou součástí povinného ručení je u Hasičské vzájemné pojišťovny rovněž úrazové pojištění všech cestujících ve vozidle.

Povinné ručení od HVP pojišťovny v kostce

  • tři varianty povinného ručení s limitem až 100/100 mil. Kč
  • zdarma asistenční služby při nehodě, poruše a odcizení
  • zdarma úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Z povinného ručení se hradí pouze škody na vozidle ostatních účastníků nehody, ale poškození na svém autě si musíte uhradit ze svého. Pokud si chcete pojistit i své vlastní auto nebo motocykl, máte možnost uzavřít si navíc ještě havarijní pojištění.

Varianty povinného ručení Hasičské vzájemné pojišťovny

HVP nabízí klientům tři varianty povinného ručení s bezplatnými asistenčními službami při nehodě, poruše nebo odcizení.

SLUŽBA / VARIANT Standard Nadstandard Exkluziv
Škoda na zdraví 35 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč
Škoda na věci 35 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč

Pojistné limity u povinného ručení jsou stanoveny částkou pro škody na zdraví a částkou pro škody na majetku. Jak zvolit jejich správnou výši? Ze zákona platí minimální pojistný limit ve výši 35/35 milionů korun. Ty ale nemusí být dostatečné – zejména u zranění se často z pojistky vyplácí dlouhodobé odškodnění trvalých následků, což znamená i miliony korun. Proto se doporučuje mít pojištění vozidla alespoň ve výši 70/70 milionů korun, HVP pak nabízí ještě nejvyšší variantu povinného ručení s limitem 100/100 milionů.

Všechny varianty povinného ručení od Hasičské vzájemné pojišťovny zahrnují základní asistenční služby při nehodě, poruše a odcizení, a to zdarma. Bezplatně získáte k povinnému ručení také úrazové pojištění všech osob ve vozidle s limitem plnění pro každou osobu 100.000 Kč pro smrt následkem úrazu a 200.000 Kč pro trvalé následky úrazu. Úrazové pojištění zdarma neplatí pro motocykl.

Povinné ručení vám poskytuje ochranu nejen v tuzemsku, ale také ve vybraných zemích za hranicemi naší republiky. Na své zelené kartě najdete všechny země, kde je pojištění platné – kód země nesmí být přeškrtnutý.

Asistenční služby od HVP pojišťovny

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí k povinnému ručení základní asistenční služby zdarma platné při pojištění osobního, užitkového a nákladního automobilu do 3,5 t. Za příplatek 285 Kč získáte rozšířené asistenční služby s vyššími pojistnými limity. Asistenční služba je hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění.

Základní asistenční služby

Nehoda a porucha Odcizení
ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 1.800 Kč 120 € - -
Uskladnění vozidla 5 dní 5 dní - -
Ztráta klíče, nedostatek/záměna pohonných hmot, defekt pneu 1.000 Kč 50 € - -
Vybití akumulátoru NE NE - -
Náhradní automobil 1 den 2 dny 1 den 2 dny
nebo taxi NE NE ANO ANO
nebo hotel 1 noc x 1.200 Kč 2 noci x 90 € 1 noc x 1.200 Kč 2 noci x 90 €
nebo vlak, bus ANO ANO ANO ANO
nebo letadlo - 400 € - 400 €

ANO = asistenční služba je hrazena pojišťovnou do výše reálných nákladů, NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou, částka = asistenční služba je hrazena pojišťovnou s uvedeným limitem plnění

*podmínkou poskytnutí asistence při poruše je vzdálenost od místa bydliště minimálně 30 km

Rozšířené asistenční služby

Nehoda a porucha Odcizení
ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 2.500 Kč 150 € - -
Uskladnění vozidla 7 dní 7 dní - -
Ztráta klíče, nedostatek/záměna pohonných hmot, defekt pneu 1.500 Kč 60 € - -
Vybití akumulátoru NE NE - -
Náhradní automobil 3 dny 3 dny - -
nebo taxi 300 Kč 30 € ANO ANO
nebo hotel 2 noci x 1.800 Kč 3 noci x 100 € 1 noc x 1.200 Kč 3 noci x 100 €
nebo vlak, bus ANO ANO ANO ANO
nebo letadlo - 600 € - 600 €
Návrat opraveného vozidla (nehoda) NE 200 € NE NE

ANO = asistenční služba je hrazena pojišťovnou do výše reálných nákladů, NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou, částka = asistenční služba je hrazena pojišťovnou s uvedeným limitem plnění

Doplňková pojištění k povinnému ručení HVP

Připojištění Limit plnění Spoluúčast
Pojištění všech skel vozu sjednaný limit pojistného plnění se spoluúčastí
Pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby sjednaný limit pojistného plnění se spoluúčastí
Pojištění dětských autosedaček sjednaný limit pojistného plnění se spoluúčastí
Živel a střet se zvěří (a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem) sjednaný limit pojistného plnění se spoluúčastí
Odcizení 100.000 Kč se spoluúčastí
Pojištění speciální registrační značky sjednaný limit pojistného plnění se spoluúčastí

* S pojišťovnou si individuálně sjednáte výši limitu pojistného plnění podle svých potřeb – od něj se odvíjí také výše spoluúčasti a cena připojištění.

Jak funguje připojištění k povinnému ručení HVP

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel si u HVP můžete sjednat pouze pro čelní sklo nebo pro všechny obvodové skleněné výplně, která slouží k výhledu z vozidla. Pojištění skel vozu se vztahuje na poškození nebo zničení nahodilou událostí za předpokladu, že došlo pouze k poškození skla, bez škody na ostatních částech vozu.

Pojistný limit si zvolíte individuálně a poměrově bude stanovena také spoluúčast. Pokud se k opravě skla využije zacelení a cena opravy nepřesáhne 3.000 Kč, nebude vám odečtena spoluúčast.

Pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a další věci osobní potřeby, které dopravujete ve vozidle a jsou obvykle potřebné pro cestu s ohledem na její délku, charakter a důvody. Pojištění zavazadel od Hasičské vzájemné pojišťovny poskytuje krytí při poškození nebo zničení zavazadel v důsledku živelní události nebo dopravní nehody. Dále se vztahuje také na odcizení zavazadel přímo z vozidla nebo z uzamykatelného střešního boxu.

Pojištění dětských autosedaček ve vozidle

Pro rodiče nabízí HVP zajímavé připojištění k povinnému ručení. Z pojištění dětské autosedačky se platí škody, které vzniknou při poškození nebo zničení v důsledku živelní události nebo dopravní nehody, případně při odcizení autosedačky.

Živel a střet se zvěří (a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem)

Chraňte svůj vůz před přírodními živly a poškození zvěří. Připojištění živel a střet se zvěří od HVP se vztahuje na poškození nebo zničení vozidla živelní událostí (krupobití, požár, vichřice aj.) nebo prokazatelným střetem s divokou zvěří.

Druhá varianta připojištění zahrnuje navíc ještě pojištění proti poškození zaparkovaného vozidla zvířetem. Toto pojištění se vztahuje na kabely a kabelové svazky, brzdovou soustavu, chladící soustavu nebo odhlučnění.

Odcizení

V případě odcizení pojištěného vozidla (nikoliv pouze jeho částí), máte právo na pojistné plnění s limitem 100.000 Kč. Pro uznání pojistné události je nutné, aby pachatel překonal překážky chránící vozidlo před odcizením nebo použil násilí nebo výhružky vůči pojištěnému nebo jeho blízkým.

Pojištění speciální registrační značky

Pořídili jste si speciální registrační značku a byla vám odcizena? S tímto připojištěním získáte od pojišťovny až 10.000 Kč, pokud dojde k odcizení státní registrační značky – je nutné prokázat šetření policií.

Výpověď povinného ručení HVP

Líbí se vám nabídka povinného ručení od pojišťovny HVP? Pokud máte nyní sjednané jiné pojištění vozidla, musíte ho u své současné pojišťovny nejdříve ukončit. Přečtěte si, jak na výpověď povinného ručení. Pak si teprve můžete sjednat nové pojištění.

Chcete-li naopak zrušit pojištění vozu u HVP, bude se vám hodit návod, jak podat výpověď povinného ručení u HVP.

Pojistné podmínky a další užitečné dokumenty

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Kontaktní adresa: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2
Kontaktní telefon: 222 119 119
E-mail: info@hvp.cz