Pillow – povinné ručení online

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na povinném ručení.

Povinné ručení nesmí chybět žádnému řidiči, hradí se z něj škody na majetku a zdraví třetích osob, když způsobíte dopravní nehodu. Způsobené škody se mohou vyšplhat na desítky milionů korun, proto je důležité zvolit si povinné ručení s dostatečným limitem. Pillow pojišťovna nabízí krytí až 150 milionů korun.

Povinné ručení vám platí nejen v České republice, ale také ve vybraných zemích v zahraničí – přesný seznam zemí najdete na své zelené kartě, která slouží jako potvrzení o platném pojištění. V současné době si povinné ručení snadno sjednáte online a zelenou kartu obdržíte do e-mailu. Hned jste tak připraveni na cesty.

Povinné ručení od Pillow pojišťovny v kostce

  • nízká cena povinného ručení
  • dvě varianty povinného ručení s limitem až 150/150 mil. Kč
  • velkorysé pojistné limity u rozšířených asistenčních služeb
  • pojištění skel a další připojištění bez spoluúčasti

Povinné ručení kryje škody na vozidle pouze ostatním účastníkům dopravní nehody. Chcete chránit i své vlastní vozidlo? Sjednejte si k povinnému ručení ještě havarijní pojištění a získejte kompletní ochranu. Zjistěte podrobnosti o havarijním pojištění od Pillow pojišťovny.

Varianty povinného ručení od Pillow pojišťovny

Pillow pojišťovna má v nabídce dvě varianty povinného ručeníí, které zahrnují základní asistenční služby zdarma.

SLUŽBA / VARIANT 70/70 150/150
Škoda na zdraví 70 mil. Kč 150 mil. Kč
Škoda na věci 70 mil. Kč 150 mil. Kč

Minimální zákonná výše pojistného plnění pro povinné ručení činí 35 milionů korun na škody na zdraví a 35 milionů na škody na majetku. V dnešní době ale takový limit nemusí být dostatečný, a to především při hromadné nehodě. Pojišťovna Pillow tak nízký pojistný limit ani nenabízí, nejnižší varianta povinného ručení činí 70/70 milionů korun. Zvolit si můžete ještě vysoké krytí s pojistnými limity 150/150 milionů korun.

Samozřejmě s rostoucí pojistnou částkou roste i cena povinného ručení. Každá pojišťovna si ale parametry určující cenu pojištění stanovuje sama, a tak se může stát, že povinné ručení s vyššími limity vás vyjde u jedné pojišťovny levněji než jinde jen základní pojištění. Právě z toho důvodu se vyplatí porovnat si nabídky různých pojišťoven pomocí online kalkulačky.

Asistenční služby od Pillow pojišťovny

Obě varianty povinného ručení Pillow zdarma zahrnují základní asistenční služby „Odtah 50 km při nehodě“. Za příplatek získáte rozšířené asistenční služby „Odtah i ze zahraničí“, které platí pro poruchu a nehodu, poškození vandalismem, přírodním živlem, střetem se zvířetem, a to jak v ČR, tak na území Evropy s výjimkou Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska. Asistenční služba je hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění.

Varianty asistenčních služeb

Služba Základní asistenční služby Rozšířené asistenční služby
Oprava na místě – max. doba pro opravu ORG 1 hod.
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla v rámci ČR 50 km bez limitu
Odtah vozidla v zahraničí 50 km nejbližší servis
Doprava vozidla ze zahraničí ORG bez limitu
Doprava řidiče do servisu ORG bez limitu
Úschova vozidla 10 dní 10 dní
Likvidace vraku v zahraničí ORG bez limitu
Přeložení a strážení nákladu v zahraničí ORG 20 000 Kč
Náhradní doprava ORG bez limitu
Náhradní ubytování posádky 1 den 3 noci
Náhradní vozidlo – porucha vozu stáří nad 10 let ORG ORG
Náhradní vozidlo – v ostatních situacích ORG 7 dní
Náhradní vozidlo – při krádeži vozidla navíc +10 dní +10 dní
Telefonické informační služby ANO ANO

ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou do výše reálných nákladů, NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou, ORG = služba je zorganizována, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků.

Doplňková pojištění k povinnému ručení Pillow

Připojištění Limit plnění Spoluúčast
Pojištění všech skel vozu obvyklá cena skel bez spoluúčasti*
Úrazové pojištění řidiče Smrt následkem úrazu: 500.000Kč
Trvalé následky úrazu: 500.000Kč
Prac. neschopnost: 500 Kč/den
bez spoluúčasti
Zavazadla 50 000 Kč bez spoluúčasti
Náhradní vůz 7 dní bez spoluúčasti
Střet se zvěří obvyklá cena vozu bez spoluúčasti
Živel obvyklá cena vozu bez spoluúčasti
Odcizení obvyklá cena vozu bez spoluúčasti

*V případě pojistné události v prvních třech měsících od počátku tohoto pojištění je spoluúčast ve výši 50 % z pojistného plnění.

Jak funguje připojištění k povinnému ručení Pillow

Pojištění skel vozidla

Sjednejte si k povinnému ručení od Pillow pojišťovny připojištění skel. Vztahuje se na škody vzniklé na výhledových sklech (včetně střešního okna nebo prosklené střechy) při poškození jakoukoliv nahodilou událostí, třeba když odlítne kámen od kol vozidla před vámi.

Úrazové pojištění řidiče

Na rozdíl od jiných pojišťoven nabízí Pillow k povinnému ručení pouze úrazové pojištění řidiče, nikoliv všech osob ve vozidle. Úrazové pojištění má limit plnění 500 tisíc korun pro případ trvalých následků úrazem nebo 500 tisíc korun pro smrt úrazem. Součástí pojištění je také denní odškodné, pokud je řidič následkem úrazu při dopravní nehodě v pracovní neschopnosti delší než 28 dní – 500 Kč/den pracovní neschopnosti.

Pojištění zavazadel

Připojištění zavazadel kryje škody, které vzniknou při dopravní nehodě, střetu se zvěří, kvůli poškození přírodními živly, vandaly či při odcizení na zavazadlech, dětských sedačkách a dalších věcech osobní potřeby. Připojištění zavazadel od Pillow se vztahuje na zavazadla přepravovaná přímo ve vozidle nebo uzavřená ve střešním boxu. Chrání mimo jiné také vaše sportovní vybavení (kola, lyže aj.), pokud ho převážíte na střešním nosiči či tažném zařízení, ale podmínkou je uzavření uzamykacím mechanismem.

Střet se zvěří

Srazili jste zvíře nebo vám překousala kuna kabely u zaparkovaného auta? V každém případě se hodí připojištění střetu se zvěří. Škodu je nutné ihned hlásit policii.

Živel

Přírodní živly vládnou velkou silou a můžou na vašem vozidle napáchat značné škody. Připojištění živel od Pillow vám zaplatí škody na voze způsobené nahodilým pádem či sesuvem skal nebo zemin, zemětřesením, krupobitím, sesuvem sněhu, ledu, tíhou sněhu nebo námrazy, požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, povodní, záplavou, vodou z vodovodních zařízení, vichřicí, pádem stožáru, sloupu nebo stromu.

Odcizení

Toto připojištění vás chrání pro případ, že bude vaše vozidlo odcizeno. Platí na území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.

Výpověď povinného ručení Pillow

Líbí se vám nabídka povinného ručení od pojišťovny Pillow? Pokud máte nyní sjednané jiné pojištění vozidla, musíte ho u své současné pojišťovny nejdříve ukončit. Přečtěte si, jak na výpověď povinného ručení. Pak si teprve můžete sjednat nové pojištění.

Chcete-li naopak zrušit pojištění vozu u Pillow, bude se vám hodit návod, jak podat výpověď povinného ručení u Pillow.

Pojistné podmínky a další užitečné dokumenty

Pillow pojišťovna, a. s.

Kontaktní adresa: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov
Kontaktní telefon: +420 734 510 530
E-mail: info@mypillow.cz