Výpověď povinného ručení Pillow

Potřebujete ukončit svou smlouvu o povinném ručení u pojišťovny Pillow? Přečtěte si o možnostech výpovědí včetně možnosti stažení formulářů výpovědi.

Rozhodli jste se pro výpověď povinného ručení u pojišťovny Pillow? Pak si dejte pozor na dodržení lhůt pro zrušení pojištění. Pokud nestihnete podat výpověď povinného ručení včas, pojišťovna vám smlouvu automaticky prodlouží. Záleží také na důvodu, proč chcete zrušit povinné ručení u Pillow.

Jak na výpověď povinného ručení u Pillow?

Chcete-li zrušit povinné ručení u pojišťovny Pillow bez udání důvodu, musíte podat výpověď ke konci pojistného období, tj. ke splatnosti pojistného. Výpověď doručte poštou nebo na pobočku pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud nestihnete tuto lhůtu, povinné ručení se automaticky o další rok prodlouží.

Další možností je vypovědět povinné ručení do 2 měsíců od sjednání. Jakmile pojišťovna obdrží výpověď, začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta. Po jejím uplynutí pojištění zaniká.

Zrušení povinného ručení z jiných důvodů

U ostatních případů je nutné uvést do výpovědi povinného ručení důvod, případně také předložit potvrzení o dané situaci.

  • Výpověď povinného ručení při prodeji vozidla –⁠ lze zrušit ke dni, kdy na pojišťovnu zašlete kopii velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele vozu.
  • Výpověď z důvodu vyřazení vozu z evidence –⁠ lze zrušit okamžitě, pokud přiložíte kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném či trvalém vyřazení vozu.
  • Výpověď v případě odcizení vozu –⁠ lze zrušit okamžitě, pokud přiložíte policejní protokol o krádeži.
  • Výpověď při vzniku pojistné události –⁠ lze vypovědět do 3 měsíců od vzniku události
  • Výpověď kvůli zvýšení ceny pojistného pojistitelem –⁠ lze vypovědět do 1 měsíce od oznámení navýšení ceny (oznámení byste měli obdržet 2 měsíce před splatností nové částky).

Ve výjimečných případech můžete smlouvu o povinném ručení ukončit dohodou. K tomu ale budete potřebovat souhlas pojišťovny.

Vzory výpovědi povinného ručení u Pillow ke stažení zdarma

Výpověď povinného ručení ke konci období - Pillow (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Pillow

Výpověď povinného ručení do 2 měsíců od sjednání - Pillow (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Pillow

Výpověď povinného ručení při prodeji vozidla - Pillow (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Pillow

Výpověď z důvodu vyřazení vozu z evidence - Pillow (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Pillow

Výpověď v případě odcizení vozu - Pillow (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Pillow

Výpověď při vzniku pojistné události - Pillow (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Pillow

Výpověď povinného ručení z důvodu změny výše pojistného - Pillow (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Pillow

Pillow pojišťovna nabízí také vlastní formulář na výpověď povinného ručení na svém webu

Pillow

Postup krok za krokem, jak na výpověď povinného ručení

  1. Vyberte si vhodný formulář podle důvodu, z jakého podáváte výpověď povinného ručení.
  2. Stáhněte si formulář a vyplňte své osobní údaje a číslo smlouvy. Nezapomeňte na datum a místo.
  3. Vytiskněte a vlastnoručně podepište.
  4. Pokud jsou k výpovědi potřebné přílohy (např. záznam v technickém průkazu), připravte si jejich kopie.
  5. Odešlete dokumenty na adresu pojišťovny doporučeně nebo je doneste osobně na pobočku.

Kam doručit výpověď povinného ručení Pillow

Výpověď povinného ručení můžete poslat poštou, elektronicky nebo ji osobně doručit na některou z poboček Pillow pojištovny.

Pro zaslání poštou použijte adresu:

Pillow pojišťovna a.s.

Líbalova 2348/1

149 00 Praha 4 - Chodov

Dopis pošlete raději doporučeně, abyste měli v ruce důkaz, že byl na pojišťovnu doručen. Jako rozhodné datum se bere den doručení, nikoliv den odeslání.

Nejčastější otázky:

Je možné podat výpověď povinného ručení u Pillow elektronicky?

Ano, stačí, když požádáte o ukončení smlouvy na e-mailu info@mypillow.cz. Zprávu pošlete z e-mailu, pod kterým vás Pillow pojišťovna registruje. Ani není potřeba přikládat formulář.

Kdy podat výpověď povinného ručení?

Výpověď povinného ručení bez udání důvodu musíte do pojišťovny Pillow doručit nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud se jedná o novou smlouvu, můžete ji ukončit do 2 měsíců od sjednání.

Do kdy si sjednat nové povinné ručení?

Pokud budete se svým vozidlem nadále jezdit, nezapomeňte si uzavřít nové povinné ručení. Pojištění na sebe musí navazovat, např. u Pillowe vám končí povinné ručení 11. 6. 2022, to znamená, že nové povinné ručení musíte uzavřít od 12. 6. 2022. Nejrychleji si sjednáte povinné ručení online – jestliže si zvolíte platbu kartou, můžete si zvolit platnost již od stejného dne. Zelenou kartu obdržíte obratem do e-mailu.

Jak najít výhodnější povinné ručení?

Rušíte povinné ručení u Pillowe kvůli vysoké ceně? Výhodnější nabídku najdete jednoduše pomocí online srovnání. Porovnáte si nabídky od několika pojišťoven a zároveň si můžete pojištění přes internet také okamžitě sjednat.

Na co nezapomenout při výpovědi povinného ručení?

Pokud podáváte výpověď povinného ručení u pojišťovny Pillow z jiného důvodu než ke konci pojistného období, nezapomeňte si požádat o vrácení zbývajícího pojistného. Můžete si také zažádat o potvrzení o bezeškodním průběhu. Nicméně i když vám ho pojišťovna nevydá, měsíce bez nehod máte zaznamenány v registru České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny.

Pillow pojišťovna, a. s.

Kontaktní adresa: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov
Kontaktní telefon: +420 251 032 862
E-mail: skoda@mypillow.cz