Výpověď povinného ručení Kooperativa

Potřebujete ukončit svou smlouvu o povinném ručení u Kooperativy? Přečtěte si o možnostech výpovědí včetně možnosti stažení formulářů výpovědi.

Rozhodli jste se pro výpověď povinného ručení u pojišťovny Kooperativa? Pak si dejte pozor na dodržení lhůt pro zrušení pojištění. Pokud nestihnete podat výpověď povinného ručení včas, pojišťovna vám smlouvu automaticky prodlouží. Záleží také na důvodu, proč chcete zrušit povinné ručení u Kooperativy.

Jak na výpověď povinného ručení u Kooperativy?

Chcete-li zrušit povinné ručení u Kooperativy bez udání důvodu, musíte podat výpověď ke konci pojistného období, tj. ke splatnosti pojistného. Výpověď doručte poštou nebo na pobočku pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud nestihnete tuto lhůtu, povinné ručení se automaticky o další rok prodlouží.

Další možností je vypovědět povinné ručení do 2 měsíců od sjednání. Jakmile pojišťovna obdrží výpověď, začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta. Po jejím uplynutí pojištění zaniká.

Zrušení povinného ručení z jiných důvodů

U ostatních případů je nutné uvést do výpovědi povinného ručení důvod, případně také předložit potvrzení o dané situaci.

  • Výpověď povinného ručení při prodeji vozidla –⁠ lze zrušit ke dni, kdy na pojišťovnu zašlete kopii velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele vozu.
  • Výpověď z důvodu vyřazení vozu z evidence –⁠ lze zrušit okamžitě, pokud přiložíte kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném či trvalém vyřazení vozu.
  • Výpověď v případě odcizení vozu –⁠ lze zrušit okamžitě, pokud přiložíte policejní protokol o krádeži.
  • Výpověď při vzniku pojistné události –⁠ lze vypovědět do 3 měsíců od vzniku události
  • Výpověď kvůli zvýšení ceny pojistného pojistitelem –⁠ lze vypovědět do 1 měsíce od oznámení navýšení ceny (oznámení byste měli obdržet 2 měsíce před splatností nové částky).

Ve výjimečných případech můžete smlouvu o povinném ručení ukončit dohodou. K tomu ale budete potřebovat souhlas pojišťovny.

Vzory výpovědi povinného ručení u Kooperativy ke stažení zdarma

Výpověď povinného ručení ke konci období - Kooperativa (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Kooperativa

Výpověď povinného ručení do 2 měsíců od sjednání - Kooperativa (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Kooperativa

Výpověď povinného ručení při prodeji vozidla - Kooperativa (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Kooperativa

Výpověď z důvodu vyřazení vozu z evidence - Kooperativa (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Kooperativa

Výpověď v případě odcizení vozu - Kooperativa (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Kooperativa

Výpověď při vzniku pojistné události - Kooperativa (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Kooperativa

Výpověď povinného ručení z důvodu změny výše pojistného - Kooperativa (.pdf)

PDF dokument - Vypoved ke konci obdobi Kooperativa

Kooperativa pojišťovna nabízí také vlastní formulář na výpověď povinného ručení na svém webu

Kooperativa

Postup krok za krokem, jak na výpověď povinného ručení

  1. Vyberte si vhodný formulář podle důvodu, z jakého podáváte výpověď povinného ručení.
  2. Stáhněte si formulář a vyplňte své osobní údaje a číslo smlouvy. Nezapomeňte na datum a místo.
  3. Vytiskněte a vlastnoručně podepište.
  4. Pokud jsou k výpovědi potřebné přílohy (např. záznam v technickém průkazu), připravte si jejich kopie.
  5. Odešlete dokumenty na adresu pojišťovny doporučeně nebo je doneste osobně na pobočku.

Kam doručit výpověď povinného ručení Kooperativa

Výpověď povinného ručení můžete poslat poštou nebo ji osobně doručit na některou z poboček Kooperativy. Kooperativa pojišťovna nepříjímá výpověď elektronicky.

Pro zaslání poštou použijte adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Vienna Insurance Group

Brněnská 634

664 42 Brno-Modřice

Dopis pošlete raději doporučeně, abyste měli v ruce důkaz, že byl na pojišťovnu doručen. Jako rozhodné datum se bere den doručení, nikoliv den odeslání.

Nejčastější otázky:

Je možné podat výpověď povinného ručení u Kooperativy elektronicky?

V současné době pojišťovna Kooperativa vyžaduje podání výpovědi v listinné podobě, tedy zasláním poštou nebo osobním doručením na pobočku.

Kdy podat výpověď povinného ručení?

Výpověď povinného ručení bez udání důvodu musíte do pojišťovny Kooperativa doručit nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud se jedná o novou smlouvu, můžete ji ukončit do 2 měsíců od sjednání.

Do kdy si sjednat nové povinné ručení?

Pokud budete se svým vozidlem nadále jezdit, nezapomeňte si uzavřít nové povinné ručení. Pojištění na sebe musí navazovat, např. u Kooperativy vám končí povinné ručení 11. 6. 2022, to znamená, že nové povinné ručení musíte uzavřít od 12. 6. 2022. Nejrychleji si sjednáte povinné ručení online – jestliže si zvolíte platbu kartou, můžete si zvolit platnost již od stejného dne. Zelenou kartu obdržíte obratem do e-mailu.

Jak najít výhodnější povinné ručení?

Rušíte povinné ručení u Kooperativy kvůli vysoké ceně? Výhodnější nabídku najdete jednoduše pomocí online srovnání. Porovnáte si nabídky od několika pojišťoven a zároveň si můžete pojištění přes internet také okamžitě sjednat.

Na co nezapomenout při výpovědi povinného ručení?

Pokud podáváte výpověď povinného ručení u Kooperativy z jiného důvodu než ke konci pojistného období, nezapomeňte si požádat o vrácení zbývajícího pojistného. Můžete si také zažádat o potvrzení o bezeškodním průběhu. Nicméně i když vám ho pojišťovna nevydá, měsíce bez nehod máte zaznamenány v registru České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kontaktní adresa: Brněnská 634, 664 42 Modřice
Kontaktní telefon: 957 105 105
E-mail: info@koop.cz