Slavia – povinné ručení online

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na povinném ručení.

Povinné ručení od Slavia pojišťovny vás ochrání v případech, když způsobíte dopravní nehodu, až do limitu 150 milionů korun na škody na zdraví a 150 milionů korun na škody na majetku.

Povinné ručení nesmí chybět žádnému řidiči, než se vydá na cesty – a to jak v České republice, tak v zahraničí. Rozsah platnosti najdete na zelené kartě.

Povinné ručení Slavia v kostce

  • tři varianty povinného ručení s limitem až 150/150 mil. Kč
  • široký rozsah asistenčních služeb
  • možnost doplňkových připojištění

Pro komplexní krytí zvolte kombinaci povinného ručení a havarijního pojištění – od Slavia pojišťovny získáte při současném sjednání slevu 5 % z ceny pojištění auta. Při roční platbě je cena pojištění nižší o 25 %, při pololetní platbě o 10 %.

Varianty povinného ručení Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna nabízí zákonné pojištění vozidel ve třech variantách s různými limity krytí.

SLUŽBA / VARIANT Základ Jistota Jubileum
Škoda na zdraví 35 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč
Škoda na věci 35 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč
Asistenční služby Standard Profi Premium
Úraz řidiče X smrt úrazem 100 000 smrt úrazem 100 000

* územní platnost ČR

Povinné ručení Standard vás chrání do výše minimálních zákonných limitů a zdarma zahrnuje základní asistenční služby. U varianty pojištění vozidla Jistota máte nárok na rozšířené asistenční služby a navíc další připojištění, která byste si jinak museli připlácet.

Nejvyšší ochranu nabízí povinné ručení Jubileum s pojistnými limity 150 milionů korun na škody na zdraví a 150 milionů korun na škody na majetku. Kromě vysokých pojistných limitů, které vás ochrání například při hromadné nehodě, je součástí pojištění auta také úrazové připojištění, pojištění pro případy poškození zvířetem nebo vandaly, což je běžně součástí havarijního pojištění. Navíc povinné ručení Jubileum zahrnuje prémiové asistenční služby a výhodou je také garance ceny na 3 roky.

Asistenční služby od Slavia pojišťovny

Při nehodě či poruše vám přijdou vhod asistenční služby. Ty nabízí Slavia pojišťovna ve třech variantách, které získáte zdarma k odpovídajícímu typu povinného ručení. Asistenční služby platí pro osobní a nákladní (či užitkové) automobily do 3,5 t a pro motocykly.

Varianty asistenčních služeb

Typ povinného ručení Základ Jistota Jubileum
Typ asistenčních služeb Standard Profi Premium
Silniční služba, oprava na místě 1 hodina 1 hodina 2 hodiny
Dovoz PHM, nastartování auta, výměna/oprava pne ANO ANO ANO
Odtah vozidla, oprava po odtažení do servisu ORG nejbližší servis/3000 Kč 200 km/3000 Kč
Vyproštění vozidla ORG 3000 Kč (ČR), 6000 Kč (zahr.) bez limitu
Uskladnění/parkování ORG 3 dny 5 dní
Náhradní ubytování* ORG 2 noci 2 noci
Půjčení automobilu* ORG 2 dny 5 dní
Úhrada cestovného* ORG 3000 Kč 10 000 Kč
Repatriace neopraveného vozu přes hranice* ORG ORG bez limitu
Náhradní řidič* ORG ORG bez limitu

*při min. vzdálenosti 50 km od bydliště/sídla, částka = asistenční služba hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění, ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou, ORG = organizace zdarma, služba za úhradu

Doplňková pojištění k povinnému ručení Slavia pojišťovny + ceník připojištění

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Všechna skla vozu 5 000 Kč 500 Kč* 708 Kč
10 000 Kč 500 Kč* 1 404 Kč
15 000 Kč 500 Kč* 2 112 Kč
25 000 Kč 500 Kč* 3 516 Kč
50 000 Kč 500 Kč* 7 020 Kč
Zavazadla 10 000 Kč bez spoluúčasti 100 Kč
Úrazové pojištění všech osob ve vozidle smrt úrazem 100 000 Kč, trvalé následky 200 000 Kč bez spoluúčasti 96 Kč/sedadlo
Střet se zvěří 100 000 Kč 10 %, min. 1 000 Kč 850 Kč
Živel 100 000 Kč 5 %, min. 1 000 Kč 660 Kč
Odcizení 100 000 Kč 5 %, min. 5 000 Kč* 2 200 Kč / 880 Kč**

* V prvních 3 měsících pojištění se spoluúčast navyšuje na 50 %, ** 2 200 Kč pro region Praha, Praha-východ, Praha-západ, 880 Kč pro zbytek ČR

Jak funguje připojištění k povinnému ručení Slavia

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel kryje škody způsobené jakoukoliv nahodilou událostí. Vztahuje se na všechna skla vozu s výjimkou střešních skel a zpětných zrcátek.

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

Pojištění vás chrání pro případ poškození nebo zničení zavazadel či věcí osobní potřeby ve vozidle způsobené dopravní nehodou nebo živelní pohromou. Na zcizení zavazadel se připojištění vztahuje pouze v případě, že došlo ke krádeži celého vozu.

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Připojištění k povinnému ručení, které se sjednává pro případ smrti způsobené úrazem nebo trvalých následků úrazem. Uvedený limit se vztahuje na každé pojištěné sedadlo ve vozidle.

Pojištění střetu se zvěří

Zejména při jízdě v podvečer nebo brzy ráno hrozí mimo město srážka se zvěří. Pojištění vozu vás ochrání až do výše 100 tisíc korun při pojistných událostech na území České republiky.

Pojištění živelních rizik

Úder blesku, požár, krupobití, povodeň, vichřice, pád stromu nebo lavina. Pojistěte svůj vůz i pro případ živelních katastrof.

Pojištění odcizení vozu

Slavia pojišťovna vám v rámci povinného ručení nabízí i připojištění odcizení celého vozu, pokud událost nastane na území ČR.

Výpověď povinného ručení Slavia

Líbí se vám nabídka povinného ručení od pojišťovny Slavia? Pokud máte nyní sjednané jiné pojištění vozidla, musíte ho u své současné pojišťovny nejdříve ukončit. Přečtěte si, jak na výpověď povinného ručení. Pak si teprve můžete sjednat nové pojištění.

Chcete-li naopak zrušit pojištění vozu u Slavia, bude se vám hodit návod, jak podat výpověď povinného ručení u Slavia.

Pojistné podmínky a další užitečné dokumenty

Slavia pojišťovna a.s.

Adresa centrály: Táborská 940/31, 140 00 Praha 4
Telefonní kontakt: 255 790 111
E-mail: info@slavia-pojistovna.cz