Česká pojišťovna povinné ručení

Naposledy s námi ušetřil: Jan D., Praha
Pan Jan ušetřil 850 Kč na povinném ručení.

Sloučení pojišťoven ČESKÁ POJIŠŤOVNA a GENERALI

V roce 2019 se Česká pojišťovna sloučila s pojišťovnou Generali – nově začaly společnosti fungovat pod názvem Generali Česká pojišťovna a.s. Pro stávající klienty se nic nemění, veškerá práva a povinnosti přešly na novou společnost. Noví klienti uzavírají smlouvu se společností Generali Česká pojišťovna.

Díky sloučení pojišťoven vznikly nové a zajímavé pojistné produkty. Projděte si nabídku povinného ručení od Generali Česká pojišťovna.

Povinné ručení - Česká pojišťovna

Již od roku 1991, kdy byla založena, je tato pojišťovna zdaleka největší na Českém trhu. Se svým ohromným pokrytím, které představuje na 3000 obchodních míst, 6000 obchodních zástupců a 4100 zaměstnanců, patří k nejlépe dostupným finančním institucím u nás a díky tomu je blízko každému klientovi, který má zájem o její služby.

Co nabízí Česká pojišťovna?

Kromě soukromých zákazníků se tato společnost věnuje také poskytováním pojistných služeb malým a středním podnikům. Nabízí úplnou škálu životních i neživotních pojištění, včetně zákonného pojištění motorových vozidel. V České republice je s 27procentním podílem největším poskytovatelem penzijního připojištění a má 1,1 milionu zákazníků. Pojistit si tedy můžete majetek, bydlení, zdraví, budoucnost, v nabídce je také pojištění zodpovědnosti, cestovní pojištění a dokonce pojištění domácích mazlíčků.

Česká pojišťovna povinné ručení

Česká pojišťovna má jako jedna ze 14 finančních institucí v České republice oprávnění poskytovat havarijní pojištění a zákonné pojištění vozidel. Toto pojištění je povinné pro každého majitele motorového vozu a chrání ho v případě zaviněné dopravní nehody tím, že uhradí škody na majetku a újmy na zdraví způsobené jiným osobám až do výše pojistných limitů. Tyto pojistné limity Povinné ručení Česká pojišťovna nabízí rovnou v šesti variantách, z nichž ta nejvyšší poskytuje limity až 150 000 000 Kč a například::

  • Komplexní asistenční služby
  • Smartphone zdarma
  • Střet se zvěří
  • Živelní škody
  • Odcizení vozidla
  • Úrazové pojištění všech osob ve vozidle
  • A další

Centrála ČP:
Na Pankráci 123,
140 21 Praha 4
Kontaktní telefon: 841 114 114