Začátek nového roku je vhodným obdobím pro kontrolu platnosti dokladů. Určitě se nechcete dočkat toho, aby vám policista při silniční kontrole sdělil, že je váš řidičák propadlý. Zjistili jste, že vás výměna řidičského průkazu v roce 2023 nemine? Nebo jste právě dokončili autoškolu a těšíte se na svůj první řidičák? Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky, které se získání a výměny řidičského průkazu týkají.

Vyřízení řidičského průkazu 2023

Právě jste úspěšně dodělali autoškolu a těšíte se, až budete moci začít řídit? Pak si určitě pokládáte otázku, kde probíhá výdej řidičských průkazů. Vše vyřídíte na nejbližším úřadu obce s rozšířenou působností.

Kvůli vydání nového řidičského průkazu není třeba cestovat do místa trvalého bydliště, jako tomu bylo v minulosti. Tam, kde si o vydání dokladu zažádáte, si průkaz také vyzvednete.

Nevíte, kde přesně se v okolí nachází úřad obce s rozšířenou působností? Využijte interaktivní mapu Ministerstva dopravy – najdete tam seznam, adresy a úřední hodiny všech úřadů obcí s rozšířenou působností v České republice.

Jak dlouho trvá vydání řidičského průkazu?

Nový řidičák vám vydají do 20 dnů od podání žádosti. Správní poplatek za vystavení řidičského průkazu činí 200 Kč. Zatímco u výměny nebo při ztrátě průkazu si lze připlatit za expresní vydání nového dokladu, u prvožadatelů tato varianta není možná. Tuto skutečnost Ministerstvo dopravy odůvodňuje složitější administrativou, která je s novými řidičskými průkazy spojena.

Expresní vydání řidičského průkazu trvá 5 pracovních dnů a správní poplatek je 700 Kč.

Fotografie na řidičský průkaz

Oproti dřívějšku již není nutné k žádosti o řidičský průkaz přikládat papírovou fotografii. Úřady jsou vybaveny kamerami, kterými žadatele vyfotí přímo na přepážce. V některých případech to navíc nebude nutné – systém Ministerstva dopravy dokáže spolupracovat se systémem Ministerstva vnitra. Pokud je v databázi k dispozici vaše digitální fotografie, která byla pořízená například při vydávání pasu či občanského průkazu, pak ji úředník může použít. Samozřejmě za předpokladu, že je fotka na řidičák aktuální a žadatel si je stále podobný.

Jedinou výjimku, kdy je stále nutné dodat papírovou fotografii, tvoří žádost o mezinárodní řidičský průkaz. Její podoba totiž podléhá stanoveným mezinárodním dohodám.

Co je potřeba pro vystavení prvního řidičského průkazu?

Žádost o nový řidičský průkaz musí žadatel podat osobně. U nezletilých žadatelů je na úřad musí doprovodit zákonný zástupce.

Pro žádost o nový řidičský průkaz je potřeba:

  • platný průkaz totožnosti,
  • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný praktickým lékařem,
  • doklad o odborné způsobilosti žadatele se záznamem o úspěšném vykonání zkoušek v autoškole; tento doklad nesmí být starší než 6 měsíců.

Na většině úřadu v České republice se již můžete zaregistrovat online na přesný čas. Stejně tak vás úřad následně elektronicky informuje, že je váš řidičský průkaz připravený, a tak si ho často můžete vyzvednout ještě dříve, než v maximální stanovené lhůtě 20 dnů.

Propadlý řidičský průkaz

Týká se vás prodloužení řidičského průkazu v roce 2023? Rozhodně si nezapomeňte zkontrolovat konec platnosti svého dokladu, ať vás nepřekvapí pokuta za propadlý řidičák. Platnost řidičského průkazu nesmíte překročit ani o jeden den, jízda s propadlým řidičákem se tolerovala pouze během nouzového stavu v době pandemie covid-19.

Propadlý řidičský průkaz v době pandemie

Vzhledem k omezením v souvislosti s pandemií Covid-19 je možné po dobu nouzového stavu řídit v České republice i s propadlým řidičským průkazem. Na toleranci se domluvilo ministerstvo dopravy s ministerstvem vnitra, které si od toho slibují méně lidí na úřadech. Platnost je ale vázaná výhradně na dobu trvání nouzového stavu a platí pouze na území České republiky.

Jaký postih hrozí za jízdu s neplatným řidičským průkazem?

Prošlý řidičský průkaz se vám může pěkně prodražit. Jízda s propadlým řidičským průkazem je přestupek, za který vám může být uložena pokuta. Policisté po vás za propadlý řidičák mohou požadovat částku do výše 2000 Kč, ve správním řízení až 2500 Kč.

Platnost řidičského průkazu

Rozsáhlé změny legislativy z roku 2018 spojené s řidičskými průkazy se nijak nedotkly jejich platnosti. Ta zůstává již delší dobu beze změn. Řidiči motocyklů a osobních vozidel mají povinnost měnit řidičský průkaz po deseti letech. Oprávnění na řízení nákladních automobilů a autobusů je třeba obnovit každých pět let.

Prodloužení platnosti řidičského průkazu

O výměnu řidičského průkazu můžete žádat nejdříve tři měsíce před koncem jeho platnosti. Zároveň byste tak měli učinit do dvaceti dnů před jejím koncem – takto dlouhá je totiž lhůta, kterou úřady mají na vyřízení celého procesu a vydání nového dokladu. Policie vám může udělit pokutu i jen za pár dní prošlý řidičský průkaz.

Při dodržení těchto termínů obdržíte řidičák bezplatně. Pokud na výměnu řidičského průkazu spěcháte, můžete uhradit poplatek ve výši 700 korun a dostanete nový průkaz do pěti pracovních dnů.

Co potřebuji k výměně řidičského průkazu?

  • platný průkaz totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • řidičský průkaz, který chcete vyměnit,
  • žádost o vydání řidičského průkazu, kterou si vyzvednete a vyplníte přímo na příslušném úřadu.

Ani v tomto případě není potřeba k výměně řidičského průkazu papírová fotka. Na úřad se při žádosti o řidičský průkaz musíte dostavit osobně, zastoupení není možné. O vyzvednutí se již může postarat zmocněná osoba disponující ověřenou plnou mocí.

Kde vyměnit řidičský průkaz?

Výměnu řidičských průkazů lze zařídit na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností. Toto nařízení je platné teprve od poloviny roku 2018 – dříve byla výměna možná pouze v místě trvalého bydliště.

Nyní musí řidiči dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště jen ve výjimečných případech. To se týká například odnětí nebo vrácení řidičského průkazu, omezení oprávnění a další úkony, jež přímo souvisí s evidencí, kterou k řidiči vede obec s rozšířenou působností právě v místě trvalého bydliště.

Podobně jako u žádosti o nový řidičský průkaz už není potřeba předkládat papírovou fotografii, tu si úřady v případě potřeby pořídí v digitální formě přímo na místě.

Elektronická žádost o výměnu řidičského průkazu

Od června 2021 je možné žádat o výměnu řidičského průkazu také elektronicky přes Portál občana. Do něj se můžete přihlásit pomocí bankovní identity (tu nabízejí např. Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta Money Bank a Komerční banka), případně využijte ověření přes eObčanku, datovou schránku, MojeID a další nástroje.

Na portálu vyplníte elektronickou žádost o výměnu řidičáku a systém automaticky najde vaši nejnovější fotografii. Pokud schválíte, že odpovídá vaší aktuální podobě, odešle se žádost k vyhotovení. Nicméně o řidičský průkaz můžete elektronicky pouze žádat, vyzvednout si ho musíte osobně na obecním úřadu s rozšířenou působností.

Jak řešit ukradený nebo ztracený řidičský průkaz?

Jak postupovat, když jste řidičský průkaz ztratili, poničili nebo vám byl odcizen? Podobnou událost je třeba neprodleně nahlásit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při ztrátě či odcizení se doporučuje rovněž kontaktovat policii. Jakmile průkaz nahlásíte jako ztracený nebo ukradený, stává se okamžitě neplatným. Pokud tedy řidičák později znovu objevíte, tak ho už nemůžete používat.

Pro žádost o náhradní řidičský průkaz budete potřebovat totéž jako při pravidelné výměně – pochopitelně až na starý průkaz. Správní poplatek činí v těchto případech 200 korun. Po ohlášení ztráty, poškození či odcizení řidičského průkazu vám úřad vystaví potvrzení, které na dobu 30 dnů funguje jako náhradní řidičský průkaz.

Chystáte-li se v daném období na zahraniční dovolenou autem, tak musí řídit váš partner či partnerka. Dočasný řidičský průkaz totiž platí jen pro provoz na území České republiky, za hranice země s ním vyjet nemůžete.

Jak ovlivní změna trvalého bydliště řidičský průkaz?

Aktuálně nijak, řidičské průkazy již kvůli změně trvalého pobytu není třeba vyměňovat. V průkazech vydaných od července 2018 místo trvalého pobytu už ani není uvedeno. Nicméně kvůli stěhování nemusíte měnit ani řidičáky vydané před tímto termínem. Lze je běžně používat do konce platnosti i se starým údajem o místě trvalého bydliště. Při výměně za nový průkaz pak tato kolonka vypadne.

Naproti tomu změna jména, například po svatbě, zůstává jedním z důvodů, proč řidič musí dojít na příslušný úřad a řidičský průkaz vyměnit.

Mezinárodní řidičský průkaz

Pro řízení mimo země Evropské unie budete zpravidla potřebovat mezinárodní řidičský průkaz. Výhodou je, že vám ho vystaví všude, kde probíhá výdej řidičských průkazů, a to na počkání.

Budete potřebovat:

  • řidičský průkaz,
  • občanský průkaz,
  • aktuální pasovou fotografii 35×45 mm,
  • zaplatit správní poplatek 50 Kč.

Existují dva typy podle Ženevské a Vídeňské úmluvy. Na úřadu vám poradí, který potřebujete, podle země, kde se chystáte řídit.

Přehled správních poplatků za řidičský průkaz 2023

Všechny poplatky se hradí při podání žádosti.

Výměna řidičského průkazu při uplynutí jeho platnosti zdarma
Vydání nového řidičského průkazu 200 Kč
Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (do 5 pracovních dnů) 700 Kč
Mezinárodní řidičský průkaz 50 Kč
Vydání karty do digitálního tachografu 700 Kč
Výpisy (bodový, evidenční karta řidiče) 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu

Zdroj: mdcr.cz / finance.cz / euro.cz / penize.cz

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.