Dopravní značky jsou nezbytnou součástí silničního provozu a dalo by se říct, že je každý řidič musí naprosto perfektně znát. Opak je ale pravdou a lidé dělají chyby, ať už úmyslně nebo z neznalosti, i u těch nejznámějších. Víte, jaký je rozdíl mezi značkami STOP a dej přednost v jízdě? Jak se zachovat pod dohledem přikázaného zastavení a jak v situaci, kdy stačí jen dát přednost?

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o naprosto jednoznačnou záležitost, kde přece nejde udělat chybu. Dopravní značky jsou zcela běžné a každý den se s nimi na pozemních komunikacích setkáváme. I přes to je řidiči často nerespektují nebo si je špatně vysvětlují. Právě z těchto důvodů vznikl i tento článek, kde si celou záležitost uvedeme na pravou míru. Ostatní si společně s námi mohou ověřit, zda je jejich výklad zákona opravdu neprůstřelný.

Značka dej přednost v jízdě

Dopravní značka “Dej přednost v jízdě” (trojúhelník s červeným okrajem a bílým polem uvnitř) signalizuje řidiči povinnost dát přednost všem vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici. To znamená, že řidič musí zpomalit nebo zastavit, pokud je to nutné, aby umožnil bezpečný průjezd ostatním vozidlům. Tato značka je často umístěna na vedlejších silnicích při vjezdu na hlavní silnici a je klíčová pro udržení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Umístěna je také při vjezdu na kruhové objezdy, kde řidiči musí dát přednost vozidlům již jedoucím po kruhovém objezdu. Respektování značky “Dej přednost v jízdě” přispívá k plynulému a organizovanému pohybu vozidel na křižovatkách a dalších dopravně vytížených místech.

Čtěte také: Zásady bezpečné jízdy – jak řídit bezpečně? 

Zastavit nemusíte

Z popisu jasně vyplývá, že jakékoliv omezení je nepřípustné a po předložení případného důkazního materiálu by se incident svalil na řidiče přijíždějícího z vedlejší silnice. Zastavit vozidlo tedy nemusíte. Jakmile se na hranici křižovatky nachází značka dej přednost v jízdě, stačí zpomalit, rozhlédnout se a pokud je cesta volná – vyrazit.

Nikdo vám úplné zastavení nepřikazuje. Řidič jedoucí po hlavní nesmí být vaším počínáním jakkoliv omezen na pohybu. Pokud bude donucen mírně sešlápnout brzdu a svůj vůz zpomalit nebo se vám vyhnout, dopouštíte se už porušení stanoveného pravidla.

Čtěte také: Co jsou nejčastější příčiny dopravních nehod? 

Jak je problematika zastavení na stopce a dávání přednosti upravena v zákoně?

Vraťme se zpět k dopravnímu výkladu zákona, který následně hovoří o povinnostech samotného řidiče přijíždějícího k takovému dopravnímu značení. Dopravní značka “Stůj, dej přednost v jízdě” (osmiboký červený znak s nápisem “STOP”) nařizuje řidiči zastavit vozidlo na místě, odkud má dobrý výhled na křižovatku, a následně dát přednost všem vozidlům na hlavní silnici nebo vjíždějícím do křižovatky.

Definice zákona

„Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou “Dej přednost v jízdě!” nebo “Stůj, dej přednost v jízdě!” musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci,“ Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

Stůj, dej přednost v jízdě je jasná, ale co stopka?

Zákonný výklad dopravního značení dej přednosti v jízdě je tedy naprosto jasný a většina řidičů ho chápe a v rámci svých dovedností ho i dodržují. Komplikace přicházejí až se značením Stop, dej přednost v jízdě v zajímavé situaci. Jaká jsou pravidla pro značku STOP, když křižovatku projíždí více aut?

Představte si modelovou situaci, kdy dojde k hromadnému zastavení před značkou STOP. Za sebou stojí 5 vozidel a již první tři ze své pozice do křižovatky vidí. První auto se rozjede zvoleným směrem a následující udělá totéž, dokonce i třetí. Jedná se o porušení pravidla, když se rozjedou tři vozidla z různých míst? Je řidič v třetí řadě povinen opětovně zastavit na hranici křižovatky nebo mu zákon dovoluje projetí, jelikož již 10 metrů před dopravní značkou STOP zastavil?

Do křižovatky musíte vidět

Řidič není povinen zastavovat na hranici křižovatky, ale v takovém místě, odkud má dobrý výhled. Je tedy možné okamžitě jet ihned po vyjetí vozidla před vámi. Takovým způsobem může vyrazit klidně deset aut, i přes to, že bude vzdálenost mezi prvním a posledním vozidlem klidně 30 metrů.

Z tohoto pravidla platí výjimka pouze v případě, že je na silnici vodorovné značení –⁠ bílá čára. V tu chvíli je řidič skutečně povinen zastavit na hranici této čáry.

Dopravní značka STOP se z logického hlediska umisťuje na místa, kde není moc dobře vidět, ale i tak se najdou místa, kde může rozjet více aut současně. Za tento manévr či postup vám policisté pokutu udělit nesmí. Pokud se tak z nějakého důvodu stane, pokutu odmítněte a vyjádřete jasný nesouhlas. Žádný řidič nesmí být pokutován za to, že opětovně nezastavil na samotné hranici křižovatky, když už před několika vteřinami stál a měl dokonce dobrý výhled.

Čtěte také: Novela silničního zákona 2024: co se změnilo?

Co znamená zastavení?

Další případ vyvolává spekulace ohledně přesného času. Jak dlouhé by mělo být zastavení na stopce, aby vaše chování bylo klasifikováno jako správné? Zde je zákon trochu zdrženlivější a nevypovídá o přesném časovém limitu. Dalo by se tedy předpokládat, že pokud pojedete rychlostí 1 km/h, máte dostatečný čas na bezpečné rozhlédnutí a vyhodnocení situace. Většinou se takové případy řeší individuálně až před soudem. Zákon ovšem říká, že kola se nesmí točit. Tudíž v určitém momentě musíte prostě stát na místě.

Tip

Pozor na to, že když nebudete respektovat toto dopravní značení a přednost vozidlům nedáte, hrozí vám pokuta v řádu několika tisíc korun.  

Hlavní smysl této značky nás především upozorňuje na rizikovější střetnutí dvou komunikací, kde bude možná nutné úplně zastavit. Je důležité, aby řidič měl opravdu dostatečný čas pro vyhodnocení své situace, zda bude nebo naopak nebude dávat přednost v jízdě. Na druhou stranu by se to v některých případech dalo zajistit i při rychlosti 10 km/h. Přesně takové dopravní rozpory pak končí před soudem.

Zdroje informací: Zákon o provozu na pozemních komunikacích, policie.cz, bezpecnecesty.cz

Autor