Přechod je nedílnou bezpečnostní zónou pro chodce, kteří se potřebují dostat na druhou stranu vozovky. Je to také jediné akceptovatelné místo v městských částech, kde se dá vozovka přejít. Ve skutečnosti se však právě v tomto úseku dělají největší chyby vycházející z dlouhodobě zažitých předsudků a omylů.

Jak je to ve skutečnosti se zastavováním a s předností u přechodu

Neznalost silničních pravidel pak končí mnohdy až fatálními důsledky, kde se dostáváme za tenkou hranici mezi životem a smrtí. Kdo má vlastně na přechodu nebo na chodníku u přechodu přednost a jakým způsobem se má řidič chovat? Otázek na téma přechod a právo přednosti jsou natolik časté, že jsme se rozhodli tyto informace našim čtenářům poskytnout v ucelené formě.

Máme povinnost nechat chodce přejít

Podívejme se, jak se k této problematice staví zákon:

„Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.“

Z toho plyne, že chodci nemají úplnou přednost, ale na druhou stranu řidič, je svým počínáním nesmí ohrozit. To znamená, že jim nevznikne žádné nebezpečí při pohybu přes přechod. Vozidlo tedy nesmí chodcům za žádných okolností překážet.

Tato povinnost se týká tedy všech řidičů a to dokonce i cyklistů, jelikož ani oni nesmí chodce svou nezodpovědnou jízdou ohrožovat. Shora uvedená nařízení jsou platná pouze v případě, když chce chodec evidentně přecházet a to je mnohdy těžko odhadnutelné, proto vám doporučujeme před každým přechodem, kde se pohybují na chodníku lidé zpozornět. Dávejte si však pozor, jelikož tramvaj nemusí pouštět vůbec nikoho.

A co cyklisté na přechodě?

U cyklistů je tato otázka o něco složitější, jelikož jízda na kole po přechodu je zakázána. V takovém případě se totiž nejedná o chodce. Tím se každý cyklista stává až ve chvíli, kdy ze svého kola sesedne a kolo povede. V konečném důsledku by se cyklista na chodníku vůbec neměl objevit, jelikož jízda po chodníku také není povolena tedy vyjma označené cyklostezky končící právě u přechodu. Cyklisté se nemůže tedy domáhat vpuštění na přechod a musí vyčkat na vhodnou chvíli.

Musím zastavit, když ostatní zastavují?

Známe také situace víceproudových komunikacích, kdy je chodec odkázán zdolat přechod přes několik pruhů. To zabere i trochu více času. Musím tedy jako řidič v protisměru zastavit, když naproti vozidla již zastavují, aby chodce na své straně pustily? Přece jen je ještě daleko a mohu bez jakýchkoliv problému projet, aniž bych chodce ohrozil. Zákon protijedoucím vozidlům nenařizuje okamžité zastavení. Zákon zní takto:

„Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen…snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.“

Je tedy zcela jasné, že povinnost zastavit mají pouze taková vozidla, kteří jedou stejným směrem. Pokud má tedy silnice ve stejném směru čtyři pruhy, musí řidiči zastavit všichni. To však neplatí pro protisměr bez ohledu na to, kolik má pruhů. Zde není nutné ani zastavovat ani zpomalovat, dokud se chodec nedostane na hranici protijedoucího směru.

 

Praxe je však někdy trochu jiná a vždy s doporučuje být ohleduplní a chodce nechat přejít. Nemá cenu se ohánět zákony a předpisy. Jakmile se stane neštěstí, nikdo dotyčnému již zdraví ani život nevrátí. Buďte proto pozorní a dávejte zvláště v městském provozu na všechny chodce pozor. Jakýkoliv náraz do lidského těla může totiž být smrtelný.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.