Od roku 2024 vstupuje v platnost novela silničního zákona. V návrhu se počítá s možností řídit od 17 let pod dohledem mentora. Novinkou je také tzv. řidičák na zkoušku pro mladé řidiče. Měnit se bude i bodový systém, měl by být přehlednější a lépe zohlednit závažnost přestupků.

Řidičský průkaz od 17 let? Jen pod dohledem mentora

Novela zákona počítá s možností udělat si řidičský průkaz již v 17 letech, přičemž takový řidič se může vydat na silnice jen pod dohledem zkušeného mentora. Jak by to vypadalo v praxi? Uchazeč nastoupí do autoškoly (nejdříve v 15,5 letech). Po ukončení výcviku a splnění teoretické a praktické zkoušky obdrží řidičské oprávnění (nejdříve v 17 letech).

Až do 18. narozenin musí řídit pouze pod dohledem mentora. Díky tomu má začínající řidič šanci nasbírat zkušenosti pod dohledem zkušenějšího řidiče a lépe se tak připravit na samostatné řízení. Pokud řidič poruší svoji povinnost a bude v 17 letech řídit sám, dostane pokutu ve správním řízení 2 500 Kč a zákaz řízení na 6–12 měsíců.

Kdo může být mentorem? Většinou nejspíš půjde o rodiče či prarodiče. Zákon udává povinnost, aby se jednalo o řidiče, který vlastní oprávnění alespoň 10 let a 5 let bez přerušení (bez odnětí). Mentor nesmí mít záznam v bodovém systému. Oprávněnost mentora zkontroluje registr řidičů – každý mladý řidič si smí zvolit až 4 mentory, kteří k němu budou zapsáni.

Řidičák na zkoušku pro začínající řidiče

Další novinkou v zákoně je tzv. řidičák na zkoušku. Jedná se o opatření, které zpřísňuje pravidla pro nové držitele řidičského průkazu. Spáchá-li během 2 let od získání oprávnění řidič přestupek za 6 bodů nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, musí na dopravně-psychologickou přednášku a evaluační jízdu. Jestliže řidič tento proces nepodstoupí, nesmí se vrátit za volant.

Dopravně-psychologická přednáška sestává z výuky příčin dopravních nehod a diskuze nad přestupky v reálných dopravních situacích. Evaluační jízda pak probíhá v autoškole. Jedná se o 4 hodiny teorie a praxe se zaměřením na defenzivní jízdu a předcházení dopravním nehodám.

Jak se mění bodový systém

S novelou zákona by měl vejít v platnost také nový bodový systém. Jeho účelem je přísněji trestat závažné přestupky (např. jízda pod vlivem alkoholu), ale naopak zmírnit postihy za drobné přestupky (např. zastavení či stání na zákazu). Kromě nové výše trestných bodů se budou měnit i finanční postihy.

Díky novele silničního zákona by řidiči měli získat lepší přehled o svém bodovém kontu. Nově bude možné požádat o výpis z bodového systému elektronicky a nechat si ho zaslat třeba v SMS. Co naopak zůstává, je maximální počet bodů, který i nadále činí 12 bodů. Po dosažení 12 trestných bodů je řidiči odebrán řidičský průkaz na stanovené období.

Vyšší pokuta za jízdu pod vlivem alkoholu

Jízda pod vlivem alkoholu patří k nejzávažnějším přestupkům, každoročně se opilí řidiči podílí na každé desáté smrtelné nehodě. Novela zákona navrhuje, aby se při naměření více než 0,3 promile zvýšil peněžní trest na 7 až 25 tisíc korun (nyní 2,5 až 20 tisíc), řidiči bylo odebráno 6 bodů a zákaz řízení se mohl prodloužit až na 1,5 roku ze současného roku.

Za odmítnutí dechové zkoušky pak bude hrozit zákaz řízení až na 3 roky a pokuta až 75 tisíc korun. Stejné tresty se vztahují i na jízdu pod vlivem drog a jiných návykových látek.

Nové sazby v bodovém systému

V současné době se přestupky kategorizují do 5 pásem bodů za 2, 3, 4, 5 a 7 bodů. Přestupky za 7 bodů budou dle novely nahrazeny 6 body, aby se dalo uplatnit pravidlo dvakrát a dost. Ruší se rovněž přestupky za 5 a za 3 body, nově tedy budou existovat jen 3 pásma bodů. Jak budou trestány jednotlivé přestupky?

 • 6 bodů: jízda pod vlivem alkoholu či drog, jízda na červenou, vjetí na železniční přejezd přes zákaz, překročení rychlosti o 50 km/h a více mimo obec
 • 4 body: nedání přednosti v jízdě, telefonování za jízdy, nepoužití bezpečnostních pásů či autosedačky
 • 2 body: nepuštění chodce na přechodu, překročení rychlosti o 10 km/h v obci

Nová výše pokut

Ruku v ruce se změnou bodového hodnocení přestupků se mění také výše finančních pokut. Ty se ještě rozlišují podle toho, zda se pokuta uděluje na místě či ve správním řízení. Některé přestupky jsou však trestány pouze ve správním řízení – například jízda pod vlivem alkoholu.

Výše blokových pokut:

 • do 1 500 Kč: zapomenuté doklady, nerozsvícená světla, špatné parkování, zastavení/stání na zákazu (tyto drobné přestupky budou bez bodů)
 • 1 500 Kč: jízda na motocyklu bez přilby, nepoužití bezpečnostních pásů nebo autosedačky
 • 2 500 Kč: držení telefonu za jízdy, překročení rychlosti o 20 km/h v obci
 • 5 000 Kč: vjetí na železniční přejezd přes zákaz, otáčení na dálnici

Výše pokut ve správním řízení:

 • 25 až 75 000 Kč: odmítnutí dechové zkoušky nebo orientačního testu na drogy
 • 7 až 25 000 Kč: jízda na červenou, jízda pod vlivem alkoholu (přes 0,3 promile), překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec
 • 4 až 10 000 Kč: držení telefonu při řízení, nezastavení před přechodem pro chodce
 • 2 až 5 000 Kč: zapomenuté doklady, nerozsvícená světla, špatné parkování.

Autor