Dopravní nehoda je vždy nepříjemným zážitkem, a to i pokud se obejde bez větších škod na majetku nebo zdraví. Poté, co si oddechnete, že se nikomu nic vážného nestalo, začíná proces papírování a vyřizování nehody. Ten se nemusí obejít bez komplikací, zejména přestane-li viník spolupracovat. Přečtěte si, co dělat, když viník nenahlásil nehodu na svoji pojišťovnu.

Povinné ručení by mělo zajistit pojistnou ochranu

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, známé spíše pod jednodušším označením povinné ručení, musí mít sjednané každý vlastník motorového vozidla, který bude jezdit po veřejných komunikacích. Ve chvíli, kdy řidič svým vozem způsobí škodu, pojišťovna ji do nastaveného limitu proplatí. Minimální limit u každé pojistky činí v České republice 35 milionů korun na každého zraněného či usmrceného. Zároveň musí mít pojistka krytí minimálně 35 milionů korun na majetkovou škodu pro všechny poškozené. Zmiňovaná minimální hranice pojistného plnění je stanovena zákonem.

Na první pohled by se mohlo zdát, že když musí mít povinné ručení každý řidič, nemělo by řešení pojistné události přinést žádné komplikace. To bohužel nemusí být pravda – někdy totiž viník nenahlásí nehodu na svoji pojišťovnu. Občas se tak stane i v případech, kdy řidič krátce po nehodě spolupracuje a nijak nepopírá svoji vinu. Ideální proto je, když viník spolupracuje na místě nehody, zavolat do pojišťovny okamžitě. Vyhnete se tomu, že později začne vinu popírat a zároveň máte částečnou kontrolu nad tím, co dotyčný pojišťovně ohlašuje.

Bez nahlášení není vystaven krycí dopis

Viník má povinnost bez zbytečného odkladu ohlásit dopravní nehodu své pojišťovně. Poslouží mu k tomu záznam o dopravní nehodě nebo protokol vystavený policií u nehod, k nimž musí být policie přivolána. Pokud viník nenahlásil nehodu, nedojde ze strany pojišťovny k vystavení krycího dopisu, který vyžaduje například autoservis, kde se váš vůz opravuje. Jde v podstatě o potvrzení, že pojišťovna škodu uhradí. Tento dokument vystaven být jednoduše nemůže, protože pojišťovna o nehodě ani neví.

Zkuste být na tuto možnost připraveni

Jak už to tak často bývá, nejlepším řešením problému je jeho prevence. Buďte připraveni na to, že tato situace může nastat. Důležité je, abyste měli k dispozici informace o viníkovi. Požadujte po něm údaje ze zelené karty, ale i identifikační údaje například z občanského průkazu. Jestliže jste vyplnili záznam o dopravní nehodě, měli byste mít tyto informace k dispozici – oficiální formulář má tři kopie, přičemž jednu byste si měli nechat vy jako přímý účastník nehody. Odmítá vám viník poskytnout tyto údaje? Vždy si opište alespoň SPZ jeho vozidla.

SPZ vám pomůže zjistit pojišťovnu

Státní poznávací značka je údaj, který by vám měl pomoci vyřešit situaci, kdy viník nenahlásil nehodu. Na webu České kanceláře pojistitelů (ČKP) s pomocí SPZ zjistíte, u jaké pojišťovny bylo uzavřeno povinné ručení k danému vozidlu. Tuto informaci byste měli obdržet také při přímém kontaktování ČKP. Jestliže viník spolupracoval alespoň na místě nehody, pak je pojistitel i číslo pojistné smlouvy uvedeno na záznamu o dopravní nehodě.

Pojišťovnu, která má škodu uhradit, poté můžete kontaktovat sami. Připravte si k tomu dokument, který prokazuje, že viníkem nehody byl právě člověk pojištěný u tohoto subjektu. To vám zajistí buď protokol o dopravní nehodě od Policie ČR spolu s potvrzením viníka nehody, nebo vyplněný záznam o dopravní nehodě. Pro vystavení krycího dopisu ze strany pojišťovny by to mělo být dostačující.

Viník nemá pojistku nebo není znám

Důvodem, proč viník nenahlásil nehodu, může být skutečnost, že žádné povinné ručení uzavřené nemá. Vás jakožto poškozeného by se to zásadně dotknout nemělo – ČKP spravuje garanční fond, ze které jsou podobné případy vypláceny. Vy pouze musíte o nárok zažádat přímo ČKP.

Problémy nastávají, když viník nehody není znám. To se může stát, například pokud řidič od nehody ujede a nijak není možné zjistit jeho totožnost. Do hry opět vstupuje garanční fond ČKP – u nezjištěných viníků nehody jsou ale hrazeny jen škody vzniklé na zdraví člověka. Hmotné škody jsou z garančního fondu vypláceny, pouze když současně s nimi byla způsobena závažná újma na zdraví poškozeného.

Zdroje: iDNES.cz, deník.cz

Autor