Ztráta SPZ nebo její odcizení potká alespoň jednou za život snad každého řidiče. Víte co v takovém případě dělat, abyste nastalou situaci přečkali bez pokuty? Podívejte se na to, jak postupovat při ztrátě či krádeži SPZ.

Ztráta SPZ: Cena za jízdu bez značky je vysoká

Jestliže jste si všimli toho, že na vašem vozu chybí SPZ, tak okamžitě zastavte a vůz odstavte. Řízením vozu bez státní poznávací značky riskujete problémy s policií a ne zrovna malé – uložena vám může být pokuta v rozmezí 5000–10 000 Kč a zákaz řízení motorového vozidla až na jeden rok. Zdají se vám tresty za tento přestupek vysoké? Přísná opatření byla zavedena v reakci na jedince, kteří zneužívali dřívějších mírných pokut a SPZ záměrně sundavali nebo zakrývali tak, aby nebyla rozpoznatelná třeba při měření rychlosti. Aktuální tresty, zejména pak zákaz řízení, citelně pocítí opravdu každý řidič.

Pokutu za jízdu bez SPZ nedostanete na místě, policisté jsou povinni přestupek předat do správního řízení. V rámci řešení přestupku bude mimo jiné zkoumáno, zda se jednalo o zaviněné jednání – tedy jestli jste o něm jako řidič vozu mohl a měl vědět. Pokud prokážete, že na vozu byly v době, kdy jste vyjeli, umístěny tabulky SPZ a vy jste si například jen nevšimli uvolnění jedné z nich při jízdě, neměl by skutek být vyhodnocen jako přestupek. Danou skutečnost byste měli prokázat nějakým důvěryhodným způsobem. Nejlepší je pochopitelně fotodokumentace, ale pomoci vám může rovněž svědecká výpověď spolujezdce. Nezapomínejte, že dle zákona je řidič povinen vozidlo před jízdou zkontrolovat.

Ztráta SPZ: Co dělat a jaké dokumenty si připravit

Jaký je tedy správný postup při ztrátě SPZ? Jak bylo již zmíněno, v této situaci jste povinni vůz odstavit a dále nepokračovat v jízdě. Jedinou výjimku tvoří případy tzv. krajní nouze, ve kterých například odvracíte bezprostředně hrozící nebezpečí. Tyto situace jsou však poměrně ojedinělé a bývají ze strany příslušných orgánu patřičně zkoumány. Rozhodně nezkoušejte krajní nouzi využít jako výmluvu s cílem vyhnout se pokutě. Po odstavení vozu se jiným způsobem dopravte na magistrát města nebo na úřad obce s rozšířenou působností, kde ztrátu nahlásíte a kde také získáte nové registrační značky. Nahlášení ztráty je důležité z toho důvodu, aby byla vaše bývalá SPZ v evidenci zneplatněna. To zabrání eventuálnímu zneužití ztracené „espézetky“.

Ztratíte-li jen jednu SPZ, vemte s sebou druhý kus na úřad a odevzdejte jej. Kromě toho si připravte velký technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (lidově označovaný jako malý technický průkaz) a váš průkaz totožnosti. Jde-li o firemní vůz, budete předkládat také živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku. Jestliže o nové SPZ žádá fyzická osoba, která zároveň není provozovatelem vozidla, musí být předložena také plná moc udělená k danému úřednímu výkonu. Nové registrační značky dostanete na počkání, přičemž zaplatíte 450 Kč u automobilu a 250 Kč u motocyklu nebo přívěsu. Teprve po absolvování tohoto procesu a nasazení nových SPZ můžete opět vyrazit do silničního provozu. Změnu SPZ nezapomeňte nahlásit své pojišťovně. Ta vám vystaví novou zelenou kartu s aktualizovanými údaji.

Situace je trochu složitější, když přijdete o SPZ v zahraničí, protože pro novou registrační značku si na příslušný úřad jen tak nedojedete. Postup se bude lišit v závislosti na jednotlivých zemích. Skutečnost neprodleně nahlaste tamní policii a postupujte podle udělených instrukcí.

Krádež SPZ: Vše nahlaste co nejdříve policii

Pokud SPZ na vašem voze někdo ukradl, neprodleně to oznamte na policii. Ten, kdo vám registrační značku zcizil, se ji může pokusit zneužít, například při ujetí od čerpací stanice bez placení. Nijak tedy s nahlášením krádeže neotálejte. Odcizení registrační značky je v případě běžných SPZ klasifikováno jako přestupek, neboť jejich hodnota nepřevyšuje pět tisíc korun. Krádež SPZ vytvořených na přání je dle stejného klíče již považována za trestný čin. Na magistrát města či úřad obce s rozšířenou působností s sebou vemte i zápis o oznámení Policii ČR, další postup je stejný jako u ztráty SPZ. Přestože jste nahlásili krádež policii, nesmíte vozidlo bez SPZ řídit, dokud nepřiděláte nové registrační značky.

Zdroj: iDNES.cz / AutoRoad.cz / Finance.cz

Autor