Ztratili jste velký technický průkaz? Zjistili jste, že je roztržený nebo jinak poškozený? Nebo vám ukradli peněženku včetně malého techničáku? Situaci byste měli začít řešit co nejdříve.

V článku zjistíte, co dělat při:

  • ztrátě technického průkazu,
  • odcizení technického průkazu
  • poškození technického průkazu.

Uvedený postup se vztahuje také na tzv. malý technický průkaz – správně osvědčení o registraci silničního vozidla.

Kam a do kdy nahlásit ztrátu technického průkazu?

Ztrátu technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla musíte nahlásit na úřadu obce s rozšířenou působností. Jedná se o stejný úřad, kde jste auto přihlašovali do registru vozidel.

Na úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o vystavení duplikátu – postup je stejný, ať se jedná o ztrátu velkého technického průkazu nebo malého technického průkazu.

Neexistuje žádná pevná lhůta, do kdy musíte ztrátu techničáku ohlásit, ale v zákoně se hovoří o neprodleném oznámení. S oznámením ztráty opravdu dlouho neotálejte, policie vás může kdykoliv zastavit a pokutovat za jízdu bez řádných dokladů.

Jak je to s poškozením či odcizením technického průkazu?

Pokud jste o technický průkaz přišli krádeží, měli byste tuto skutečnost okamžitě nahlásit na Policii ČR. Ta vám vystaví protokol o odcizení, který přiložíte k žádosti o duplikát technického průkazu. Tento postup opět platí pro odcizení velkého i malého technického průkazu.

Technický průkaz jste neztratili, ale je poškozený – například roztržený, politý či z jiného důvodu nečitelný? Nelze ověřit jeho pravost? V tom případě byste ho měli vyměnit za nový. Rozhodně ale poškozený technický průkaz nevyhazujte do koše – na úřadu ho musíte odevzdat zpět.

Kdo může požádat o duplikát velkého nebo malého technického průkazu?

Pro duplikát by se měl na úřad vydat vlastník nebo provozovatel silničního vozidla. Další možností je zastoupení na základě plné moci – nemusí být úředně ověřena.

Co je potřeba pro vystavení duplikátu technického průkazu?

Pro nahlášení ztráty, zničení nebo odcizení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla a žádost o duplikát budete potřebovat:

  • vyplněný formulář „Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“ (formulář si můžete stáhnout a vyplnit předem, nebo ho dostanete na úřadu),
  • zničený technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, pokud se jedná o poškozený doklad,
  • policejní protokol o krádeži dokladu, pokud se jedná o odcizení,
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií,
  • případně plnou moc, která nemusí být ověřena.

Pro jistotu byste si s sebou měli vzít i druhý doklad od vozidla. To znamená – v případě ztráty velkého technického průkazu předložit malý techničák, u ztráty malého technického průkazu předložit velký techničák.

Jaké jsou poplatky za vystavení duplikátu?

Ať je váš důvod pro vystavení duplikátu jakýkoliv – bohužel i krádež – budete muset za vystavení nového dokladu uhradit správní poplatek.

  • poplatek za duplikát technického průkazu: 100 Kč
  • poplatek za duplikát osvědčení o registraci silničního vozidla: 100 Kč

Správní poplatek uhradíte na pokladně daného úřadu v hotovosti – některé úřady již nabízí i platby kartou.

Vydání nového technického průkazu je obvykle možné na počkání. V komplikovanějších případech je maximální lhůta pro vyřízení duplikátu stanovena na 30 dnů.

Autor