Alkohol za volant nepatří, to je jasně dané. Víte však, za jak dlouho vyprchá alkohol po jeho vypití? Přestože si již dávno připadáte střízliví, může vás doběhnout zbytkový alkohol za volantem. A fungují zázračné tipy na vystřízlivění, které znáte z internetu nebo od vašich známých? Přečtěte si všechny podrobnosti v článku, ať zbytečně neriskujete pokutu nebo dokonce odebrání řidičského průkazu.

Zrádný zbytkový alkohol

V České republice platí zákon o tzv. nulové toleranci alkoholu za volantem. Není tomu tak ve všech státech, v některých je povolená hladina několika desetin promile, nicméně nulová tolerance rozhodně není ojedinělá. Většina z nás toto pravidlo respektuje a pod vlivem alkoholu za volant neusedá. Je to však skutečně tak? I menší oslava, ze které se vrátíte brzy domů, vás může druhý den ráno při dechové zkoušce doběhnout. Jak je to tedy s odbouráváním alkoholu?

V první řadě je nutné zdůraznit, že rychlost odbourávání alkoholu je značně individuální. Kromě vašeho pohlaví a váhy ji ovlivňuje další řada faktorů, například jak jste zrovna najezení, vyspaní, váš zdravotní a psychický stav nebo zda právě užíváte nějaké léky. Příležitostní pijáci odbourávají alkohol déle než ti pravidelní. Muži zase rychleji než ženy. Pojďme se ale podívat na konkrétní časové údaje vycházející z lékařských statistik.

Jak rychle vystřízlivět? Nepít alkohol, triky nefungují

Půllitr dvanáctistupňového piva odbourá muž v průměru za 2,45 hodiny, žena až za 4,31 hodiny. Láhev vína vyprchá u pánů za 8,38 hodiny, u dam za 14,16 hodiny. Po požití pěti deci čtyřicetiprocentního destilátu nadýchá muž ještě za 22,30 hodiny, žena dokonce za 37,02 hodiny. Samozřejmě se jedná o zprůměrované údaje, které u vás z výše zmíněných důvodů nemusí platit stoprocentně. Mějte to na mysli, i když používáte různé online kalkulačky alkoholu pro zjištění toho, zda jste již způsobilí řídit.

Pokud jde o tipy, jak rychle vystřízlivět, tak vás musíme zklamat. Zrychlit odbourávání alkoholu nelze žádným způsobem. Na internetu najdete spoustu zaručených receptů na to, jak vystřízlivět – pití kávy, citronové šťávy, dát si studenou sprchu, tělesné cvičení a mnohé jiné. Všechno to jsou prostředky, které vám maximálně pocitově zmírní následky opilosti, než že by reálně urychlily odstraňování alkoholu z těla. Byť rychlejší odbourávání po kávě bylo prokázáno, reálné účinky jsou minimální. Opilý by potřeboval k vystřízlivění až okolo sto litrů kávy. Jedinou stoprocentní radou tak zůstává nepít alkoholické nápoje, případně jen takové množství, které vaše tělo bezpečně vyloučí do doby, než usednete za volant. Jestli jste s řízením druhý den nepočítali, zvolte alternativní prostředky v podobě veřejné dopravy nebo taxi.

Řízení pod vlivem alkoholu

Jaké tresty na vás čekají, když budete řídit pod vlivem alkoholu a při dechové zkoušce nadýcháte? České právo v tomto ohledu rozlišuje několik přestupků a trestných činů. Tím nejméně závažným je řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile, řečí zákona „po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem“.

Za tento přestupek vám nebudou odebrány žádné body v rámci bodového systému, nicméně nemyslete si, že to vyřeší pokuta na místě. Ta v podobném případě není možná, záležitost se řeší ve správním řízení. V něm vám bude udělena pokuta mezi 2500–20000 Kč. Následuje také automatický zákaz řízení na dobu od 6 do 12 měsíců. O přesné výši rozhodne správní orgán, zpravidla s přihlédnutím k minulosti řidiče. Pokud jste již byli za jízdu pod vlivem alkoholu trestáni, počítejte s horními hranicemi sazby.

Dalším definovaným přestupkem je řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile. Věc se opět řeší ve správním řízení. Výše pokuty i doba zákazu řízení se pohybuje ve stejných intervalech jako u předchozího přestupku. Vzhledem k větší naměřené hladině alkoholu bývají sankce vyšší, opět ale záleží na správním orgánu a na vaší řidičské minulosti. Kromě těchto trestů vám navíc bude odečteno 7 bodů v bodovém systému.

Vyšší hodnoty alkoholu v krvi mohou znamenat trestný čin

V zákoně je v souvislosti s alkoholem a návykovými látkami definován ještě jeden přestupek, který hovoří o „řízení ve stavu vylučujícím způsobilost“. Kromě ztráty 7 bodů vám bude uložena pokuta ve správním řízení mezi 25000 až 50000 Kč, k tomu zákaz řízení na 1 až 2 roky. Stejné sankce vás neminou při odmítnutí dechové zkoušky.

Jízda v opilosti nemusí skončit jen přestupkem, některé situace mohou být posouzeny jako trestný čin. Ten je označován jako „ohrožení pod vlivem návykové látky“. Po něm následuje ztráta 7 bodů v bodovém systému. Dále vám hrozí odnětí svobody až do tří let a peněžitý trest, o jehož výši rozhodne soud. V neposlední řadě dostanete zákaz řízení na dobu od 1 roku do 10 let. Kde tedy leží hranice, kdy je jízda pod vlivem alkoholu již trestný čin a ne pouhý přestupek? Záleží na konkrétních okolnostech, ale často se jako ten pomyslný zlom bere řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile. Mějte na vědomí, že jak v případě přestupků, tak trestného činu, jsou policisté oprávnění vám na místě zadržet řidičský průkaz.

Vrácení řidičského průkazu za alkohol

Vrácení řidičského průkazu, který vám byl odebrán za jízdu pod vlivem alkoholu, se vám může pěkně zkomplikovat i prodražit. V první řadě budete nuceni absolvovat dopravně psychologické vyšetření. To smí provádět pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy. Během tohoto vyšetření je testována vaše výkonnost – například soustředění, pozornost, rychlost a přesnost reakce, a také vaše osobnostní vlastnosti. Ty mají odhalit případnou emocionální nestabilitu, labilitu, tendenci k riskování a další. Celý proces zabere v závislosti na psychologovi přibližně 2–5 hodin, cena se běžně pohybuje od 1500 do 4000 Kč a hradí ji sám žadatel.

Jestli o vrácení řidičského průkazu žádáte déle než po roce od zákazu řízení, pak vás nemine ani zdravotní prohlídka a přezkoušení v autoškole. Zkouška v autoškole má stejné parametry jako při prvním získání řidičáku – dotyčný musí projít testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a ze zdravotnických znalostí, praktickými jízdami, případně testem ze znalostí praktické údržby vozidla. Před přezkoušením není nutné absolvovat výuku a jízdy. Pokud ale nezvládnete ani jeden ze dvou pokusů, musíte projít výukou a výcvikem v autoškole v plném rozsahu, jako byste nikdy řidičské oprávnění neměli.

Držitelé řidičského průkazu více skupin musí praktické jízdy s hodnocením komisaře absolvovat ve všech typech prostředků, jež chtějí opět řídit. Zákaz řízení totiž platí obecně, nevztahuje se jen na skupinu vozidel, ve které byl přestupek či trestný čin spáchán.

I na krizové situace zákon pamatuje

V životě mohou nastat různé situace – někdo se ocitne v ohrožení života a jediný způsob, jak jej zachránit, je odvézt ho do nemocnice. Vy jste již pili alkohol a nikdo jiný řídit nemůže. Zákon hovoří o tzv. krajní nouzi. V případě, jako je záchrana života a zdraví, nemusí být řízení pod vlivem alkoholu trestným činem ani přestupkem. Musí ale splňovat všechny podmínky krajní nouze zároveň, tzn. existuje nebezpečí, které hrozí přímo, nesmí být způsobený stejný nebo závažnější následek a nebezpečí není odvratitelné jinak. Úřady takové situace posuzují individuálně, velice důkladně a přísně. Rozhodně krajní nouzi tedy nevyužívejte jako výmluvu. Na cestu zpět z nemocnice můžete pochopitelně vyrazit až po vystřízlivění.

Jak je to v zahraničí?

Hned v úvodu jsme nakousli, že pravidla pro řízení pod vlivem alkoholu se liší napříč státy. Slovensko a Maďarsko praktikují stejně jako Česká republika nulovou toleranci alkoholu za volantem. Další země umožňují malé množství – například Polsko nebo Norsko 0,2 promile. Jaké tresty vás čekají za alkohol v Rakousku? Povolená je, podobně jako v Německu, hranice 0,5 promile, která se však netýká začátečníků. V případě porušení pravidel počítejte v této alpské zemi s pokutami až v řádech několik tisíců eur.

Další zemí, v níž české řidiče často zajímá pohled na alkohol, je Chorvatsko. I tam činí povolená hranice alkoholu v krvi 0,5 promile. Nicméně pro řidiče do 24 let platí nulová tolerance.

Zdroje: Garaz / iDnes / 12bodu.cz

Autor