Povinné ručení je druh pojištění, které poskytuje ochranu klientovi (majiteli vozu) v případech, kdy způsobí škodu. Rokem 2014 se však díky novému Občanskému zákoníku dočkají povinná ručení významných změn.

Největší změny se budou nacházet v sektoru likvidace škody, konkrétně § 2951 až 2971. Důvodem k úpravě je udáván fakt, že stanovení náhrady škody formou tabulek nemusí ve všech případech objektivně vyjádřit skutečnou újmu vzniklou smrtí či vážným zraněním osoby. Soudcům však není bráněno tabulky či podobné ukazatele pro zjednodušení a sladění rozsudků používat.

Další změny se týkají náhrady majetkové újmy. Do současnosti stačilo vyrovnat cenu poškozené věci v době, kdy byla poškozena. To se nyní mění, již bude třeba brát v úvahu i úsilí k nahrazení funkce poškozeného předmětu. Tento fakt se může zohlednit i v takové podobě, že náhrada věci může až o třetinu přesáhnout obvyklou cenu předmětu.

Diskutabilními změnami, které jsou dosti zásadního charakteru a mohou mást důsledky svého znění, budou obohaceny § 2958 a 2959. Konkrétně pak:

§ 2958

„Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

§ 2959

„Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Problémem je nespecifikovaný popis osoby blízké, téměř každý kdo postiženého znal, si tedy může nárokovat odškodné za duševní útrapy.

Úpravy se nebudou týkat pouze škod po autonehodě, ale i náhrady škody obecně, proto obsahují i likvidaci škod v případě poranění zvířete, jenž nemusí být limitovány obvyklou cenu zvířete v době události. Může se uplatnit pravidlo zvláštní obliby, díky kterému se náklady na odškodnění mohou přehoupnout přes obvyklou cenu zvířete. V definici se nachází také zápis o nahrazení škod ve výši, které by vynaložil rozumný chovatel. Zde se opět setkáváme se zajímavou definicí „rozumný majitel“, která bude spolu s dalšími zajímavými výroky jako „zvláštní obliba“, „zásada slušnosti“ či „jiná osoba blízká“ jistě oprávněně označovány za nepřesné a sporné. Přesný výklad těchto definic bude jistě činit velké obtíže v soudních procesech. Kvůli problematickému vykládání nově vložených pojmů se zřejmě soudní procesy znatelně zpomalí, jelikož bude zapotřebí individuálně posoudit dané situace. Časté neshody poškozeného s pojišťovnou budou muset být vyřizovány pouze skrze soud.

S novým Občanským zákoníkem přicházejí také paušální úhrady při zásazích hasičů a odvody do fondu zábrany škod. Zásah hasičů bude velmi drahá záležitost, za každou započatou hodinu hasičského zásahu bude nutné uhradit 5 600 Kč. Pojišťovny by měly zaplatit o 200 mil. Kč ročně navíc, čímž se zvýší náklady pojišťoven a tedy i jejich ceny za poskytované služby. Náklady pojišťoven se také zvýší o dalších 600mil. Kč ročně, putujících do Fondu zábrany škod, což činí 3% pojistného. Tyto finance poputují z 60% na účty hasičů, z 15% do integrovaného záchranného systému a zbylých 15% na prevenci škod.

S příchodem nového Občanského zákoníku se očekává zvýšení pojistného. Díky konkurenčnímu boji mezi četnými institucemi na území České republiky, zaměřujících se na pojišťovnictví zůstávaly ceny pojistného relativně nízko, avšak nový Občanský zákoník s největší pravděpodobností donutí pojišťovny ke zvýšení cen.

Srovnejte nabídky a získejte nejlepší pojištění pro Váš vůz

Chci nejlepší nabídku

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.