Kontrola vozu před vlastním vyjetím je důležitou součástí a rituálem každého zodpovědného motoristy. Nezabere vám to více než několik málo desítek vteřin, které navyšují bezpečnost jízdy po pozemních komunikacích. Stále jsou mezi poctivými řidiči tací, pro něž je zběžná kontrola nic neříkajícím pojmem.

Za žádných okolností tuto kontrolu a technický stav svého vozidla nepodceňujte. To, že vaše auto předešlého dne nevykazovalo žádné potíže technického rázu nic neznamená. Každý den je jiný. Otázkou však zůstává, jestli se dokážete zaměřit na všechny důležité funkce a zda umíte posoudit technickou způsobilost pouhým pohledem či podrobnějším prozkoumáním.

Legislativa se dívá opačným směrem

Česká republika je obdařena legislativní úpravou silničního zákona, ta však na povinnost kontrolovat vůz před jízdou nikterak nepamatuje. Je tedy pouze na každém řidiči zvlášť, do jaké míry svůj vůz této vizuální zkoušce podrobí. Motoristé jsou pouze povinní užívat takové vozidlo, které je svým stavem způsobilé bezpečné jízdy a splňuje veškeré technické předpoklady a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

Pokud shledáte na automobilu závadu v průběhu jízdy, jste povinni neprodleně zastavit a tuto komplikaci okamžitě odstranit. Existují i případy, kdy není možné závadu jakkoliv poupravit, v takové situaci je povoleno jet přiměřenou rychlostí a dojet k místu, kde se celá komplikace zdárně vyřeší, nesmíte ale vystavit nebezpečí sebe ani členy posádky.

Zabavení malého techničáku je reálné

Je sice pravda, že není vaší povinností se před jízdou zdržovat obhlížením vozidla a prověřování technické způsobilosti, na druhou stranu se můžete dostat do velice nepříjemné situace s policejní kontrolou. Jakmile vás zastaví při rutinní silniční kontrole a policista usoudí, že vaše vozidlo není způsobilé k další jízdě, ihned vám na místě vezmou malý technický průkaz, udělí stopku řízení na dobu od 6 do 12 měsíců a přestupková komise vám uloží pokutu od 5 do 20 tisíc korun. U menších závad počítejte s pokutou nižší do 2 500 Kč.

S automobilem nesmíte vyjet pokud

 • Nesvítí potkávací, brzdová či zadní obrysová světla.
 • Jakmile není ve vaší moci přepnout dálková světla na potkávací.
 • Vaše světlomety příliš oslňují.
 • Pokud jsou špatně zapojeny svítilny tažného a přípojného vozidla.
 • V situaci, kdy je v plášti pneumatiky trhlina.
 • Výfuk příliš netěsní a výrazně akusticky ruší okolí.
 • S prasklým čelním sklem s plošným poškozením delším jak 20 milimetrů.
 • S poškozenou karosérií s ostrými hrany.
 • S rozdílnými pneumatikami na stejné nápravě.
 • Pokud je překročena nejvyšší povolená hmotnost vozidla.
 • Světla nemají správnou barvu, vzadu musí být červená a vepředu bílá.
 • S hloubkou dezénu pod hodnotu 1,6 mm.
 • Pokud spojení dvou vozidel neodpovídá platným předpisům.
 • Při jakýchkoliv závadách na brzdovém systému.

Dbejte na tyto závady a nezapomínejte se před každou jízdou ubezpečit, zda neohrožujete život svůj i ostatních účastníků silničního provozu. Mála kontrola před vyjetím vám nezabere příliš času a při tom dokáže odvrátit velké riziko zavinění dopravní nehody.

Za webovou stránkou povinneruceni.biz stojí tým předních autorů v oboru pojištění. Naše společnost se zaměřuje na poskytování kvalitních informací, rad a tipů, které pomáhají našim čtenářům porozumět a zvládnout složité oblasti povinného ručení.