Asi žádný z motoristů si nepřeje být svědkem vážné dopravní nehody a raději by sklopil zrak a jel dál. Tímto počínáním se však vystavujete trestnímu stíhání s ohledem na neposkytnutí první pomoci. Pokud se před vámi na cestě srazí dvě auta a vy jen projedete, zaděláváte si na vážné problémy a prakticky každý, kdo tak v následujících okamžicích udělá. Existují však místa, kde zastavením riskujete vlastní bezpečnost, například na rychlostních dálničních úsecích. Jak vůbec postupovat při spatření dopravní nehody na dálničním úseku a jaké povinnosti svědkům nehody náleží? Na tyto otázky se pokusíme s přihlédnutím na zákonná usnesení zodpovědět v tomto informativně laděném článku.

Jak k tomu přistupuje zákon

Ještě před tím, než se pustíme do náročné bitvy s poskytováním první pomoci na pozemních komunikacích, podívejme se na znění zákona:

㤠47
(3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni
b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby…“

Z toho jasně vyplývá, že každý účastník nehody, který se podílel na vzniku dopravní nehody je povinen poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu. Nikde není psáno, že by přihlížející, svědek nebo jiný účastník silničního provozu měl povinnost přivolat záchrannou službu. V zákoně totiž chybí přesná definice účastníka dopravní nehody a podle toho není možné s přesností určit, zda se jedná i o nahodilého chodce.

Jak hovoří trestní zákoník

Pokud však přímý účastník dopravní nehody neposkytne první pomoc a nepřivolá záchrannou službu, vystavuje se pokutě od 1 500 Kč do 2 500 Kč. Podle výše uvedeného zákona by nikdo kromě přímých účastníků dopravní nehody neměl žádné povinnosti. To by ale nesměl existovat ještě trestní zákoník 40/2009 Sb. Je sice pravdou, že trestní zákoník neukládá nikomu povinnost poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu, ale za to přesně hovoří o tom, jaký trest hrozí za neposkytnutí první pomoci. Podívejme se na znění trestního zákoníku.

„§ 150 Neposkytnutí pomoci
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
§ 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.“

Z tohoto usnesení už jasně vyplývá, že se může jednat prakticky o kohokoliv, takže i o náhodného kolemjdoucího. První pomoc tak musí poskytnout opravdu každý, kdo by tím neohrozil sebe nebo někoho jiného. Nejvyšší tresty padají na řidiče, který autonehodu zavinil a nejmenší tresty z neposkytnutí první pomoci se pak ukládají náhodnému kolemjdoucímu, který není zdravotnickým pracovníkem.

Jak je to na dálničním úseku?

Velké otazníky se vznášejí nad nehodou na dálničním úseku, kde je velmi malé množství času na vyhodnocení situace a zastavením by řidič mohl ohrozit sebe i ostatní účastníky silničního provozu. A kolik lidí vlastně musí u nehody zastavit, aby nebyl porušen trestní zákon? Musí zastavit všichni, tisíce automobilů a seběhnout se lidé i z okolních domů či vzdálených měst? Zde je odpověď velice složitá a vždy záleží na dané situaci.

V případě, že je na místě záchranná služba, již není nutné zastavovat a snažit se poskytovat první pomoc. Stejně tak není zapotřebí dopravní nehodě věnovat zvýšenou pozornost, pokud je okolo zraněných více lidí a někdo již telefonuje nebo první pomoc poskytuje.

Pokud u dopravní nehody stojí jen pár lidí, nikdo netelefonuje ani nijak se zraněnými nemanipuluje či neposkytuje první pomoc, je nutné celou situaci prověřit. Může se třeba stát, že nikdo nemá u sebe mobilní telefon – to je sice nadnesené, ale aby bylo vše jasné. Nezastavením na dálnici vás nikdo postihnout nemůže, jelikož známe případy, kdy byl takový člověk usmrcen sražením dalším automobilem. Ze zákona se nemusíte vystavovat riziku, aby byla poskytnuta pomoc dalšímu.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.