Držitel řidičského oprávnění je povinen o tento doklad řádně pečovat, udržovat ho v dobré kondici a dávat si pozor na dobu splatnosti. O výměně řidičského průkazu hovoří zákon o provozu na pozemních komunikacích dle č. 361/2000 Sb.

Za jakých podmínek je řidičský průkaz neplatný?

Pakliže mezinárodnímu či klasickému řidičskému průkazu vypršela lhůta platnosti. Mezi další body rozhodně patří nepravdivost kteréhokoliv údaje nebo jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, opravy, změny či úpravy. V neposlední řadě nesmí být poničený tak, aby nebylo možné přečíst záznamy v něm uvedené.

Kdo může o výměnu řidičského průkazu požádat

O výměnu řidičského průkazu může požádat přímo držitel řidičského průkazu nebo zmocněná osoba s platným dokladem totožnosti a plnou mocí k podání žádosti. Jen k doplnění – plná moc nemusí být úředně ověřena. Musí však být řádně specifikována pro tento úkon. Výměna probíhá na základě vyplněné žádosti s úředně ověřeným podpisem držitele řidičského průkazu. Zmocněnec pak na přepážce ukáže řidičský průkaz a fotografii žadatele společně se svým dokladem totožnosti. Pokud jde o vyzvednutí, lze opětovně využít zmocněnce na základě ověřené plné moci.

Podmínky a postup výměny řidičského průkazu

Žádost o výměnu řidičského průkazu se provádí na příslušném obecním úřadu podle místa trvalého bydliště žadatele. Zvláštní případy v podobě absence trvalého pobytu na území České republiky se řeší následujícími postupy. Fyzická osoba si zajde na úřad tam, kde pobývá minimálně 185 dnů v kalendářním roce.

Stačí být v soužití ve společné domácnosti, v nájmu nebo v daném místě podnikat. Jakákoliv pevně spjatá vazba je dostačujícím kritériem. Druhý případ pamatuje na osobní vazby, kdy se do určitého místa fyzická osoba opakovaně vrací, může mít kupříkladu práci dlouhodobějšího charakteru zahraničí.

Tyto doklady nezapomeňte

Výměna je zahájena podáním písemné žádosti na příslušné pracoviště obce s rozšířenou působností. K tomu, aby mohla výměna a žádost správně proběhnout, si připravte platný doklad totožnosti. K tomuto úkonu stačí například občanský průkaz, cestovní pas. Dále si připravte doklad, který potvrdí trvalé či obvyklé bydliště žadatele.

Samozřejmě nesmíte zapomenout na stávající řidičský průkaz a na jednu průkazovou fotografii bez pokrývky hlavy a brýlí. Formulář k vyplnění žádosti naleznete na příslušném úřadu s rozšířenou působností. Výměna řidičského průkazu probíhá do 20 kalendářních dnů., lze využít i expresního vydání za menší příplatek.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.