Každá dopravní nehoda sebou přináší nemalé potíže. Při klasické srážce s jiným motorovým vozidlem je ve většině případů situace zcela jasná, povinné ručení viníka nehody se postará o náhradu škody na ostatních vozech, jak je tomu ale, když účastníkem nehody a zároveň i viníkem je cyklista?

Cyklistická sezóna je sice pozvolna za námi, ale z důvodu teplejších dnů se na svá sedla usazuje stále větší počet lidí, kteří chtějí této poslední příležitosti využít. V tomto článku nás bude zajímat jak je to s náhradou škody a případným vymáháním z pohledu řidiče motorového vozidla.

Odpovědnost za škodu nepodléhá tak přísným pravidlům

Ze všeho nejdříve si musíme uvědomit, že odpovědnost za škodu způsobenou řízením jízdního kola podléhá poněkud mírnějším pravidlům z důvodu méně závažných následků případného střetu. Provoz motorového vozidla je už spojen s vyšším stupněm odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Za škodu je tedy zodpovědný provozovatel, i když za ní nemohl. Pro lepší představu si citujme zákon o silničním provozu v jeho přesném znění.

§ 2927 obč. Zák.

(1) Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu. Stejnou povinnost má i jiný provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou.

(2) Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.“

Jízda na kole není doprava

Podle ustanovení §2927 občanského zákoníku se jízda na jízdním kole nepovažuje za dopravu, to v praxi znamená, že cyklista jako takový neodpovídá za výsledek dopravní nehody. Odpovídá pouze za náhradu škody v případě, že mu byla prokázána nedbalost. Pokud by tedy cyklista prokázal, že nehodu nezavinil, nemusí se na náhradě škody nijak podílet. K prokázání nezavinění dopravní nehody stačí i píchnuté kolo nebo nechtěný pád z důvodu silného poryvu větru a cyklista má čisté ruce. Tyto okolnosti nejsou totiž ovlivnitelné a tudíž je od vymáhání náhrady škody jednoduše upuštěno.

Na druhou stranu, pokud nedá cyklista přednost v jízdě nebo projede na červenou a zaviní nehodu, odpovědnost za náhradu škody nese v plné míře. Hlavní problém spočívá v tom, že cyklista není povinen být pojištěn pro účely odpovědnosti za škodu, takže nastávají situace, kdy je náhrada přímo nevymahatelná. Cyklista obklíčený exekutory je prostě pro takový střet velmi nepříznivou osobou.

Pak nastávají i případy, kdy dojde k usmrcení cyklisty. V případě, že takový cyklista nehodu zaviní, musí se poškozený s pohledávkou přihlásit do dědického řízení.

Vše si zdokumentujte

V dnešní technologické době není žádný problém si celou nehodu zdokumentovat a využít tohoto audiovizuálního díla k prokázání své neviny. Vždy pořiďte i větší počet fotografií a nebojte se na místo nehody zavolat policejní hlídku. Vždy si uvědomte, že cyklista není pro takové účely pojištěn, takže se tak dostáváte do role žalobce a obhájce své neviny. Čím více materiálu pořídíte, tím více si usnadníte další postup. Následně se obraťte na servis a pošlete fakturu k proplacení cyklistovi. Pokud vám fakturu neproplatí, obraťte se na soud.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.