Železniční přejezd zůstává velkou záhadou pro nemalou část řidičů. Většina z nás si uvědomuje naléhavost zvýšené obezřetnosti při průjezdu tímto specifickým místem. Noha jde okamžitě z plynu, rozhlédneme se a následně bezpečně projedeme. V případě sepnutých červených signalizačních světel nebo zavřených závor vyčkáme na projetí a pak se vydáme dál.

Stačí to však k ucelenému pochopení zákonné litery nebo se za touto problematikou skrývá daleko více pravidel? Na to si už odpovíme v dnešním článku.

O přednosti se bavit nemusíme

Zkoumat právo přednosti na vlakovém přejezdu opravdu nebudeme. Zákony fyziky a kinetické podstaty obrovského a rozjetého kusu železa jsou neoblomné a neexistuje auto, které by dokázalo náraz ustát. Vlak má prostě přednost vždy a všude bez ohledu na denní dobu nebo potřebu rychlého projetí záchranných složek. Vlak za žádných podmínek nezastavuje.

Výklad zákona

Zde se podívejme na přesné znění současně platného silničního zákona týkajícího se vlakových přejezdů.

(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst.2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, 17) a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka “Stůj, dej přednost v jízdě!”, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Co dělat, když nás závory zavřou na kolejích

Na přejezd nevjíždějte ve chvíli, kdy by vaše vozidlo zůstalo z důvodu kolony stát přímo na kolejích. Raději si počkejte a přes přejezd přejeďte ve chvíli, kdy bude volný prostor i za ním. Dostat se do takto svízelné situace vlastní nepozorností není vůbec složité a pokud se k tomu závory zavřou, nikam neutíkejte. Pokuste se z místa odjet proražením závor nebo za pomoci další osoby, která vám závoru nadzvedne.

Jak je to s rychlostí

V případě, že na železničním přejezdu nebliká bílé světlo, je třeba 50 metrů před a na přejezdu snížit rychlost na 30 km/h. Blikající bílé světlo povoluje navýšení rychlosti na 50 km/h. červená světla jsou jasným varováním k okamžitému zastavení a obezřetnosti. na přejezd nevjíždíme, dokud se červená světla objevují na výstražníku. Alternativou pak ještě může být zvuk přerušovaného zvonku nebo houkačky.

Znáte pravidlo světelné absence?

Jakmile jste donuceni zastavit před závorou, je povinností každého řidiče, zhasnout potkávací i dálková světla. Je to z důvodu možného oslnění strojvedoucího vlaku i protijedoucích vozidel. Opravdu jste o tomto pravidlu věděli? Zaměřte se na tuto situaci až budete v terénu, kdo vše svá světla zhasne a budete možná překvapeni nevědomostí našich řidičů.

Mám problém a stojím na přejezdu, víte co dělat?

Pokud nastane situace neřešitelného charakteru a vy uvíznete na vlakovém přejezdu bez jakékoliv možnosti auto odtlačit,, neprodleně zavolejte na linku 112 a oznamte svou polohu. K určení místa se pak používá číslo vlakového přejezdu, které je napsáno na zadní straně dopravního značení vlakového přejezdu. Poznáte jej začínajícím písmenem P – například P35685. Stát se to může komukoliv, následně se však šetří, zda jste dodrželi veškerá pravidla a opatření zabraňující případné srážce.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.