Přestupky dopravního charakteru se bohužel nevyhýbají ani dětem nebo mladistvým. Dokonce i tato skupina obyvatel dokáže usednout za volant vozidla, nastartovat a ujet i několik stovek metrů až kilometrů.

Otevíráme toto téma jen z toho důvodů, že se o něm příliš nepíše ani nehovoří a málo kdo by vám dokázal odpovědět, jak se tato záležitost právně řeší. Děti jsou pod úrovní věku 15 let a mladiství mezi 5 až 18 rokem. Prví skupinou, na kterou se podíváme jsou děti.

Děti za volantem a jejich odpovědnost

Asi každý moc dobře ví, že děti za své jednání nenesou žádnou odpovědnost a vše je tedy na rodičích. Ti se musejí o své děti starat a dohlížet na ně až do chvíle, než se stanou mladistvými a ponesou za své činy odpovědnost. Nejde však o dohled povinný, jelikož odpovědnost trestního charakteru není přenositelná, takže se rodiče nemusejí obávat, že by snad za své děti chodili do vězení a platili pokuty.

Dle ust. § 5, odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. platí: „Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.“ Z toho jasně vyplývá, že osoba mladší této věkové hranice nemůže a není posuzována jako pachatel a nehrozí jí žádné sankce. To však neznamená, že bychom tímto článkem chtěli děti nabádat k páchání trestné činnosti.

Mladiství za volantem a jejich odpovědnost

Tato skupina lidí už za své činy následky přijímají, ale i tak je k nim zákon shovívavější než u dospělých. Zákon v tomto ohledu mluví takto – §19 zákona č. 200/1990 Sb. k tomu stanoví: – přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení a nelze za něj uložit zákaz pobytu. – horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2000 Kč.

Například v blokovém řízení není možné mladistvému uložit větší pokutu než 500 Kč. Maximální výši 1000 Kč lze uložit jen v případě, že se charakter přestupku hodnotí v klasických případech vyšší sazbou než je 1000 Kč.

Z pohledu udělení zákazu činnosti se může uložit doba trvání nejdéle jeden rok, tedy pokud by tento rozsudek nebránil v přípravě na povolání. Z toho je tedy patrné, že vyšší pokutu jak 1000 Kč nedostanou a dokonce ani není možné jim v některých případech udělit zákaz řízení.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.