V této problematice se vždy objevovala celá řada názorů a polopravd vycházející z mnohých úprav legislativního výkladu povinnosti řidiče. Kdo by podle vás měl za bezpečnost přepravy všech osob zodpovídat a kde jsou hranice, co už ani samotný řidič neovlivní. Když se na celou situaci podíváme z trochu většího odstupu a zanecháme veškerých zákonů, rozhodně se shodneme, že řidič by neměl vystavovat nebezpečí nikoho a svou jízdou zaručit minimální riziko jakékoliv nehody.

Jakákoliv nepřipoutaná osoba ve voze je potencionálním smrtelným předmětem. K aktivaci tohoto charakterového rysu postačí i zdánlivě nepatrný střet. Nepřipoutaný člověk se dá ihned do nekontrolovatelného pohybu a svou kynetickou energií usmrtit někoho jiného ve voze nehledě na jeho umístění.

Jak na to hledí soudy?

Podívejme se, jak k těmto sporným případům přistupují samotní soudci. V drtivé většině případů se hledí na důvody vedoucí k dopravní nehodě, jejímž následkem jsou vážná zranění posádky. V případě, že se nepřipoutaný zraní nebo někoho jiného, je za tuto skutečnost plně zodpovědný.

Existují však ale, na která je dobré poukázat. Výše uvedené shledání viníka se vylučuje tehdy, kdy samotný řidič autonehodu zavinil porušením jakéhokoliv silničního pravidla. Stačí tedy jet nepřiměřenou rychlostí, jet na neadekvátních pneumatikách nebo předjíždět přes plnou čáru. Následně se taková situace řeší svalením veškeré viny na řidiče.

Jak na to hledí zákony?

Nahlédněme do zákonů a objevíme jednoduché vysvětlené zdánlivě složité situace. Každý řidič je při přepravě ze své podstaty přímo povinen zajistit bezpečnost celé posádky, zvířete nebo nákladu. Spolujezdec tak má uposlechnout výzvy řidiče a zajistit se zádržným bezpečnostním systémem na svém sedadle.

Řidič nemá pravomoc

Tradiční apelace poukazující na nesmyslnost silničního nařízení se většinou opírá o tézi, že řidič nemá žádné prostředky, jak se zabezpečení osob domoci. Vše je naopak velice jednoduché, pokud se chcete jako řidič vyhnout zbytečným postihům a soudním sporům, požadujte, aby se každý cestující ještě před vyjetím připoutal. Nikdo jiný, než právě vy nerozhodujete o jízdě vozidla. Trvejte na zajištění osob i za předpokladu zastavení a vyčkání na uposlechnutí.

Pasažéři jsou tak povinni se ve vozidle zajistit a řidič má jízdu uzpůsobit stavu silnice a svým zkušenostem tak, aby se nikomu na jeho sedadlech nestalo.

Jak se řeší zajištění dětí?

Děti jsou nedílnou součástí přepravního systému a jako neplnoleté osoby za své činy nenesou žádnou odpovědnost. Řidič je tak ve svém vozidle povinen obeznámit s pravidly i malé děti a osobně dohlédnout na jejich připoutání. Pokud je přítomen i zákonný zástupce, automaticky přebírá za tento krok on a veškeré následky, které se udají vlivem nepoužití zádržného systému padají na jeho hlavu.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.