Bez povinného ručení se na pozemních komunikacích neobejde žádný majitel motorového vozidla, který je využívá k vlastnímu účelu. Sjednání této pojistky je však naštěstí velmi jednoduché. To co se v minulosti zdálo jako hudba budoucích časů je již dávno plně funkční. Dnešní pojistník již dávno nemusí obíhat pobočky a těžce se dohledávat informací o ceně a případných bonusech.

Aktuálně jednoduše usednete za stůl svého počítače a během několika málo okamžiků se dozvíte vše o veškerých výhodách. Takové aplikaci se říká srovnávač povinného ručení, kde se dá povinné ručení ihned sjednat bez nutnosti návštěvy pobočky.

O tom však tento článek není, teď se chceme podívat na odvrácenou stranu celé problematiky a to na ukončení povinného ručení. Za jakých okolností je to možné a kdy nastává chvíle zaručující možnost okamžité výpovědi povinného ručení? Takových způsobů je hned několik, podívejme se na všechny z nich. Ještě před tím, než se pustíte do čerpání informací, prozraďme si, že ke všem alternativám je nutné podat písemné oznámení.

Výpověď během dvou měsíců

Každý pojistník má právo do dvou měsíců od uzavření smlouvy popřemýšlet o jejím zrušení. Samozřejmě není třeba udávat důvod. Je to dáno tím, že lidé uzavírají pojistné podmínky pod psychický nátlakem při nákupu vozidla v autobazarech nebo naopak naleznou mnohem zajímavější nabídku. Pokud je to i váš případ a neuplynula lhůta dvou měsíců od uzavření smlouvy, využijte toho a pošlete písemné oznámení své pojišťovně. Nezapomeňte, že nesmíte přesáhnout ani jediný den z této lhůty.

Konec pojistného období

Pokud se v průběhu pojistného období vůbec nic nestane, není žádná šance povinné ručení zrušit, tedy až do té chvíle, než se termín přiblíží ke konci sjednaného období. Většinou jde o jeden rok. Teď nezáleží na tom, jestli platíte ročně, půlročně nebo se zaobíráte čtvrtletními splátkami. Každé pojistné období je sjednáváno na jeden rok, takže o výpovědi lze přemýšlet nejdéle 6 týdnů před jejím ukončením. I zde je nutné poslat písemnou žádost s výpovědí.

Když se změní vlastník vozidla

Dalším důvodem k okamžitému ukončení pojistky se stává změna vlastníka vozidla. Tuto změnu jste však nutní nahlásit pojišťovně bez jakéhokoliv odkladu. Ohlašovatelem musí být původní majitel vozu, dědic nebo pojistník. Takové pojištění samozřejmě automaticky zaniká a již se na dalšího vlastníka nepřevádí. Ten má nárok si vybrat zcela sám své vlastní. Aktuálně u některých pojišťoven stačí pouze ohlášení skrze mailovou komunikaci, ta už si s ukončením pojistky poradí. Stačí zaslat jen odpovídající dokumenty deklarující skutečnost změny vlastníka. Tam kde to umožněno není, pošlete standardní dopis.

Co když nebudu platit

Ano, je to možnost, jak ze sebe setřást pojišťovnu, tedy alespoň povinné ručení. To opravdu zaniká, jakmile ani přes upozornění částku neuhradíte. To ale neznamená, že by na vás pojišťovna zapomněla – povinné ručení vám rozhodně už neobnoví, ovšem finanční dlužnou částku bude i nadále vymáhat všemi dostupnými cestami.

Pojistná událost vám dává šanci

Pokud se v průběhu pojistného období stanete účastníky pojistné události, má pojišťovna i vy právo odstoupit do tří měsíců od smlouvy. Pojistné zaniká zcela automaticky do uplynutí jednoho měsíce od obdržení písemné výpovědi, kde nemusíte uvádět důvod. Tím je klient ochráněn, kdyby nesouhlasil s postupem pojišťovny při plnění svých povinností a již nadále nechtěl využívat jejich služeb.

Ukončení dohodou to asi nepůjde, ale….

Tuto možnost zde samozřejmě uvedeme, jelikož to způsob je. Každý má právo nabídnout druhé straně ukončení smlouvy dohodou ať už se jedná o jakoukoliv záležitost. V takovém případě postačí pojišťovně zaslat žádost o ukončení pojistného období dohodou. Ta na takovou žádost přistoupit nemusí a zpravidla tak ani neučiní, jelikož by zbytečně přišla o klienta, který se jinak z jejich spárů nevymaní. Vyzkoušet to ale můžete, v tom vám nikdo nebrání.

Likvidace vozidla

Dostalo se vaše vozidlo na vrakoviště? Pokud automobil přestane existovat fyzicky, zaniká povinné ručení automaticky. Nejčastěji je tomu tak, že získáte záznam z vrakoviště a společně s tím musíte automobil odhlásit i z evidence vozidel na dopravním inspektorátu. Žádost o ukončení povinného ručení společně s těmito dokumenty zašlete své pojišťovně a tím je celá událost uzavřena.

Vozidlo mě ukradli

Taková situace se může stát prakticky komukoliv. V jednu chvíli je auto na svém místě a za několik málo minut se již nikdy nedozvíte, kam se ve skutečnosti podělo. Nikdo v takové chvíli nechce nadále nést odpovědnost za případné škody. Prvním krokem je ohlášení skutečnosti na místní oddělení Policie ČR – ta s vámi následně sepíše protokol a s ten zašlete pojišťovně. Ta na jeho základě ukončí v den nahlášení krádeže povinné ručení.

Změna jakékoliv podmínky ve smlouvě

Obeznámila vás pojišťovna se změnou skutečností nebo podmínek v již probíhající smlouvě? Záleží pouze na vás, jestli s touto změnou souhlasíte nebo ne. Ze zákona máte právo nesouhlasit a okamžitě podat výpověď.

Zde tedy máte hned několik možností, jak ukončit povinné ručení, pevně věříme, že se svou pojišťovnou budete spokojeni a těchto způsobů nevyužijete.

Srovnejte nabídky a získejte nejlepší pojištění pro Váš vůz

Chci nejlepší nabídku

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.