Pravidelně se setkáváme s mylnými názory na bezpočtu diskuzních serverů, kde se lidé hrdě staví za své komentáře objasňující sankce a postihy spojené s dopravními nehodami. Uveďme si celou problematiku na pravou míru a naučme se rozeznávat přestupky od trestných činů až po obecné ohrožení.

Někdy je mezi jednotlivými segmenty jen tenká hranice a v dalších případech je naopak těžké jednoznačně určit míru zavinění. Celá řada sporných situací pak končí před soudem. V tomto článku se podíváme, jaké důsledky mohou dopravní nehody mít.

Nehoda jako obyčejný přestupek

Dopravní nehoda, kdy se o sebe dvě vozidla nepatrně otřou vlivem snížené soustředěnosti jednoho z řidičů neřadíme mezi ty nejzávažnější. Jedná se o vůbec nejčastější dopravní nehodu a vždy jde jen o kosmetické poškození bez jakéhokoliv zranění posádky či dalších účastníků provozu. Jakmile tedy nedojde k usmrcení nebo poškození zdraví, není se třeba obávat zvýšených sankcí. Vše se většinou vyřeší na místě uložením blokové pokuty do výše 2 000 Kč. Ve právním řízení se pak částka nedostane přes hranici 5 000 Kč. Při dodržení všech předpisů vám dokonce nebudou strženy ani body.

Přestupek společně s lehkým ublížením na zdraví

O něco výše je postavena dopravní nehoda, kde už dojde k minimálnímu ublížení na zdraví. V případě, že dopravní nehodu způsobíte a uvedete libovolného člověka do pracovní neschopnosti v délce přesahující 7 kalendářních dnů, tak se celá záležitost klasifikuje jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Takové případy se již neprověřují ve správním řízení, ale okamžitě putují před soudní dvůr. Doporučujeme vám nevypovídat dříve než se poradíte se svým advokátem. V situaci, kdy zraníte pouze jednu osobu, hrozí vám roční odnětí svobody a desetiletá stopka řízení společně s tučnou pokutou. Větší počet zraněných osob se pak dokáže postarat o odnětí svobody až na tři roky.

Trestný čin s těžkou ujmou na zdraví

Další pomyslnou metou se stává trestný čin spojený s těžkou újmou na zdraví a trvalými následky. V základní sazbě se dává 6 měsíců společně s pokutou okolo 5 000 Kč a zabavení řidičského průkazu na dobu 10 let. Pokud však pravidla silničního provozu porušíte v trochu hlubším měřítku a na seznamu zraněných osob se objeví další účastníci silničního provozu, hrozí vám i odnětí svobody na osm let.

Trestný čin – obecné ohrožení

V této kategorii dopravních nehod plných nesrovnalostí se toho moc nezměnilo. Obecné ohrožení se nadále klasifikuje v podobném duchu jako těžká újma na zdraví. Obecné ohrožení je pak bráno i jako přestupek vůči mé osobě, která se nemohla dostat z bytové jednotky ven a posléze do práce. Do oblasti obecného ohrožování pak patří veškeré předjíždění, vyvražďování. Pokud bylo při dopravní nehodě zraněno více lidí, takže tím končím.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.