Jakmile se na pozemní komunikaci objeví kolona policejních vozidel s modrými majáčky, dokážete s přesností říci, že víte, jak se v takové situaci zachovat? Můžete je předjet, zařadit se mezi ně nebo naopak setrvat na stejné pozici, či je dokonce pustit? To jsou otázky, na které vám odpovíme v dnešním článku zaměřeném na policejní kolonu.

Uveďme si mýty na pravou míru

Kolem motoristického styku s policejní kolonou panují určité mýty a polopravdy, které si dnes objasníme. Drtivá většina řidičů v takové chvíli propadne naprosté hysterii a okamžitě uskakuje do polních mezí a výmolů na okraji cest. Vozidla s právem přednostní jízdy sice mohou budit velký respekt, ovšem existují zde i situace, kdy je možné jejich předjetí na dálničním úseku nebo zařazením do jejich pomyslné stonožky?

Jak hovoří zákon o těchto vozidlech

Ještě před tím, než si řekneme několik podstatných zajímavostí směřovaných na vozidla s právem přednostní jízdy se podívejme na přesný výklad silničního zákona.

Podle ust. §41 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. se jedná o vozidlo, jehož řidič při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení.

To znamená, že do této skupiny patří každé vozidlo se zapnutým majákem, které jsou navíc zahrnuty v následujícím seznamu.

  • Vozidla ministerstva vnitra používaná policií a označená podle přesného právního předpisu
  • Vozidla vězeňské služby
  • Vozidla vojenské policie
  • Vozidla obecní policie a hasičských záchranných sborů
  • Vozidla důlní záchranné služby
  • Vozidla záchranné integrované služby, celní správy a generální inspekce bezpečnostních sborů
  • Vozidla vojenských útvarů určená pro humanitární akce

Používání majáku je omezeno a výslovně dovoleno jen při neodkladných záležitostech a plnění úkolů. Nelze maják používat při cestě z kanceláře na oběd. Jako řidič samozřejmě neodhadneme, proč má vůz zapnutý modrý maják, proto je vždy nutné odhadnout situaci a takové vozidlo pustit.

Jak předjíždět a zařazovat se podle zákona?

Obecné pravidlo §41 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. stanoví: „Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.“

Z toho tedy vyplývá, že se mezi ně zařazovat zkrátka nesmíte, ovšem o předjíždění se v zákoně nic neuvádí. V případě, že tedy policejní kolona pojede v pravém dálničním pruhu 90 km/h – máte možnost jí bez jakéhokoliv postihu předjet, ovšem počítejte s tím, že je nutné je předjet úplně všechny, aby nedocházelo k bezdůvodnému blokování levého předjížděcího pruhu. Pokud se mezi ně zapletete, hrozí vám pokuta až 2 000 Kč.

Povinné ručení a havarijní pojištění online

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.