Srovnávač povinného ručení

Získejte stovky nabídek do 1 minuty

Srovnat nabídky zde
Allianz AXA ČSOB Generali Česká Pojištovna ČPP Slavia Triglav Hasičská vzájemná pojišťovna Kooperativa

Povinné pojištění vozidel

Povinné ručení neboli povinné pojištění vozidel upravuje zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Tento zákon určuje povinnost zákonného pojištění v případě, že:

  • Automobil je provozován na veřejných pozemních komunikacích
  • Vůz má přidělenou registrační známku
  • Vozidlo má platný technický průkaz

Naposledy s námi ušetřil: Karel S., částku 1 300 Kč.

Chcete i Vy ušetřit na povinném ručení? Porovnejte si nabídky zde
Hodnocení:5/5

Srovnejte nabídky a získejte nejlepší pojištění pro Váš vůz

Chci nejlepší nabídku

Důkazem o tom, že má vaše vozidlo řádně vyřízené povinné ručení, je od roku 2008 Zelená karta podepsaná pojistníkem. Pojištění vozidla musí být vyřízeno předtím, než s ním vyrazíte do ulic, a to do 14 dnů od chvíle skončení předchozího pojištění. V opačném případě je nezbytné nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat příslušným orgánům osvědčení o registraci vozu a registrační známku.

Pokuty spojené s pojištěním vozidel

Máte již pro své vozidlo řádně vyřízené zákonné pojištění motorových vozidel a Zelenou kartu vozíte podepsanou vždy při sobě, abyste se mohli při případné silniční kontrole prokázat jako zodpovědní majitele vozu? Pokud ne, měli byste to rychle napravit, abyste se vyhnuli velkým nepříjemnostem. Zákon je totiž v případech pochybení ohledně povinného ručení nesmlouvavý. Za nevyřízené zákonné pojištění vozidel může být majiteli vozu udělena pokuta až 40 000,-Kč, což je o dvacet tisíc víc než před vydáním novely v roce 2008. Další změnou, která nepojištěným řidičům znepříjemní život, je poplatek, jenž budou muset odvést do pokladny garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Tento poplatek činí 20 – 300,-Kč zpětně za každý den, kdy neplatili povinné ručení.

A i když je příspěvek do garančního fondu několikanásobně vyšší, než platba za zákonné pojištění vozidel, toto pojištění nesupluje – Česká kancelář pojistitelů od vás příspěvek vybere, ale způsobíte-li nehodu, budete škody platit z vlastních prostředků.

Přinejmenším nepříjemný je také flastr, který vás může zastihnout, pokud vyrazíte na cestu bez Zelené karty. Ten činí 1500 – 3000,-Kč a stejná pokuta hrozí za předložení nepodepsaného dokladu. A nakonec, až 20 000,-Kč vás může stát, pokud ve lhůtě 14 dní neodevzdáte osvědčení o registraci vozu a registrační známku patřičným orgánům.

Co hradí zákonné pojištění

Zákonné pojištění vozidel je určeno ke krytí škod, které řidič způsobí provozem vozu na majetku či zdraví cizích osob při zaviněné havárii. Tyto újmy a škody jsou však hrazeny pouze do výše stanovených limitů pojistného plnění. Minimální výše těchto limitů je zákonem stanovena na 35 000 000,-Kč, avšak pojišťovny nabízejí různé varianty, a tak se výše těchto limitů může vyšplhat až na 150 000 000,-Kč. Samozřejmě, že to se významně promítne do výše pojistného. Za předpokladu, že škody, které způsobíte, tento limit překročí, budete muset rozdíl doplatit z vlastních zdrojů, což by bylo jistě nepříjemné. Z povinného ručení jsou hrazeny újmy na zdraví (výlohy na lékařskou péči), odškodné v případě usmrcení, poškození majetku (včetně veřejného jako jsou značky apod.) a také ušlý zisk.

A co zákonné pojištění vozidel nehradí?

Základní povinné ručení není určeno ke krytí poškození zdraví nebo majetku pojištěného, který zavinil nehodu. V případě, že nejste viníkem havárie, obdržíte úhradu svých škod z pojištění majitele nehodu zavinivšího vozu. V opačném případě si budete muset veškeré škody a výdaje uhradit sami. Samozřejmě existuje možnost, jak ochránit také sebe a své vozidlo. K zákonnému pojištění je obvykle nabízena škála doplňkových připojištění, která obvykle zahrnují úrazové pojištění řidiče, pojištění zavazadel, skel apod. Pokud chcete být kryti dokonale, můžete si zřídit havarijní pojištění, které vás ochrání nejen v případě zaviněné nehody, ale při odcizení vozidla, živelních pohromách apod. Pokud si toto pojištění sjednáte spolu s povinným ručením, získáte u většiny pojišťoven slevu.


Jak změnit pojišťovnu

Pokud nejste se svým současným pojištěním spokojeni nebo potřebujete uzavřít nové, můžete si povinné ručení objednat přímo zde na našich stránkách.

Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Jak postupovat při nehodě

Nabízíme vám přehledný seznam důležitých kroků, které by ste měli dodržet pokud se stanete účastníky autonehody. Bližší informace naleznete zde.

Více

Porovnáváme za vás: